Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Podnikání a zemědělství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Podnikání a zemědělství."— Transkript prezentace:

1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Podnikání a zemědělství

2 Místní akční skupina Podřipsko – Kdo jsme? Spolek sdružující 45 členů Založený v roce 2011 – Co chceme? Rozdělovat dotace z fondů EU – Implementace Integrované strategie území – V Dohodě o partnerství pro období 2014 – 2020 v dubnu schválené vládou je pro MASky vyčleněno minimálně 20 mld. Kč – částka stoupá – MASky budou rozdělovat dotace z OP Zaměstnanost a IROP, PRV

3 Závěry analytické části SCLLD – Vysoká míra nezaměstnanosti (i dlouhodobé) – Vysoký podíl osob s nízkou úrovní vzdělání – Odliv mladých lidí s vysokoškolským vzděláním do větších měst – Vysoký podíl osob, jejichž obor vzdělání se neprotíná s nabídkou práce v regionu – Vysoký podíl osob dojíždějících za prací mimo kraj – Nedostatečné využití zemědělského potenciálu v oblasti agroturistiky – Nedostatečná infrastruktura a zastaralé technologie v podnikání – Malá podpora živnostníků ze strany obcí, pomoc při propagaci – Vysoké daně, administrativní zátěž, byrokracie

4 Program rozvoje venkova 2014-2020 – Investice do zemědělských podniků – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů – Investice do nezemědělských činností, např. podpora agroturistiky – Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie – Lesnická infrastruktura – Technika a technologie pro lesní hospodářství a školkařskou činnost – Technické vybavení dřevozpracujících provozoven – Podpora nových produktů, postupů, procesů a technologií

5 Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 – Dotace na podporu podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků – Záruku za podnikatelský úvěr, nebo zvýhodněný podnikatelský úvěr při realizaci záměru – Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání (rekonstrukce, modernizace) – Podpora infrastruktury pro odborné vzdělávání – Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem – Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu – Zvýšení úrovně nejmodernějších a pokročilých ICT

6 Operační program Zaměstnanost 2014-2020 – Podporu zaměstnávání osob v evidenci Úřadu práce znevýhodněných na pracovním trhu (mladí lidé, lidé v předdůchodovém věku, ženy po mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní) – Podporu zaměstnávání na jiné typy úvazku (zkrácený úvazek, rotace na pracovním místě, práce na dálku, sdílené prac. místo) – Podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – Sociální podnikání

7 Děkujeme


Stáhnout ppt "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Podnikání a zemědělství."

Podobné prezentace


Reklamy Google