Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CLLD v MAS Bohumínsko Lumír Macura, předseda programového výboru

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CLLD v MAS Bohumínsko Lumír Macura, předseda programového výboru"— Transkript prezentace:

1 CLLD v MAS Bohumínsko Lumír Macura, předseda programového výboru www.mas-bohuminsko.czwww.mas-bohuminsko.cz, e-mail: info@mas-bohuminsko.cz

2 Největší problémy v území MAS? Nezaměstnanost: - koncentrace v soc.vyloučených lokalitách, - nízká nabídka kvalifikované práce, - nízká úroveň drobného a středního podnikání, - odliv mladých a vysokoškoláků z regionu, - hrozby ztrát zaměstnání ve velkých firmách (OKD,...)

3 Největší problémy v území MAS? Bezpečnost (spíše pocit bezpečí): - návaznost na soc.vyloučené lokality, - kriminalita související s nezaměstnaností, - kriminalita v návaznosti na různé druhy závislostí

4 Největší problémy v území MAS? Zhoršené životní prostředí: - ovzduší – vysoká koncentrace lokálních topenišť, – nízká kupní síla – nekvalitní vytápění, – vliv polského pohraničí, – chybí obchvat I/67 Bohumín - Karviná - odpadní vody – nedokončené lokální odkanalizování,

5 Potenciál v oblasti integrace a inovace v MAS? Spolupráce firem – SŠ – ZŠ: - Bonatrans, Třinecké železárny (drátovna), … - Drobní a střední podnikatelé, řemeslníci,... - SŠ Bohumín (MSK), DAKOL, - ZŠ Bohumínska Integrované projekty: - vybavení dílen, podpora technických oborů, - žák – učeň – zaměstnanec (živnostník), - podpora technického vzdělávání, - podpora inovativních projektů drobných podnikatelů

6 Potenciál v oblasti integrace a inovace v MAS? Meziobecní spolupráce v odpadovém hospodářství: - společné řízení (svazek, vyjednávací pozice), - společné cíle (prevence, třídění, nákladovost,...) - 3 obce ORP Bohumín + 4 obce Bohumínska + Orlová? + Karviná? Integrované projekty: - optimalizace počtu nádob na tříděný odpad, - zkvalitňování dotřiďovacích linek, - a další

7 Potenciál v oblasti integrace a inovace v MAS? Komplexní přístup k řešení soc. vyloučených lokalit - kdo rozhoduje o zacílení této územní dimenze? - koncentrace problémů kolem ubytoven - strategický plán sociálního začleňování Provázané projekty: - nezaměstnaný – VPP – zaměstnanec soc.podniku... - ubytovna – sociální bydlení - bydlení - nevzdělanost – předškolní vzdělávání – doučování v ZŠ – vyučení - řešení závislostí a další doprovodné programy

8 Priority v MAS Bohumínsko Zvyšování zaměstnanosti - podpora sociálního podnikání, - komplexní řešení soc.vyloučených lokalit, - podpora malého a středního podnikání, - podpora podnikatelů v zemědělství, - propojování vzdělávání se zaměstnavateli IROP, OP Z, PRV

9 Priority v MAS Bohumínsko Zvyšování bezpečnosti a pocitu bezpečí - komplexní řešení soc.vyloučených lokalit, - prevence kriminality, - posilování aktivních prvků bezpečnosti IROP, OP Z, program prevence kriminality, komunitní plánování

10 Priority v MAS Bohumínsko Zlepšovat životní prostředí chceme, ale... - OP ŽP MAS nepodporuje (nemáme CHKO), - OP CZ PL řešení ovzduší rovněž neřeší, - s dotacemi na kotle do domácností pomoci nemůžeme, - obchvat I/67 není podpořen, OP ŽP MAS nevyužijí: - podpora odpadového hospodářství, - podpora kanalizací, - zateplování veřejných budov včetně rekuperací do škol Městům a obcím v území MAS moc nepomůžeme.

11 Priority v MAS Bohumínsko Zlepšovat životní prostředí přesto chceme - podpora cyklodopravy (IROP)

12 Vlastní projekty, projekty spolupráce v MAS Bohumínsko Národní projekty spolupráce zatím nepřipravujeme: - budou se odvíjet z problémů a priorit, - pokud budeme mít zdroje na spolufinancování Mezinárodní projekty spolupráce: - zaměření zejména na LGD Morawskie Wrota

13 Harmonogram příprav a personální plán - 9.12. 2014 VH a transformace z.s.p.o. na spolek, - 1.Q 2015 – žádost o standardizaci, - 1-6/2015 Projekt spolupráce MAS v MSK, - zpracování IAPRÚ (PRV, IROP, OP Z) - 2.Q 2015 – žádost o schválení SCLLD, - 3.-4.Q 2015 Zřízení kanceláře MAS - v návaznosti na technickou pomoc a schválení SCLLD

14 MAS Bohumínsko – zájmové sdružení právnických osob, IČ 00738557 - 52 tisíc obyvatel v 7 městech a obcích - území 127,65 km 2 - hustota 406 obyvatel / km 2 - po VH 9.12. 2014 transformace na spolek

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "CLLD v MAS Bohumínsko Lumír Macura, předseda programového výboru"

Podobné prezentace


Reklamy Google