Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura pro sociální začleňování Sociální podnikání - Šance podnikat jinak 9.12.2014 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 – Malá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura pro sociální začleňování Sociální podnikání - Šance podnikat jinak 9.12.2014 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 – Malá."— Transkript prezentace:

1 Agentura pro sociální začleňování Sociální podnikání - Šance podnikat jinak 9.12.2014 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 – Malá Strana

2 Poslání Agentury pro sociální začleňování Agentura je nástroj Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Agentura je odbor Úřadu vlády ČR. Pomáhá obcím a místním subjektům zejména v těchto oblastech: - v zajištění služeb na podporu vzdělání, podporu zaměstnanosti, sociálních služeb a sociálního bydlení, a zajištění infrastruktury pro tyto služby - v čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů, státního rozpočtu, krajských dotačních programů a dalších zdrojů; - v komunikaci s ústředními orgány státní správy, zejména resorty, které mají sociální začleňování v gesci; z podnětů při práci v lokalitách Agentura formuluje návrhy v oblasti legislativy, dotačních titulů, sociálních politik, apod. Více o Agentuře: http://www.socialni-zaclenovani.cz/

3 Spolupráce Agentury se Statutárním městem Ostrava Vyjednávání o spolupráci od konce roku 2013 Schválení spolupráce monitorovacím výborem 30. ledna 2014 Zahájení spolupráce 1.7. 2014 Spolupráce vyjednaná na období 3 let s předpokladem dalšího pokračování Kde nás najdete: Nádražní 120, 702 00 Ostrava, Budeme shromažďovat informace na http://www.ostrava.cz/ http://www.ostrava.cz/ Cíl spolupráce: Dosažení pozitivní změny v míře vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit a ubytoven a zlepšení kvality společenského soužití mezi všemi obyvateli města Ostravy

4 Definované formy spolupráce Specifika Ostravy: Rozlehlost území a rozsah problému, Statut města Ostravy, rozvinutá diskuse o problematice a vyspělost v řešeních→ specifický a jasně definovaný rozsah spolupráce Definované oblasti spolupráce: Pomoc s potřebnými legislativními změnami a naplňováním vybraných norem Finanční, případně metodická podpora rozvoje stávajících aktivit Finanční a metodická podpora při zavádění nových aktivit Provázání aktivit prostřednictvím plánu

5 Příležitosti k čerpání ze Strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 Operační program Zaměstnanost Operační program Věda, výzkum, vzdělávání Integrovaný regionální operační program

6 Koordinovaný přístup – základní informace -V programovém období ESIF 2014-2020 v rámci priority „Boj s chudobou a sociální začleňování“, více než 20% z alokace ESF věnováno na problematiku sociálního vyloučení -Koordinovaná spolupráce třech operačních programů (OP Z, OP VVV a IROP) a Agentury pro sociální začleňování pro 70 měst a obcí (s výskytem sociálně vyloučených lokalit) -Podmínka: Zpracování SPSZ podle společně dojednané metodiky (cíle, typové projekty, soustava indikátorů, náklady) -OP Z, OP VVV a IROP budou vypisovat specifické cílené výzvy v návaznosti na stanovené potřeby vyjádřené ve strategickém plánu sociálního začleňování -Specifická situace Ostravy: -Porady na klíčových ministerstvech 3. září (MPSV a MŠMT), kde došlo ke stvrzení společného postupu -Příprava plánu má pravidla přiměřená potřebám města a zapojených aktérů

7 Operační programy a sociálně vyloučené lokality IROPOPZOPVVV

8 Příležitosti k čerpání ze Strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 Operační program Zaměstnanost Operační program Věda, výzkum, vzdělávání Integrovaný regionální operační program

9 Příležitosti k čerpání pro sociální podnikání ze Strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 Operační program Zaměstnanost Integrovaný regionální operační program

10 Příležitosti k čerpání pro sociální podnikání ze Strukturálních a investičních fondů v období 2014-2020 Operační program Zaměstnanost Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou Investiční priorita 1 „Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti“ Specifický cíl 1. Podpora sociálního podnikání Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Investiční priorita 9c „Poskytování podpory sociálním podnikům “ Cílové skupiny: (mimo jiné) osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením Podporované aktivity: výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení sociálních podniků

11 Specifický cíl 1 Podpora sociálního podnikání Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských subjektech  Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků (zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění snadnějšího přístupu k jejich financování;  Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku;  Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně společensky odpovědného zadávání zakázek; zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce všech relevantních aktérů.

12 Operační programy a sociálně vyloučené lokality v Ostravě SPSZ OP ZIROP

13 Jak mi to může pomoct? Získám zásadní finanční podporu Pomůžu znevýhodněným osobám na trh práce

14 Jaký bude postup v případě zájmu o spolupráci ? Prezentace Sestavení projektového záměru Zařazení záměru do požadované částky od MPSV Vyhlášení výzvy Sepsání a podání žádosti

15 Konkrétní postup spolupráce se zapojenými organizacemi a firmami Setkání „Sociální podnikání – příležitost podnikat jinak“ V případě zájmu se spojíme s jednotlivou organizací a pomůžeme se sestavením projektového záměru Sestavený záměr odevzdáme ministerstvu práce Ministerstvo vyhlásí výzvu Pomůžeme se sepsáním žádosti a podnikatelského plánu

16 Sestavení projektového záměru Soubor informací relevantních k přípravě projektu: Soulad s programem Klíčové aktivity Dopady Realizační tým Rozpočet Udržitelnost

17 Harmonogram AktivityHarmonogram Informování aktérů prostřednictvím prezentace „Sociální podnikání – příležitost podnikat jinak“ 12/2014 Individuální projednání se zapojenými organizacemi 1/2015 Odevzdání částek ministerstvu 2/2015 Vypsání výzev 8/2015 Spolupráce na žádosti o podporu 8-10/2015 Zahájení sociálního podnikání !!! 1/2016

18 Role Agentury pro sociální začleňování Při zpracování záměru Spolupracuje na sepsání záměru, konzultuje podmínky výzvy, ukazuje možnosti a překážky Při komunikaci s MPSV Odevzdává projektové záměry na ministerstvech, konzultuje je a navrhuje jejich zařazení do požadované alokace Při zpracování žádosti Poskytuje trojstupňové projektové poradenství 1. Interpretuje výzvy, konzultuje záměry 2. Spolupracuje na přípravě projektových záměrů 3. Spolupracuje na přípravě vybraných projektových žádostí

19 Část a celek Vytvoření projektového záměru bude společná práce Jednotlivé projekty se stanou součástí Strategického plánu sociálního začleňování Vytvoření indikátorové soustavy Vytvoření rozpočtu celého strategického plánu

20 Vážení kolegové, děkujeme Vám za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy i dlouhodobou spolupráci Martin Navrátil navratil.martin@vlada.cz 725 736 355


Stáhnout ppt "Agentura pro sociální začleňování Sociální podnikání - Šance podnikat jinak 9.12.2014 Úřad vlády České republiky nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 – Malá."

Podobné prezentace


Reklamy Google