Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova ČESKÉ REPUBLIKY na období 2007 – 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova ČESKÉ REPUBLIKY na období 2007 – 2013."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova ČESKÉ REPUBLIKY na období 2007 – 2013

2 Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Národní strategický plán ČR – převod priorit EU do podmínek ČR - Stanovení strategických cílů Národní program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 (4 osy)

3 Program rozvoje venkova – 4 osy I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 22,39% tj. ročně cca 3,427 mld Kč II.Zlepšování životního prostředí a krajiny 55,2% tj. ročně cca 7,933 mld Kč III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 16,93% tj. ročně cca 2,591 mld Kč IV. Leader 5% tj. ročně cca 0,717 mld Kč

4 Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví PRIORITY:  Priorita 1.1 Modernizace inovace a kvalita (max. 92,18% z financí na Osu I.)  Priorita 1.2 Přenos znalostí (max. 7,82% z financí na Osu I.)  Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin (max. 76,5% z financí na Osu II.)

5 Osa I Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví INDIKÁTORY:  Hospodářský růst  Produktivita práce

6 Opatření Osy I – podnikání v zemědělství a lesnictví I.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1327 mil. Kč I.1.2. Investice do lesů409 mil. Kč I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 546 mil. Kč I.1.4. Pozemkové úpravy809 mil. Kč I.2.1. Seskupení producentů68 mil. Kč I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost51 mil. Kč I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců68 mil. Kč I.3.3. Předčasné ukončení zemědělské činnosti 68 mil. Kč I.3.4. Využívání poradenských služeb80 mil. Kč

7 Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny PRIORITY: Priorita 2.1 Biologická rozmanitost, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin (max. 76,5% z financí na Osu II.)  Priorita 2.2 Ochrana vody a půdy (max. 17,6% z financí na Osu II.)  Priorita 2.3 Zmírňování klimatických změn (max. 5,9% z financí na Osu II.)

8 Osa II Zlepšování životního prostředí a krajiny INDIKÁTORY:  Obrácení trendu poklesu biodiverzity  Zachování oblastí s vysokou přírodní hodnotou  Zvýšení kvality vody  Příspěvek k boji se změnou klimatu

9 Opatření osy II – podnikání s ohledem na životní prostředí II.1.1. Platby za přírodní znevýhodnění v horských oblastech a v jiných znevýhodněných oblastech - LFA 3009 mil. Kč II.1.2.1. Platby v rámci oblastí Natura 2000 na zemědělské půdě27 mil. Kč II.1.3. Agroenvironmentální opatření 2882 mil. Kč - Postupy šetrné k životnímu prostředí (vč.ekologického zemědělství a integrované produkce) - Ošetřování travních porostů - Péče o krajinu II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy324 mil. Kč II.2.2. Platby v rámci Natury 2000 v lesích62 mil. Kč II.2.3. Lesnicko-environmentální platby82 mil. Kč II.2.4. Obnova lesnického potenciálu a podpora společenských funkcí lesů143 mil. Kč

10 Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova PRIORITY: Priorita 3.1 Tvorba Pracovních příležitostí (max. 36% z financí na Osu III.) Priorita 3.2 Podmínky růstu a kvalita života na venkově (max. 57,5% z financí na Osu III.) Priorita 3.3 Vzdělávání a místní partnerství (max. 6,5% z financí na Osu III.)

11 Osa III Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova INDIKÁTORY:  Tvorba pracovních míst

12 Opatření osy III – podnikání mimo zemědělství III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy 583 mil. Kč III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje 389 mil. Kč III.1.3. Podpora cestovního ruchu 324 mil. Kč III.2.1. Obnova a rozvoj vesnic a občanské vybavení a služby 1011 mil. Kč III.2.2. Ochrana a rozvoj dědictví venkova 233 mil. Kč III.3.1. Vzdělávání a informace 52 mil. Kč

13 Osa IV Leader PRIORITY:  Zlepšení řízení a mobilizace vnitřního rozvojového potenciálu venkovských oblastí (max. 5% z finanční alokace EZFRV) INDIKÁTORY: Tvorba pracovních míst

14 Opatření osy IV IV.1.1. Místní akční skupina 179 mil. Kč IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 466 mil.Kč IV.2.1. Realizace projektů spolupráce 71 mil. Kč Doplňkový národní Program LEADER ČR 50 mil. Kč


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova ČESKÉ REPUBLIKY na období 2007 – 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google