Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BUDOUCNOST Úspěch pro každé dítě. Ve znamení inkluzivního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BUDOUCNOST Úspěch pro každé dítě. Ve znamení inkluzivního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 BUDOUCNOST Úspěch pro každé dítě. Ve znamení inkluzivního vzdělávání.
Učitel je leader a nositel změny.

2 Možnosti dotačního čerpání v letech 2014 až 2020 (2023)
1. Měkké projekty OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ MŠMT Zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. 2. Tvrdé (investiční) projekty IROP (Integrovaný regionální operační program) MMR Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií. Snižování energetické náročnosti. Zkvalitnění systému vzdělávání. Srpen 2016 pro školy. OP Životní prostředí MŽP Energetické úspory.

3 OP VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OBDOBÍ 2014-2020
Již první výzvy k tématům pokračování našeho projektu! Tvorba MAP Žadatelem je ORP Inkluzivní vzdělávání Žadatelem je obec, případně škola Šablony Žadateli jsou školy

4 1. Tvorba místních akčních plánů (MAP)
Místní akční plán = strategický dokument prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let pro období do r Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tvořen partnery v rámci ORP v období let 2016 – 2018. Možnost pokrytí nákladů na asistenty pedagogů, speciální pedagogy, školní psychology, doučování dětí, vzájemné hospitace na školách a DVPP. Omezený rozpočet 6 mil. Kč. Je potřeba zakotvit veškeré potřeby ve školství, abychom na ně mohli v budoucnu žádat finanční prostředky. Obce v ORP Karviná dospěly k dohodě.

5 2. Inkluzivní vzdělávání
= rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání Podání projektové žádosti do Období realizace 2 až 3 roky. Výše dotace 5 až 80 mil. Kč. Cíleno na předškolní vzdělávání a na prevenci školního neúspěchu při přechodech mezi stupni vzdělání. Povinně DVPP v oblasti inkluze. Okruhy aktivit: neformální formy vzdělávání, centra předškolního vzdělávání, spolupráce s rodiči, adaptace v MŠ, školní poradenská pracoviště, asistenti pedagogů (na 2 roky financování!), usnadnění přechodu žáků mezi stupni vzdělání, spolupráce pedagogů a sociálních / zdravotních služeb + rodiny, doučování, volnočasové aktivity, zavádění nových didaktických metod, kluby a kroužky na podporu gramotností, pozice koordinátor inkluze

6 3. Šablony Nadefinované klíčové aktivity pro školy s konkrétním rozpočtem (viz. Výzvy 56 a 57). Březen 2016 100 % financování pro školy Zjednodušené vykazování Okruhy témat: nastavení podmínek rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny inkluze v předškolním vzdělávání (včetně takto zacíleného DVPP), snižování předčasných odchodů ze vzdělávání podporu matematické a čtenářské gramotnosti (včetně takto zacíleného DVPP) Podrobněji viz. dále.

7 A. Šablony pro MŠ 2. Personální podpora MŠ
1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ Podpora kvality práce ředitele MŠ – koučování Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ - individuální Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – týmový Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ 2. Personální podpora MŠ Chůva – personální podpora MŠ (0,5 za měsíc) Školní speciální pedagog/školní psycholog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) Sociální pedagog – personální podpora MŠ (0,1 za měsíc) 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ Individualizace vzdělávání v MŠ Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

8 B. Šablony pro ZŠ 1. Osobnostně sociální rozvoj PP
DVPP Vzájemná spolupráce PP (mentoring) Koučování ředitele Tandemová výuka (1 třída = 2 učitelé) Metoda CLIL (předmět v cizím jazyce) 2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ Čtenářské kluby Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti 3. Personální podpora ZŠ Asistent pedagoga (0,1 na rok) Školní speciální pedagog / psycholog (0,1 na rok) Sociální pedagog (0,1 na rok) 4. Spolupráce s rodiči žáků Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

9 Budoucnost je plná výzev a nadějí.


Stáhnout ppt "BUDOUCNOST Úspěch pro každé dítě. Ve znamení inkluzivního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google