Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název kapitoly Název podkapitoly Text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seminář pro žadatele IROP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název kapitoly Název podkapitoly Text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seminář pro žadatele IROP."— Transkript prezentace:

1 Název kapitoly Název podkapitoly Text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seminář pro žadatele IROP

2 Název kapitoly Název podkapitoly Text Krajské a místní akční plány rozvoje vzdělávání – nástroj naplňování strategických dokumentů MŠMT a územní dimenze Úkolem je : 1) Naplnění územní dimenze v OP VVV a realizace aktivit, které budou základem pro naplňování Specifických doporučení Rady EU pro ČR v těchto oblastech:  Zkvalitnění řízení ve vzdělávání  Zvýšení kvality vzdělávání  Dlouhodobé plánování jako hlavní prvek řízení škol 2) Naplnění koordinačních mechanismů ukotvených v Dohodě o partnerství.

3 Název kapitoly Název podkapitoly Text Význam akčních plánů rozvoje vzdělávání MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev OP VVV  pro plánovanou spolupráci v území (místní sítě a partnerství)  pro plošnou podporu vzdělávání v potřebných tématech  významný podklad pro zpracování šablon pro školy „šitých na míru“ MAP/KAP – významný podklad pro vyhlašování výzev IROP/OP Praha – pól růstu  koordinace investičních akcí a podpora koncentrace a řízení efektivního využití investic v území. V OP PPR i IROP je v oblasti základního školství soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti.

4 Název kapitoly Název podkapitoly Text Prioritní osa Název Termín vyhlášení výzvy PO 3 Individuální projekty systémové Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Budování kapacit pro rozvoj škol I Gramotnosti Rozvoj klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL I 2015 / 2016

5 Název kapitoly Název podkapitoly Text Prioritní osa Název Termín vyhlášení výzvy PO 3 Šablony – MŠ, ZŠ Podpora dětí a žáků se zdravotním postižením Jazykové vzdělávání Výzva pro kraje – témata z KAP Šablony pro SŠ Implementace strategie digitálního vzdělávání Podpora pregraduálního vzdělávání Budování kapacit pro rozvoj škol II. 2016 / 2017

6 Název kapitoly Název podkapitoly Text Šablony pro SŠ

7 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cíl výzvy Cílem výzvy je podpořit střední školy formou projektů zjednodušeného financování (šablon). Podpora je cílena na osobnostně sociální rozvoj pedagogů, posílení personální základny škol, extrakurikulární rozvojové aktivity žáků středních škola podpora polytechnického vzdělávání.

8 Název kapitoly Název podkapitoly Text Oprávnění žadatelé a partneři Střední školy a konzervatoře (právnické osoby, vykonávající činnost školy a školského zařízení, zapsané ve školském rejstříku), které poskytují následující stupně ukončení středního vzdělávání dle § 58 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: střední vzdělání; střední vzdělání s výučním listem; střední vzdělání s maturitní zkouškou.

9 Název kapitoly Název podkapitoly Text Cílová skupina Žáci středních škol a konzervatoří u víceletých gymnázií patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. u středních škol, které jsou zároveň vyšší odbornou školou, a u konzervatoří nepatří mezi cílovou skupinu žáci těch ročníků, ve kterých studují žáci k dosažení vyššího odborného vzdělávání. u taneční konzervatoře patří mezi cílovou skupinu i žáci nižšího stupně. Pedagogičtí pracovníci středních škol a konzervatoří, včetně vedoucích pedagogických pracovníků

10 Název kapitoly Název podkapitoly Text Věcné zaměření

11 Název kapitoly Název podkapitoly Text Personální podpora Školní asistent – personální podpora SŠ Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ Školní psycholog – personální podpora SŠ Sociální pedagog – personální podpora SŠ ICT technik Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele Kariérový poradce

12 Název kapitoly Název podkapitoly Text Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů CLIL ve výuce na SŠ Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu Tandemová výuka na SŠ - pedagog SŠ + pedagog SŠ Tandemová výuka na SŠ – pedagog SŠ + odborník z praxe/rodilý mluvčí, pedagog VOŠ, VŠ Vzdělávání a sdílení ve školním cloudu Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

13 Název kapitoly Název podkapitoly Text Extrakurikulární rozvojové aktivity žáků SŠ Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem Polytechnické vzdělávání Polytechnické vzdělávání prostřednictvím robotických stavebnic

14 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva pro kraje – témata z KAP Vyhlášení výzvy: začátek roku 2017 ve vazbě na schválené KAPy jednotlivými kraji Plánovaná finanční alokace: výše alokace na základě identifikovaných témat v KAP Podporované aktivity: 1.Témata identifikovaná v Krajských akčních plánech 2.Kariérové poradenství – výběrově

15 Název kapitoly Název podkapitoly Text Výzva na podporu digitálního vzdělávání Vyhlášení výzvy: podzim 2016 Plánovaná finanční alokace: 200 mil. Kč Podporované aktivity: 1.Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení žáků 2.Budování kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti žáků I. podporovány budou projekty koncepční


Stáhnout ppt "Název kapitoly Název podkapitoly Text Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Seminář pro žadatele IROP."

Podobné prezentace


Reklamy Google