Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAS Říčansko a Město Říčany 10.9.2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAS Říčansko a Město Říčany 10.9.2015."— Transkript prezentace:

1 MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAS Říčansko a Město Říčany 10.9.2015

2 Strategie k rozvoji Říčanska - o které se můžete opřít a získat dotace Strategie MAS Říčansko  Komunitně vedený místní rozvoj tzv. SCLLD  Strategie spolupráce obcí MAS Říčansko (projekt SMS ČR) Strategie ORP Říčansko  Strategie území správního obvodu ORP Říčany v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a dopravy  Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) Strategie nadřazené  Strategie ITI metropolitní oblasti Praha (Kraj + Magistrát Prahy)  Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP)

3 MŠMT Výzva z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  Příjem žádostí od: 26.10. 2015  Uzávěrky žádostí: 24.11.2015, 1.2.2016, 1.5.2016 + 2 další  Druhy: preMAP, MAP, MAP+  Výdaje:1 mil Kč - 4 mil Kč, 95% dotace + 5% spoluúčast  Nutné podmínky:schválení příslušné Regionální stálé konference Zapojení minimálně 70% škol v území (MŠ, ZŠ)

4 Opatření MAP  Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita  Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání  Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  Rozvoj podnikavosti  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol  Aktivity související se vzděláváním mimo OPVVV, IROP

5 Co z toho bude za užitek?  Strategie (Analytická část, Strategický rámec MAP)  Praktická opatření – odůvodnění výběru opatření, cíl (co chceme dosáhnout), popis kroků k naplnění: 1. aktivity jednotlivých škol (projekty pro žáky a učitele - zjednodušené financování v rámci šablon + podklad pro MŠMT tvorba šablon) 2. aktivity spolupráce (spolupráce škol, peníze pro zapojené učitele, školní psycholog, vzdělávání ředitelů a učitelů i zřizovatelů, spolupráce se SŠ...) 3. infrastruktura (investice do infrastruktury, inkluze žáků do 15 let) - Nadstandardní nebo excelentní vzdělávání prostor - Výstavba nové školy nebo navýšení stávající školy i zájmové vzdělávání - Výstavba a přestavba škol (i dílny, laborky, pozemky, vzděl. centrum)  Co se nemusí dokládat v MAP – výstavba MŠ, dětských klubů a lesních školek, bezbariérovost škol, školy při nemocnici

6

7 Děkuji a těším se na další spolupráci!


Stáhnout ppt "MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání MAS Říčansko a Město Říčany 10.9.2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google