Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské akční plány Základní východiska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské akční plány Základní východiska"— Transkript prezentace:

1 Krajské akční plány Základní východiska
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Krajské akční plány Základní východiska

2 Strategie regionálního rozvoje ČR
Na základě usnesení vlády ČR ze dne č. 344 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále MMR) uloženo, aby předložilo akční plán, kterým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –2020. Tento zásadní rozvojový dokument určuje podobu regionální politiky ČR v daném období a je spjatý s programováním na úrovni Evropské unie. MMR považuje tento úkol za zásadní nejen z důvodu prokazatelnosti územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též „ESI fondy“), ale také vzhledem k reálné potřebě spoluutvářet a řídit regionální politiku Akční plán realizace SSR 2014 – 2020 bude kromě aktivit na národní úrovni vycházet rovněž z Regionálních akčních plánů.

3 Strategie regionálního rozvoje a územní dimenze

4 Regionální akční plány
Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále RAP SRR), realizované na území jednotlivých krajů a současně Regionální stálé konference (dále RSK), jsou novými nástroji v politice regionálního rozvoje ČR. Jejich společnou klíčovou úlohou v programovém období EU 2014 – 2020 je naplňování územní dimenze ukotvené v Dohodě o partnerství a cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 jako základního koncepčního dokumentu státu v oblastiregionálního rozvoje.

5 Pojetí územní dimenze v OP VVV
Krajské akční plány Místní akční plány Strategie RIS3 Strategie VŠ

6 KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Strategie regionálního rozvoje 2014+ Regionální stálá konference Regionální akční plán kraje Další oblasti… Doprava Oblast vzdělávání KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Další strategie kraje IPRÚ ITI

7 Pracovní skupina Vzdělávání
V rámci Regionální stálé konference (RSK) je či bude vytvořena Pracovní skupina (PS) Vzdělávání, na jejíchž jednáních budou diskutována klíčová témata KAP a další priority daného kraje v oblasti vzdělávání

8 Regionální akční plán kraje
Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání: ESF i ERDF ve vybraných tématech Místní akční plány Vybrané vstupy z MAP Krajský akční plán

9 KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání
Strategie vzdělávací politiky 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání ESF i ERDF Strategie zaměstnanosti v kraji RIS 3 smart akcelerátor Podnikavost, Polytechnika, Odborné vzdělávání, Kariérové poradenství, Školy jako centra DV, Inkluze, Infrastruktura Hlavní výstupy přímo do OPVVV, PPR a IROP Vybrané výstupy z MAP IPRÚ ITI Zaměstnavatelé, zástupci Zástupci škol Zástupci dalších organizací Zástupci zřizovatelů Místní akční plán Kvalitní a inkluzívní předškolní a základní vzdělávání Vstupy ze MŠ, ZŠ Vstupy z dalších organizací Vstupy od zřizovatelů

10 Důvody a přínosy akčního plánování

11 Proč krajské akční plány?

12 Proč krajské akční plány?
Potřebujeme koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová

13 Proč krajské akční plány?
Potřebujeme koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová Reakce na doporučení EK k OP VVV /IROP: odůvodnění investic do škol v území Reakce na doporučení evaluace OP VK: škol mají projekty na základě akčních plánů

14 Proč krajské akční plány?
Strategie a koncepce byly doposud často realizovány izolovanými, neprovázanými projekty – malá synergie a přidaná hodnota. KAP toto mohou změnit! KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů

15 Krajské akční plány KAP má na území krajů
Přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality Přispět ke vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Přispět rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora, marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání,spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol

16 Přínosy a aktivity partnerství ve vzdělávání
Hnací motor změn v území Tvoří akční plán rozvoje vzdělávání Collaborative learning – společně se učí Přenášejí metodiku akčního plánování do škol Pravidelná setkávání a hodnocení pokroku zapojených škol Spolupráce s partnery v území přinese více relevantních informací o kvalitě vzdělávání a potřebách Propojení partnerů posílí mimo jiné odbornou kapacitu v území – odborná kapacita nemusí být závislá jen na pracovnících úřadů Objevení a podpora lídrů pro vzdělávací systém v místě

17 Procesy akčního plánování
Analýza Priority Návrh řešení Plán akcí Realizace Monitoring Evaluace

18

19 Krajské akční plány – témata povinná
Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; Rozvoj kariérového poradenství; Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; Podpora inkluze; Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí,sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

20 Krajský akční plán – témata nepovinná
Rozvoj výuky cizích jazyků; ICT kompetence; Čtenářská a matematická gramotnost; Další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

21 Rozdělení rolí v KAP krajské akční plány vznikají na územích kraje MŠMT – garant vzdělávací politiky NÚV : koordinace a metodická podpora - soulad krajských KAP, metodické a odborné podklady a soulad se vzdělávací politikou ČR (v rámci IPs) Kraj a partneři v území - příprava KAP Kraje budou podpořeny dlouhodobými projekty nejdůležitější je vznik odborné platformy - partnerství

22 Regionální stálá konference
PS Vzdělávání Realizační tým

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajské akční plány Základní východiska"

Podobné prezentace


Reklamy Google