Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské akční plány Základní východiska Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.8. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské akční plány Základní východiska Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.8. 2015."— Transkript prezentace:

1 Krajské akční plány Základní východiska Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.8. 2015

2 Strategie regionálního rozvoje ČR Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15. 5. 2013 č. 344 bylo Ministerstvu pro místní rozvoj (dále MMR) uloženo, aby předložilo akční plán, kterým bude naplňována Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 –2020. Tento zásadní rozvojový dokument určuje podobu regionální politiky ČR v daném období a je spjatý s programováním na úrovni Evropské unie. MMR považuje tento úkol za zásadní nejen z důvodu prokazatelnosti územní dimenze Evropských strukturálních a investičních fondů (dále též „ESI fondy“), ale také vzhledem k reálné potřebě spoluutvářet a řídit regionální politiku Akční plán realizace SSR 2014 – 2020 bude kromě aktivit na národní úrovni vycházet rovněž z Regionálních akčních plánů.

3 Strategie regionálního rozvoje a územní dimenze

4 Regionální akční plány Regionální akční plány Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 (dále RAP SRR), realizované na území jednotlivých krajů a současně Regionální stálé konference (dále RSK), jsou novými nástroji v politice regionálního rozvoje ČR. Jejich společnou klíčovou úlohou v programovém období EU 2014 – 2020 je naplňování územní dimenze ukotvené v Dohodě o partnerství a cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 jako základního koncepčního dokumentu státu v oblastiregionálního rozvoje.

5 Pojetí územní dimenze v OP VVV Místní akční plány Krajské akční plány Strategie VŠ Strategie RIS3

6 Regionální stálá konference Regionální akční plán kraje ITI IPRÚ Strategie regionálního rozvoje 2014+ Oblast vzdělávání KAP Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Doprava Další oblasti … Další strategie kraje

7 Pracovní skupina Vzdělávání V rámci Regionální stálé konference (RSK) je či bude vytvořena Pracovní skupina (PS) Vzdělávání, na jejíchž jednáních budou diskutována klíčová témata KAP a další priority daného kraje v oblasti vzdělávání

8 Regionální akční plán kraje Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání: ESF i ERDF ve vybraných tématech Místní akční plányKrajský akční plán Vybrané vstupy z MAP

9 Oblast vzdělávání KAP krajský akční plán rozvoje vzdělávání ESF i ERDF Místní akční plán RIS 3 smart akcelerá tor Zaměstna vatelé, zástupci IPRÚ ITI Strategie zaměstnanosti v kraji Zástupci škol Vstupy z dalších organizací Vstupy ze MŠ, ZŠ Zástupci dalších organizací Kvalitní a inkluzívní předškolní a základní vzdělávání Vstupy od zřizovatelů Strategie vzdělávací politiky 2020 Podnikavost, Polytechnika, Odborné vzdělávání, Kariérové poradenství, Školy jako centra DV, Inkluze, Infrastruktura Zástupci zřizovatelů Vybrané výstupy z MAP Dlouhodobý záměr vzdělávání Hlavní výstupy přímo do OPVVV, PPR a IROP

10 Důvody a přínosy akčního plánování

11 Proč krajské akční plány?

12 Potřebujeme koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová

13 Proč krajské akční plány? Potřebujeme koncentrovat podporu do největších priorit a to se neobejde bez konsenzu klíčových hráčů v území, role kraje ve vedení diskuse a výběru priorit je klíčová Reakce na doporučení EK k OP VVV /IROP: odůvodnění investic do škol v území Reakce na doporučení evaluace OP VK: škol mají projekty na základě akčních plánů Reakce na doporučení EK k OP VVV /IROP: odůvodnění investic do škol v území Reakce na doporučení evaluace OP VK: škol mají projekty na základě akčních plánů

14 Proč krajské akční plány? Strategie a koncepce byly doposud často realizovány izolovanými, neprovázanými projekty – malá synergie a přidaná hodnota. KAP toto mohou změnit! KAP není novou strategií v území, novým Dlouhodobým záměrem (DZ) – jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (DZ, RIS3) a převést to do zacílených, konkrétních aktivit a projektů

15 Krajské akční plány KAP má na území krajů Přispět ke zlepšení řízení škol, k rozvoji hodnocení kvality Přispět ke vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence v OP VVV, OP PPR (oblast investic) a IROP ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. Přispět rozvoji funkčních partnerství v území, která umožní/usnadní realizaci dalších náročných intervencí v území (inkluze, podpora, marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání,spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol

16 Přínosy a aktivity partnerství ve vzdělávání Hnací motor změn v území Tvoří akční plán rozvoje vzdělávání Collaborative learning – společně se učí Přenášejí metodiku akčního plánování do škol Pravidelná setkávání a hodnocení pokroku zapojených škol Spolupráce s partnery v území přinese více relevantních informací o kvalitě vzdělávání a potřebách Propojení partnerů posílí mimo jiné odbornou kapacitu v území – odborná kapacita nemusí být závislá jen na pracovnících úřadů Objevení a podpora lídrů pro vzdělávací systém v místě

17 Procesy akčního plánování Analýza Priority Návrh řešení Plán akcí Realizace Monitoring Evaluace

18

19 Krajské akční plány – témata povinná Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; Rozvoj kariérového poradenství; Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; Podpora inkluze; Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí,sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

20 Krajský akční plán – témata nepovinná Témata nepovinná: Rozvoj výuky cizích jazyků; ICT kompetence; Čtenářská a matematická gramotnost; Další témata důležitá pro území/školy – mohou být hrazena i z jiných OP, národních či vlastních zdrojů.

21 Rozdělení rolí v KAP krajské akční plány vznikají na územích kraje MŠMT – garant vzdělávací politiky NÚV : koordinace a metodická podpora - soulad krajských KAP, metodické a odborné podklady a soulad se vzdělávací politikou ČR (v rámci IPs) Kraj a partneři v území - příprava KAP Kraje budou podpořeny dlouhodobými projekty nejdůležitější je vznik odborné platformy - partnerství

22 Regionální stálá konference Realizační tým PS Vzdělávání

23 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajské akční plány Základní východiska Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.8. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google