Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000133.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000133."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000133

2 MAP = strategie, koncepce, plán jehož součástí bude a)popis výchozího stavu b)formulace cílů, priorit a opatření c)návrh konkrétních aktivit, které povedou k naplnění cílů

3 Výchozí stav 1)Dotazníkové šetření MŠMT v prosinci 2015 2)Řízené rozhovory se zástupci zřizovatelů a zástupci ZŠ a MŠ 3)Místní šetření na jednotlivých ZŠ a MŠ (konzultace s pedagogickými pracovníky) 4)Místní šetření v obcích a konzultace k zájmovému a neformálnímu vzdělávání

4 Cíle, priority, opatření Povinná opatření (MŠMT) Opatření 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

5 Cíle, priority, opatření Doporučená opatření (ve vztahu na KAP) 1) Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 2) Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, což zahrnuje i EVVO) 3) Kariérové poradenství v základních školách

6 Cíle, priority, opatření Volitelná a průřezová opatření Zaměření s náměty pro inspiraci: 1) Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 2) Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 3) Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 4) Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků Investice do rozvoje kapacit základních škol 5) ………………………………………………………………….. 6) …………………………………………………………………..

7 Aktivity v jednotlivých vybraných opatřeních 1)………………………………. 2)………………………………. 3)………………………………. = úkoly pro pracovní skupiny

8 Pracovní skupiny 1)Předškolní vzdělávání a péče 2)Čtenářská gramotnost, Kompetence pro používání cizího jazyka 3)Matematická gramotnost, Polytechnické vzdělávání, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, Digitální kompetence 4)Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, Neformální a zájmové vzdělávání, Sociální a občanské kompetence, Kulturní povědomí a vyjádření dětí a žáků 5)Kariérové poradenství, Řízení škol, Systémová podpora škol pro získávání „mimorozpočtových“ (nejsou součástí příspěvků zřizovatelů a dotací z SR) prostředků

9 Klíčové aktivity projektu 1) Akční plánování a) Dohoda o prioritách (analýza, strategický rámec priorit MAP do roku 2023, investiční priority) b) Akční plánování (Sestavení akčního ročního plánu, Propojení investičních aktivit s neinvestičními aktivitami, Příprava aktivit spolupráce, Výběr projektových záměrů vhodných pro zpracování do fáze přípravy projektů, Schválení finálního MAP) c) Budování kapacit (sestavení a realizace vzdělávacího plánu) 2) Evaluace 3) Řízení MAP (Identifikace dotčené veřejnosti, Partnerské sítě, Zpracování a realizace komunikační strategie, včetně vydávání zpravodaje a provozu www stránek, Implementační plán MAP)

10 Kontakty – realizační tým MAP: Ing. Magdalena Chytrová – hlavní manažerka projektu MAP ORP Trhové Sviny Mail: magda.chytrova@gmail.com, Tel: 608 608 334magda.chytrova@gmail.com RNDr. Zuzana Guthová Mail: guthova@cb.gin.cz, Tel: 724 643 050guthova@cb.gin.cz Mgr. Michal Jarolímek Mail: novnos@tiscali.cz, Tel: 776 296 285novnos@tiscali.cz


Stáhnout ppt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Trhové Sviny CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000133."

Podobné prezentace


Reklamy Google