Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Ustavující setkání Partnerství MAP v rámci Prahy 15.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Ustavující setkání Partnerství MAP v rámci Prahy 15."— Transkript prezentace:

1 Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Ustavující setkání Partnerství MAP v rámci Prahy 15

2  Společný úvod – MAP, KAP  Představení pracovních skupin a institutu Řídícího výboru MAP ◦ Informace o postavení a pracovní náplni Řídícího výboru a Pracovních skupin ◦ Struktura pracovních skupin ◦ Projednání a schválení Statutu a Jednacího řádu ŘV ◦ Ustanovení členů Řídícího výboru a volba předsedy  Výběr priorit a projednání prvních výstupů pracovních skupin  Aktuální informace: pozvánky na akce, dotační možnosti

3  Místní akční plány vzdělávání jsou součástí tzv. akce KLIMA, která je soustavou aktivit jdoucích napříč specifickými cíli MŠMT. KLIMA zahrnuje podstatné složky kvality škol – Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele (Mentoring), Aktivizující formy učení.  Cílem výzvy je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že se podpoří spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tj. společné informování, vzdělávání a plánování aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.  Pomoci mají prostředky EU (šité na míru) a MAP  Šablony na vzdělávání, čtenářské a matematické kluby, školní asistenty, psychology a speciální pedagogy, spolupráce s rodiči, aj.  Podpora sociální inkluze (pracoviště, vybavení, kompenzační pomůcky, aj.)  Zajištění vnitřní konektivity škol

4 Městská část Praha 15 realizátor projektu za správní obvod Do projektu jsou zapojeny MČ Dubeč, MČ Petrovice a MČ Štěrboholy Zapojené školy: MŠ: 11 ZŠ: 7 ZŠ a MŠ: 2

5 Realizace: 2 roky - 1. 3. 2016 - 28. 2. 2018 Projektový manažer: Marek Třeštík Odborný garant: Jitka Kolářová Zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti:  včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání Má být tvořen partnersky a následně realizován zejména těmito subjekty:  základní školy, mateřské školy, obce a zřizovatelé, neziskové organizace, odborníci a rodiče Spolupráci a součinnost poskytují nositelé strategií: KAP Projekt má svůj mini-web, na kterém budete v průběhu realizace nacházet všechny podstatné informace. http://www.praha15.cz/mestska-cast/plan-vzdelavani/

6  Možnost čerpat dotace na školy - to bez platného a schváleného MAP nepůjde (kromě výstavby MŠ, dětských klubů a lesních školek, bezbariérovosti škol)  Tým lidí na 2 roky, kteří napíší strategii i pomůžou školám s dotacemi a školními plány  Strategii (Analytická část, Strategický rámec MAP)  Aktivity pro jednotlivé školy ◦ Indikativní seznam šablon (v květnu 2016) a nové šablony ◦ Koordinace škol při využívání šablon  Aktivity spolupráce – vzdělávání ředitelů a pedagogů ◦ Základní výstupy MAP:  Strategický rámec MAP do roku 2023 - dohoda o prioritách v území, Do konce roku 2016 !!  Akční plán MAP s konkrétními cíli, kroky, termíny, zodpovědnostmi, zdroji

7  Prioritní povinná: 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2. Čtenářská a mate-gramotnost v základním vzdělávání 3. Společné vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem  Doporučená témata: 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 6. Kariérové poradenství v základních školách  Průřezová a volitelná témata: 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  NAVRHUJEME ROZPRACOVAT VŠECHNA – DETAILNĚ JEN PRIORITNÍ

8 Řídící výbor MAP  řídí, schvaluje, rozhoduje, zodpovídá  vybraní členové Partnerství Partnerství MAP  všechny zainteresované subjekty  Memorandum o spolupráci Pracovní skupiny MAP  podle tematických oblastí  zástupci partnerských subjektů podle profilace

9  Pracovní skupiny představují výkonnou část projektu - komunikují se subjekty partnerství – sbírají podněty a předkládají návrhy ŘV  Vedoucí každé ze skupin je zároveň členem ŘV – sdílení informací  Pracovní skupiny řídí Odborný garant MAP  1. Pracovní skupina pro investice – Ing. Hana Černá, MPA  2. Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání – Mgr. Michaela Randová  3. Pracovní skupina pro základní vzdělávání – Jaroslava Šimonová

10  Povinná platforma MAP – orgán určující podobu Strategického rámce i Akčního plánu jako takového.  Orgán, který je představitelem partnerství  Postupně schválí klíčové dokumenty  Zasedne vždy jednou za 4 měsíce a projedná návrhy PS a svá vlastní stanoviska  Řídí se Statutem a Jednacím řádem, který schvaluje

11  Pracovní skupiny zahajují analytickou fázi projektu – zjištění existujících partnerství – analýza priorit v rámci povinných opatření – Agregovaná data MŠMT.  Ustavení ŘV – právě dnes  Do konce roku 2016 – Dohoda o prioritách (povinná opatření)  „Strategický rámec MAP do roku 2023“ – povinný výstup – vize stavu v roce 2023 a strategie jejího naplnění  ŘV navrhne vizi – priority – a v rámci diskuze s PS vznikne Strategický rámec  Proběhne doplňkové vzdělávání ředitelů a pedagogů MŠ a ZŠ

12 Hlasování všech přítomných se zájmem o členství  O členech Řídícího výboru / případné doplnění počtu členů Hlasování řídícího výboru  Předseda Řídícího výboru: - nominace: Odborný garant MAP, Jitka Kolářová  Schválení Statutu Řídícího výboru  Schválení Jednacího řádu Řídícího výboru

13  Finální verze MAP s aktualizací Rámce, Akční plán  Společné vzdělávání  Memorandum o spolupráci  Evaluace  Příprava navazujícího projektu MAP+

14 1. Zvolte za skupinu 5 priorit z opatření 4 – 10. Doporučená témata: 4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 6. Kariérové poradenství v základních školách  Průřezová a volitelná témata: 7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka 9. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků 10. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Napište na papír návrh VIZE. Jaké naše školy – vzdělávání má být v roce 2020? Vize shrnuje to čím chce školství být, popisuje budoucnost jako významně odlišnou od současnosti tím, že identifikuje hlavní dlouhodobé změny. Je zdrojem inspirace. Poskytuje jasná rozhodovací kritéria pro následnou tvorbu základních strategických směrů a cílů.

15  Vše podstatné na stránkách MŠMT / OPVVV/ Aktuální informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy- 1/aktualni-informace-op-vvvhttp://www.msmt.cz/strukturalni-fondy- 1/aktualni-informace-op-vvv  Šablony – alokace 4,5 mld. Kč. / červen 2016  Zjednodušená forma – jakési zkušební kolo  Dvouleté projekty na personální zajištění : asistent, psycholog, chůva, speciální pedagog apod.

16


Stáhnout ppt "Místní Akční Plány rozvoje vzdělávání Ustavující setkání Partnerství MAP v rámci Prahy 15."

Podobné prezentace


Reklamy Google