Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík

2 Program jednání 1)Seznámení se s programem 2)Co je to MAP (cíle, podmínky) 3)MAP (struktura a očekávané výstupy) 4)Co je akční plánování 5)Vize Strategického rámce 6)Priority ORP Šumperk dle dotazníků škol 7)SWOT analýzy, stanovení priorit

3 2) MAP – místní akční plán vzdělávání Cíle: - zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ (děti a žáci do 15 let) - podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání (zřizovatelé, školy, rodiče, zájmové a neformální vzdělávání) - podpořit společné sdílení (informací, zkušeností, činností a aktivit…) Důležitá podmínka: MAP je zpracován ve spolupráci s partnery v daném území, respektuje národní strategické dokumenty.

4 3) Struktura a očekávané výstupy Analytická část (analýza strategických dokumentů na národní i místní úrovni, vyhodnocení dotazníků, stanovení priorit, SWOT analýzy) Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 Akční plán = soubor opatření (aktivit), ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, rozvoj infrastruktury)

5 4) Co je akční plánování? PLAN (naplánuj) DO (udělej) CHECK (kontroluj) ACT (jednej) PLAN (naplánuj) VizeAnalýzaOpatření (aktivity) ACT (zlepšuj) Příklady dobré praxe StínováníMentoring

6 5) Vize Strategického rámce Do procesu vzdělávání a výchovy dětí a žáků v ORP Šumperk vstupují odborně vzdělaní, motivovaní a spokojení ředitelé a učitelé. Všichni účastníci vzdělávání budují vzájemné pozitivní vztahy založené na respektu a důvěře. Škola připravuje děti a žáky na to, aby byli schopni uspět v dalších stupních vzdělávání a následně i na trhu práce a aby si našli své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy se maximálně snaží o co nejužší propojení s reálným životem a praxí. Buduje se úzká spolupráce mezi školami a zřizovateli. Školy si vyměňují zkušenosti mezi sebou navzájem. Škola je pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

7

8

9 MŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Rozvoj matematické pregramotnosti 3)Inkluze – společné vzdělávání 4)Rozvoj čtenářské pregramotnosti 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Iniciativa a kreativita dětí 7)Sociální a občanské dovednosti ZŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Jazykové vzdělávání 3)Rozvoj matematické gramotnosti 4)Podnikavost, iniciativa, kreativita žáků 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Rozvoj čtenářské gramotnosti 7)Inkluze – společné vzdělávání 8)Sociální a občanské dovednosti 6) Priority v ORP Šumperk dle dotazníků… …a které priority jsou ty vaše?

10 7) SWOT analýza

11 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."

Podobné prezentace


Reklamy Google