Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík

2 Program jednání 1)Seznámení se s programem 2)Co je to MAP (cíle, podmínky) 3)MAP (struktura a očekávané výstupy) 4)Co je akční plánování 5)Vize Strategického rámce 6)Priority ORP Šumperk dle dotazníků škol 7)SWOT analýzy, stanovení priorit

3 2) MAP – místní akční plán vzdělávání Cíle: - zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ (děti a žáci do 15 let) - podpořit spolupráci všech aktérů ve vzdělávání (zřizovatelé, školy, rodiče, zájmové a neformální vzdělávání) - podpořit společné sdílení (informací, zkušeností, činností a aktivit…) Důležitá podmínka: MAP je zpracován ve spolupráci s partnery v daném území, respektuje národní strategické dokumenty.

4 3) Struktura a očekávané výstupy Analytická část (analýza strategických dokumentů na národní i místní úrovni, vyhodnocení dotazníků, stanovení priorit, SWOT analýzy) Dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 Akční plán = soubor opatření (aktivit), ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách (aktivity jednotlivých škol, aktivity spolupráce, rozvoj infrastruktury)

5 4) Co je akční plánování? PLAN (naplánuj) DO (udělej) CHECK (kontroluj) ACT (jednej) PLAN (naplánuj) VizeAnalýzaOpatření (aktivity) ACT (zlepšuj) Příklady dobré praxe StínováníMentoring

6 5) Vize Strategického rámce Do procesu vzdělávání a výchovy dětí a žáků v ORP Šumperk vstupují odborně vzdělaní, motivovaní a spokojení ředitelé a učitelé. Všichni účastníci vzdělávání budují vzájemné pozitivní vztahy založené na respektu a důvěře. Škola připravuje děti a žáky na to, aby byli schopni uspět v dalších stupních vzdělávání a následně i na trhu práce a aby si našli své oprávněné místo v občanské společnosti. Školy se maximálně snaží o co nejužší propojení s reálným životem a praxí. Buduje se úzká spolupráce mezi školami a zřizovateli. Školy si vyměňují zkušenosti mezi sebou navzájem. Škola je pro pedagogy, děti i rodiče bezpečným místem vzájemné důvěry, místem otevřeným pro všechny děti bez rozdílu, včetně těch se speciálními vzdělávacími potřebami.

7

8

9 MŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Rozvoj matematické pregramotnosti 3)Inkluze – společné vzdělávání 4)Rozvoj čtenářské pregramotnosti 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Iniciativa a kreativita dětí 7)Sociální a občanské dovednosti ZŠ 1)Polytechnické vzdělávání 2)Jazykové vzdělávání 3)Rozvoj matematické gramotnosti 4)Podnikavost, iniciativa, kreativita žáků 5)Digitální kompetence pedagogů 6)Rozvoj čtenářské gramotnosti 7)Inkluze – společné vzdělávání 8)Sociální a občanské dovednosti 6) Priority v ORP Šumperk dle dotazníků… …a které priority jsou ty vaše?

10 7) SWOT analýza

11 Děkujeme za pozornost. hanakova@sumperskyvenkov.cz kuchtik@sumperskyvenkov.cz


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN 28.6.2016 MAP vzdělávání ORP ŠUMPERK Mgr. Ivana Hanáková, Mgr. Martin Kuchtík."

Podobné prezentace


Reklamy Google