Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000052 Realizátor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000052 Realizátor."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy

2 Název projektu: Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000052 Realizátor : Místní akční skupina Svitava z.s. Doba realizace: 1. 3. 2016 – 31. 8. 2017 Realizační tým: projektový manažer, odborné osoby pro jednotlivá opatření MAP

3 Co je MAP? MAP je Místní akční plán vzdělávání Prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let Oblasti: 1.Včasné péče 2.Předškolního a základního vzdělávání 3.Zájmového a neformálního vzdělávání

4 Cíl MAP: zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ Jak? Podpora spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání Společné informování Společné vzdělávání Společné plánování partnerských aktivit

5 Hlavní přínos realizace MAP Vznik partnerství – široké platformy spolupracujících subjektů Stanovení a shoda na prioritách vzdělávací politiky v území na základě místní potřebnosti Stanovení jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů Vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území

6 Přínosy spolupráce Systémové zlepšení řízení MŠ a ZŠ (dlouhodobé plánování) Sdílené porozumění cíle na kvalitní a inkluzivní vzdělávání Zlepšení spolupráce v území Využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků Zlepšení spolupráce s rodiči

7 Role MAP při zacílení následné podpory ŘO OP VVV bude sledovat výstupy z MAP – výzvy OP VVV zacíleny pro podporu „aktivit škol“ a „aktivit spolupráce“ Možnost naplánování spolupráce a koordinace škol pro návazné projekty, které budou financovány formou šablon MAP jako efektivní nástroj pro řízení/cílení výzev z IROP V IROP je soulad s MAP specifickým kritériem přijatelnosti

8 Povinná opatření MAP 1.Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2.Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3.Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

9 Doporučená opatření 1.Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 2.Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 3.Kariérové poradenství v základních školách

10 Průřezová a volitelná opatření 1. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků 2. Rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka 3. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí 4. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 5. Investice do rozvoje kapacit ZŠ

11 Základní výstupy MAP Analytická část MAP s vymezením: problémových oblastí a klíčových problémů doporučených, průřezových a volitelných opatření MAP musí obsahovat popis potřeb investic, stupeň připravenosti investice SWOT – 3 analýza (závazný výstup analytické části) Strategický rámec MAP do roku 2023 Investiční priority Finální verze MAP

12 Organizační struktura Realizační tým – má odpovědnost za realizaci projektu a jeho výstupy. Řídící výbor – role ŘV je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů. Partnerství – široká platforma spolupracujících subjektů.

13 Statut a jednací řád Řídící výbor je hlavním představitelem MAP, který: projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP zprostředkovává přenos informací v území schvaluje jednotlivé části MAP se skládá z předsedy, místopředsedy a členů se schází dle potřeby, avšak min. 1x za 3 měsíce

14 Realizace MAP - povinné aktivity a povinné výstupy 1.Akční plánování: rozvoj partnerství (výstup – vznik ŘV) dohoda o prioritách (výstupy – analytická část MAP, SWOT analýza, strategický rámec, investiční priority) akční plánování (výstup – finální verze MAP) budování znalostních kapacit (výstupy – prezenční listiny ze vzdělávací akce, hodnotící zpráva vzdělávací akce) 2.Evaluace – průběžná a závěrečná evaluační zpráva 3.Řízení MAP – závazným výstupem jsou Principy MAP (struktura a popis fungování)

15 Vize MAP ORP Svitavy Vytvoření účinné strategie v oblasti výchovy a vzdělávání za účasti zástupců všech subjektů Nalezení modelu místního, efektivního výchovného a vzdělávacího systému Vytvoření fungující spolupráce a partnerství mezi všemi aktéry.


Stáhnout ppt "Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy. Název projektu: Místní akční plán vzdělávání ORP Svitavy Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000052 Realizátor."

Podobné prezentace


Reklamy Google