Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP VVV a KP SVL Karolína Chloubová. Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP VVV a KP SVL Karolína Chloubová. Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita."— Transkript prezentace:

1 OP VVV a KP SVL Karolína Chloubová

2 Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita 3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové Specifický cíl 1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

3 Cílem je: zajištění rovného přístupu ke vzdělávání pro každé dítě prostřednictvím MAP rozvoje vzdělávání; zvýšení počtu proinkluzivně nastavených škol a školských zařízení; podpora zájmového a neformálního vzdělávání; zvýšení počtu dětí ohrožených školním neúspěchem v účasti na kvalitním předškolním vzdělávání; rozšíření opatření pro snížení rizika předčasného ukončování vzdělání u žáků z cílové skupiny; rozvoj systému včasné péče o ohrožené děti; zlepšení postojů pedagogických pracovníků, ale i veřejnosti k možnostem společného vzdělávání dětí a žáků, kteří žijí v odlišných sociálních kontextech. posílení kompetencí pedagogických pracovníků pracovat se sociokulturním kontextem dětí a v oblasti specifik práce s romskými dětmi a dětmi cizinců; vyšší míra začleňování dětí a žáků z cílové skupiny do již existujícího zájmového a neformálního vzdělávání; podpora rodinného prostředí a prevence odchodů dětí a mládeže ohrožených rizikový chováním do ústavní nebo ochranné výchovy; zvýšení kvality péče, profesionality a mezioborové spolupráce v zařízeních ústavní výchovy.

4 Témata v připravované výzvě „Inkluzivní vzdělávání“ 1)Předškolní vzdělávání Podpora nízkoprahových forem předškolního vzdělávání s cílem připravit děti se sociálním znevýhodněním k začleňování do mateřských škol hlavního vzdělávacího proudu Spolupráce nízkoprahových forem předškolního vzdělávání a mateřských škol Podpora adaptace dítěte a jeho rodiny v MŠ

5 Témata v připravované výzvě „Inkluzivní vzdělávání“ 2) Prevence školní neúspěšnosti Programy zaměřené na usnadňování přechodu mezi stupni vzdělání dětí a žáků Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání Rozvoj školních poradenských pracovišť 3) Rozvoj pedagogických pracovníků Nové metody podporující inkluzivní vzdělávání (Grunnlaget, Persona Dolls, atd.) Další vzdělávání pedagogických pracovníků v pro inkluzivních kompetencích Podpora speciálních pedagogů v zapojení se do procesu inkluzivního vzdělávání

6 Další výzvy zahrnující inkluzi Výzva na Individuální projekty systémové –Krajské akční plány – téma inkluze Výzva Místní akční plány – spolupráce mateřských škol a základních škol v oblasti inkluze Výzva Gramotnosti – podpora matematické a čtenářské gramotnosti, zacílení i na znevýhodněné žáky

7 Děkuji za Vaši pozornost Karolína Chloubová karolina.chloubova@msmt.cz Tel.: 234 814 519 Mobil: 778 530 379


Stáhnout ppt "OP VVV a KP SVL Karolína Chloubová. Prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Investiční priorita."

Podobné prezentace


Reklamy Google