Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální školství v roce 2006 (a věřme, že i v dalších letech) Jiří Pilař

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální školství v roce 2006 (a věřme, že i v dalších letech) Jiří Pilař"— Transkript prezentace:

1 Speciální školství v roce 2006 (a věřme, že i v dalších letech) Jiří Pilař pilar@msmt.cz

2 2pilar@msmt.cz V roce 2006 nás čeká realizace Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon Zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících Zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících Zákona č. 383/2005 Sb., (novela zákona č. 109/2002 Sb.) o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Zákona č. 383/2005 Sb., (novela zákona č. 109/2002 Sb.) o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vyhlášky 72/2005 Sb., o poradenských službách ve školství Vyhlášky 72/2005 Sb., o poradenských službách ve školství Vyhlášky 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhlášky 73/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhlášky 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Vyhlášky 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

3 3pilar@msmt.cz Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nutno zajistit: Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost Školní vzdělávací programy (ŠVP) Školní vzdělávací programy (ŠVP) Právo na přizpůsobení obsahu, forem a metod odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání Právo na přizpůsobení obsahu, forem a metod odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání Asistent pedagoga – pedagogický pracovník Asistent pedagoga – pedagogický pracovník

4 4pilar@msmt.cz Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nutno zajistit: Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání Právo na poradenskou pomoc školy Právo na poradenskou pomoc školy Právo na pomoc školského poradenského zařízení Právo na pomoc školského poradenského zařízení Individuální vzdělávací plán (IVP) Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou Zvýraznění role rodičů či jiných zákonných zástupců Zvýraznění role rodičů či jiných zákonných zástupců

5 5pilar@msmt.cz Pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nutno zajistit: Plnění základní školní docházky primárně v místě trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí školu jinou Plnění základní školní docházky primárně v místě trvalého bydliště, pokud zákonný zástupce nezvolí školu jinou Povinnost ředitele spádové školy přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy a to bez rozdílu zda jsou zdravotně postiženi Povinnost ředitele spádové školy přednostně přijmout žáky s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy a to bez rozdílu zda jsou zdravotně postiženi Realizace práva na vzdělávání KAŽDÉHO dítěte, pouze s volbou formy a způsobu, nikoliv osvobozování od školní docházky Realizace práva na vzdělávání KAŽDÉHO dítěte, pouze s volbou formy a způsobu, nikoliv osvobozování od školní docházky

6 6pilar@msmt.cz Vyhláška č. 73 / 2005 Sb. Speciální vzdělávání - zásady a cíle speciálního vzdělávání - formy speciálního vzdělávání - typy speciálních škol - individuální vzdělávací plán - asistent pedagoga - organizace speciálního vzdělávání - zařazování žáků do speciálního vzdělávání - počty žáků a pedagogů ve třídě - péče o bezpečnost a zdraví žáků Speciální vzdělávání - zásady a cíle speciálního vzdělávání - formy speciálního vzdělávání - typy speciálních škol - individuální vzdělávací plán - asistent pedagoga - organizace speciálního vzdělávání - zařazování žáků do speciálního vzdělávání - počty žáků a pedagogů ve třídě - péče o bezpečnost a zdraví žáků Vzdělávání dětí a žáků mimořádně nadaných - individuální vzdělávací plán - přeřazení do vyššího ročníku Vzdělávání dětí a žáků mimořádně nadaných - individuální vzdělávací plán - přeřazení do vyššího ročníku

7 7pilar@msmt.cz Typy škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Pro zrakově postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ, Konzervatoř) Pro zrakově postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ, Konzervatoř) Pro sluchově postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ) Pro sluchově postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ) Pro hluchoslepé MŠ, ZŠ Pro hluchoslepé MŠ, ZŠ Pro tělesně postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ) Pro tělesně postižené MŠ, ZŠ, SŠ (G, SOŠ, SOU, OU, PŠ) Pro děti s poruchou řeči MŠ logopedická, ZŠ logopedická Pro děti s poruchou řeči MŠ logopedická, ZŠ logopedická Pro děti s mentálním postižením MŠ speciální, ZŠ praktická, ZŠ speciální, OU, PŠ Pro děti s mentálním postižením MŠ speciální, ZŠ praktická, ZŠ speciální, OU, PŠ Pro děti se specifickými poruchami učení / chování ZŠ Pro děti se specifickými poruchami učení / chování ZŠ Při zdravotnických zařízeních MŠ, ZŠ, ZŠ speciální Při zdravotnických zařízeních MŠ, ZŠ, ZŠ speciální

8 8pilar@msmt.cz Školská poradenská zařízení Pedagogicko psychologické poradny Pedagogicko psychologické poradny Speciálně pedagogická centra Speciálně pedagogická centra Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení - speciálně pedagogické - pedagogicko-psychologické - preventivně-výchovné - informační - diagnostické - poradenské - metodické - napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení - speciálně pedagogické - pedagogicko-psychologické - preventivně-výchovné - informační - diagnostické - poradenské - metodické - napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů

9 9pilar@msmt.cz Děkuji za pozvání a pozornost tel.: 257 193 646 275 193 276 E-mail: pilar@msmt.cz


Stáhnout ppt "Speciální školství v roce 2006 (a věřme, že i v dalších letech) Jiří Pilař"

Podobné prezentace


Reklamy Google