Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Děti představují naši nesmrtelnost. Osnova 1. Proč legislativní změny 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativa 5. Kurikulární reforma 6. Různé 7. Závěr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Děti představují naši nesmrtelnost. Osnova 1. Proč legislativní změny 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativa 5. Kurikulární reforma 6. Různé 7. Závěr."— Transkript prezentace:

1 Děti představují naši nesmrtelnost

2 Osnova 1. Proč legislativní změny 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativa 5. Kurikulární reforma 6. Různé 7. Závěr

3 1. Proč legislativní změny? globální problémy světa problémy pedagogiky včetně speciální východisko – princip CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ (informatika, cizí jazyky……) Doporučená literatura: „Celoživotní učení pro všechny“ „Vzdělávání pro 21. století“ Nakladatelství Tauris Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) Zákaznické informační centrum Senovážné nám. 26 110 06 Praha 1 tel.: 224 398 111; e-mail: info@uiv.czinfo@uiv.cz

4 2. Evropská unie Evropská agentura pro speciální vzdělávání (European Agency for Development in Special Needs Education), ve které má Česká republika od 1.5.2004 své zastoupení. časopis EuroNews překlady publikací, např. : „ Integrace v Evropě“ – MŠMT 2002 „Podpora učitelů, kteří pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím proudu“ – MŠMT 2003 „Informační a komunikační technologie ve speciálním vzdělávání“ – MŠMT 2003 „Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách 2. stupně základních škol“ – MŠMT 2005 „Raná péče – analýza situace v Evropě – klíčové aspekty a doporučení - 2005

5 3. Koncepce Koncepční materiály: Národní program rozvoje vzdělávání v české republice – Bílá kniha (Praha 2001) Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy České republiky (Praha 2002) nařízení vlády č. 689 ze dne 22.12.2004 o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání vládní usnesení č. 605 ze dne 16.6.2004 - Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením vládní usnesení č. 1004 ze dne 17.8.2005 - Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009, vycházející z cílů a úkolů Střednědobé koncepce

6 4. Legislativa Literatura: „Školský zákon, Zákon o pedagogických pracovnících“ – JUDr. Hana Poláková „Školství“ – ÚZ (Úplné znění) Nakladatelství Sagit Horní 1 700 30 Ostrava tel.: 596 785 999; e-mail: sagit@sagit.czsagit@sagit.cz

7 4.1 Zákony Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění dalších předpisů Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

8 Zákon č. 561/ 2004 Sb. INTEGRACE, INKLUZE……… § 36 odst. 5 „Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu……“

9 Zákon č. 561/ 2004 Sb. NÁZVY ŠKOL…… § 8 odst. 8 „Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost školy nebo školského zařízení musí obsahovat označení druhu nebo typu školy, popřípadě druhu nebo typu školského zařízení; součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.“ Druh školy: mateřská, základní, střední, vyšší odborná škola Typ školy: mateřská škola speciální, základní škola praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola…

10 Statistické výkaznictví Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) VÝKAZ O ZÁKLADNÍ ŠKOLE podle stavu k 30. 9. 2006 1) Uvede se, zda je škola/pracoviště školy samostatně zřízena pro žáky se speciál. vzdělávacími potřebami (= Z) nebo ne (= B). 2) Uvede se, zda je škola mimo provoz (= A) nebo zda je v provozu (= N). 3) Organizace školy: 1 = plně organizovaná 2 = jen s 1. stupněm 3 = jen s 2. stupněm 4) Pro které žáky je škola určena (1-místný kód se zapíše vlevo; vyplní se jen pokud v políčku označeném 1) je uveden kód „Z“): 1 = mentální postižení11 = těžké mentální postižení2 = sluchové postižení 3 = zrakové postižení4 = logopedická škola5 = tělesné postižení 6 = vývoj.poruchy8 = autismus 9 = škola při zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy Škola pro žáky souběžně postižené více vadami uvede kódy dvou hlavních postižení (např. mentální a sluchové = 12, hluchoslepí = 23, mentální při DD se školou = 91 apod.), na pořadí nezáleží. Resortní identifikátor školy (IZO) Číslo části 1)2)3)4)

11 Zákon č. 561/ 2004 Sb. DÍTĚ, ŽÁK, STUDENT SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI…… § 16 Zdravotní postižení Zdravotní znevýhodnění Sociální znevýhodnění

12 Zákon č. 561/ 2004 Sb. ASISTENT PEDAGOGA § 16 odst. 9 Ředitel mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy může se souhlasem krajského úřadu…….zřídit funkci asistenta pedagoga.

13 4.2 Vyhlášky Vyhláška MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŠMT ČR č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných + připravovaná novela Vyhláška MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Návrh 73/2005 Sb.

14 4.3 Informace MŠMT Informace MŠMT k organizaci kursu k získání základů vzdělání č.j. 18 965/2005-24 (Věstník MŠMT č. 9/2005) Informace MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence č.j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)

15 4.4 Sdělení MŠMT Sdělení MŠMT č.j. 24 152/2005-24 pro základní školy speciální (souhlas s prodloužením základního vzdělávání na deset ročníků) Sdělení MŠMT č.j. 25 317/2005-24 o tvorbě školních vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením

16 4.5 Ostatní Rozvojový program ve vzdělávání k zajištění kutikulární reformy v učebních plánech ZŠ a ZŠ speciálních od školního roku 2006/2007 č.j. 31 040/2005-22 (navýšení o 5 vyučovacích hodin) Doporučení ZŠ speciálním k hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2005/2006 č.j. 1387/2006-24 Dokumenty naleznete na www.msmt.czwww.msmt.cz

17 5. Kurikulární reforma Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením – Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 31 504/2004-22 ze dne 13.12.2004 (VÚP Praha 2005) Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání (VÚP 2005) Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání žáků v základní škole speciální projekt Koordinátor Národního institutu dalšího vzdělávání (NIDV) Význam ŠVP pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami!

18 6. Různé Projekt „Poradenské služby pro klienty s autismem a poruchami autistického spektra č.j. 15 987/2003-24 ze dne 24.6.2003 (Věstník MŠMT č. 8/2003) - ukončení doporučená publikace „Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením“ – Petr Hanák a kol., IPPP 2005 rozesílka učebnic v roce 2005: pro základní školy praktické „Čteníčko 2“ pro základní školy speciální „Procvičujeme počítání“ v 7.,8.,9. a 10. ročníku Dotační řízení pro tvorbu speciálních učebnic pokračuje i v roce 2006!

19 7. Závěr Poděkování kolegům za neutuchající aktivity v podobě netradičně a velmi vkusně zpracovaných pozvánek na nejrůznější sportovní, kulturní a společenské akce, za propagaci v podobě kalendářů, publikací a výrobků žáků, ukázkových výročních zpráv atd. atd. Nabídka pomoci odboru speciálního vzdělávání nejen při tvorbě ŠVP. Za pozornost děkuje a na další spolupráci se těší PhDr. Marta Teplá MŠMT ČR, odbor 24 - speciálního vzdělávání 118 12 Praha 1, Karmelitská 7 tel.: 257 193 570, e-mail: marta.tepla@msmt.czmarta.tepla@msmt.cz

20 Snahou o nemožné dosáhne člověk vždy toho, co je možné.


Stáhnout ppt "Děti představují naši nesmrtelnost. Osnova 1. Proč legislativní změny 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativa 5. Kurikulární reforma 6. Různé 7. Závěr."

Podobné prezentace


Reklamy Google