Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

2 Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních 4 Celkem k 30. 9. 2009 504

3 Síť škol a školských zařízení v PK stav ke dni 30.9.2009celkemz toho zřizovaných krajemobcemicírkvísoukr. osobou MŠ162115901 ZŠ2181519714 Gymnázia1412011 SOŠ, SOU4435018 VOŠ54001 ZUŠ32111902 DDM148510 DD77000 Šk. statky33000 Šk. zařízení Školní jídelny 2525 2020 0505 0000 0000 CELKEM50498385417

4 Počty dětí, žáků a studentů Stav ke dni 30.9.2009 Mateřské školy16 795 Základní školy42 069 Střední školy27 864 Konzervatoř193 Jazykové školy1 610 Vyšší odborné školy1 414 Základní umělecké školy14 204 Stav ke dni 31.10.2008 Školní družiny, školní kluby, domy dětí a mládeže 37 623 Dětské domovy267 Školní jídelny86 447 Domovy mládeže2 876

5 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovávaná dle § 4 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje: - hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy ekonomické části - hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky Výroční zpráva zachycuje současný stav a vyhodnocuje změny v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě. Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejňuje a zasílá MŠMT do 31. března.

6 Zpráva o činnosti organizace Zpracovávají školy a školská zařízení zřizované krajem v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje hodnocení činnosti za kalendářní rok, plnění úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny. Zprávu o činnosti organizace předkládají organizace k projednání v květnu Radě Plzeňského kraje prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

7 Zásady k odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem Rada kraje, podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn. V souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Plzeňského kraje Zásady pro stanovení: - příplatku za vedení - na dobu 1 roku - osobního příplatku - na dobu 1 roku na základě dosahování velmi dobrých výsledků při hodnocení kvality činnosti v oblastech: - kvalita výchovně vzdělávacího procesu - kvalita pedagogického sboru - hospodaření škol a školských zařízení - zvláštního příplatku - odměn - zpravidla 2x ročně

8 Děkuji za pozornost. JUDr. Jaroslava Havlíčková vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních."

Podobné prezentace


Reklamy Google