Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních."— Transkript prezentace:

1 REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

2 Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních 4 Celkem k

3 Síť škol a školských zařízení v PK stav ke dni celkemz toho zřizovaných krajemobcemicírkvísoukr. osobou MŠ ZŠ Gymnázia SOŠ, SOU VOŠ54001 ZUŠ DDM DD77000 Šk. statky33000 Šk. zařízení Školní jídelny CELKEM

4 Počty dětí, žáků a studentů Stav ke dni Mateřské školy Základní školy Střední školy Konzervatoř193 Jazykové školy1 610 Vyšší odborné školy1 414 Základní umělecké školy Stav ke dni Školní družiny, školní kluby, domy dětí a mládeže Dětské domovy267 Školní jídelny Domovy mládeže2 876

5 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Plzeňském kraji ve školním roce 2008/09 Zpracovávaná dle § 4 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje: - hodnocení stavu jednotlivých úrovní vzdělávací soustavy ekonomické části - hodnocení naplňování dlouhodobého záměru v kraji, jeho cílů a opatření v uplynulém období, včetně hodnocení souladu s dlouhodobým záměrem České republiky Výroční zpráva zachycuje současný stav a vyhodnocuje změny v porovnání se stavem popsaným v předcházející výroční zprávě. Krajský úřad výroční zprávu v kraji zveřejňuje a zasílá MŠMT do 31. března.

6 Zpráva o činnosti organizace Zpracovávají školy a školská zařízení zřizované krajem v souladu s § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Zpráva obsahuje hodnocení činnosti za kalendářní rok, plnění úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny. Zprávu o činnosti organizace předkládají organizace k projednání v květnu Radě Plzeňského kraje prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu KÚPK.

7 Zásady k odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem Rada kraje, podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn. V souladu s § 122 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vydala Rada Plzeňského kraje Zásady pro stanovení: - příplatku za vedení - na dobu 1 roku - osobního příplatku - na dobu 1 roku na základě dosahování velmi dobrých výsledků při hodnocení kvality činnosti v oblastech: - kvalita výchovně vzdělávacího procesu - kvalita pedagogického sboru - hospodaření škol a školských zařízení - zvláštního příplatku - odměn - zpravidla 2x ročně

8 Děkuji za pozornost. JUDr. Jaroslava Havlíčková vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Plzeňského kraje


Stáhnout ppt "REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI. Počet škol a školských zařízení v Plzeňském kraji zřizovaných obcemi 385 zřizovaných krajem 98 soukromých 17 církevních."

Podobné prezentace


Reklamy Google