Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NOVELY PRÁVNÍCH NOREM a jiné … PORADA ORP 21.08.2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NOVELY PRÁVNÍCH NOREM a jiné … PORADA ORP 21.08.2009."— Transkript prezentace:

1 NOVELY PRÁVNÍCH NOREM a jiné … PORADA ORP 21.08.2009

2 Školský zákon - § 32a  § 32a Spolupráce škol a školských zařízení  projekty EU - smlouva o partnerství  projekty zaměřené na podporu kvality, rozvoje nebo dostupnosti vzdělávání a školských služeb  partner ► škola = souhlas zřizovatele  (podmínka platnosti smlouvy o partnerství)

3 Souhlas zřizovatele  souhlas = rada / starosta obce  smlouva o partnerství musí obsahovat ustanovení, např.:  „S uzavřením této smlouvy vyslovila v souladu s § 32a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas rada kraje / města / obce / usnesením č. … ze dne …“  součástí smlouvy ověřený výpis daného usnesení rady

4 Vyhláška 15/2005 Sb.  Vyhláška 225/2009 Sb. ► novela vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy  účinnost od 1. srpna 2009

5 Vyhláška 15/2005 Sb. - VZ  rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  údaje o prevenci sociálně patologických jevů  údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,  údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,  údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,  údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

6 Vyhláška 15/2005 Sb. – sebehodnocení Nová oblast hodnocení  „výsledky vzdělávání žáků a studentů“  SŠ a VOŠ „uplatnitelnost absolventů na trhu práce“  vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků.

7 Zákon 499/2004 Sb. „archivnictví“  zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů - novela zákonem č. 190/2009 Sb. s účinností ke dni 1.7.2009  školy - povinnost uchovávat dokumenty (archiválie)  dokument – každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace v analogové či digitální podobě vytvořena původcem nebo byla původci doručena  spisová služba (příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování dokumentů ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností)  vyhláška č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby  nově řeší nakládání s dokumenty v digitální podobě

8 Autorské právo  zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském  ve školách - rozmnožování a šíření výňatků autorských děl = odborných textů či učebnic bez souhlasu autora nebo nakladatele  MŠMT – web - informační materiál k ochraně autorských práv  (http://www.msmt.cz/vzdelavani/ochrana-autorskych-prav- 1 )http://www.msmt.cz/vzdelavani/ochrana-autorskych-prav- 1


Stáhnout ppt "NOVELY PRÁVNÍCH NOREM a jiné … PORADA ORP 21.08.2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google