Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy"— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy
Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk

2 Vyhláška 15/2005 Sb. § 8, odst. 2. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Zdroje vlastního hodnocení
Dokumentace školy Ekonomická dokumentace (rozpočty, inventury, …) Projekty a žádosti Personální dokumentace Práce žáků Dotazník r-u-ž

4 Hodnocené oblasti V prvním hodnocení jsme se snažili postihnout všechny oblasti v co nejširší rovině Připravujeme nové podoblasti se zaměřením na specifika naší školy s širokou platformou zainteresovaných skupin Hodnocení nejen na základě dotazníků, ale široké diskuse s aktéry výchovně vzdělávacího procesu (zástupci rodičů, žáků,…)

5 Struktura oblastí hodnocení
Zdroje a podklady Popis výchozího stavu Stanovené cíle Plnění cílů Dobré výsledky (popis úspěšnosti a zdůvodnění neúspěšnosti, závěry)

6 Dotazník R-U-Ž Dotazník pro učitele, rodiče, žáky (1.stupeň a 2.stupeň) Hlavní zdroj informací Zpracován školním psychologem Elektronické vyplnění i hodnocení Škála otázek Uzavřených (ano, spíše ano, spíše ne, ne) Otevřených (zaměřeno na klíčová slova a jejich četnost v textu)

7 Vazby Vlastní hodnocení má úzkou vazbu na:
Koncepční materiály zřizovatele Dlouhodobou koncepci školy Výroční zprávy Vztahy mezi komunitami působícími na školu Vlastní aktivitu školy

8 Co nám dalo? Spoustu práce
Uvědomění si řady vlastních předností i nedostatků Možnost podívat se na sebe a školu cizíma očima ( a to někdy dost kriticky) Pochopit očekávání zainteresovaných skupin Možnost připravit se na změnu

9 Co nám vzalo? Čas a iluze (alespoň zpočátku)
Přesvědčení, že to co děláme dobře i dobré je

10 Pohled na vlastní hodnocení
Po hlubším pochopení může být zajímavým materiálem (pokud bude opravdu sloužit pro prezentaci školy) Většina údajů je již obsažena ve výroční zprávě a jejím vhodným doplněním může tento materiál plnit funkce 2 v 1 Administrativní zátěž školy (bez hlubšího pochopení a pořádné kampaně) Bez aktivního zapojení ostatních aktérů v procesu vzdělávání (rodiče, žáci, zřizovatel, ostatní komunity) zbytečný dokument

11 Závěr Chybí vysvětlení smyslu a významu Vzdělání zpracovatelů
Náprava: propagační a mediální kampaň Vzdělání zpracovatelů Náprava: semináře a školení Síla a ochota škol k další administrativě Náprava: úprava normativů Zúčastněnost dalších partnerů Náprava: netuším

12 Vlastní hodnocení školy
Díky za pozornost Základní škola Uničov, Haškova 211 Svatopluk Vlk


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google