Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vlastní hodnocení školy Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vlastní hodnocení školy Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk."— Transkript prezentace:

1 Vlastní hodnocení školy Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk

2 Vyhláška 15/2005 Sb. § 8, odst. 2. Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou vždy: a) podmínky ke vzdělávání, b) průběh vzdělávání, c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, d) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

3 Zdroje vlastního hodnocení Dokumentace školy – Ekonomická dokumentace (rozpočty, inventury, …) – Dokumentace školy – Projekty a žádosti – Personální dokumentace Práce žáků Dotazník r-u-ž

4 Hodnocené oblasti V prvním hodnocení jsme se snažili postihnout všechny oblasti v co nejširší rovině Připravujeme nové podoblasti se zaměřením na specifika naší školy s širokou platformou zainteresovaných skupin Hodnocení nejen na základě dotazníků, ale široké diskuse s aktéry výchovně vzdělávacího procesu (zástupci rodičů, žáků,…)

5 Struktura oblastí hodnocení Zdroje a podklady Popis výchozího stavu Stanovené cíle Plnění cílů Dobré výsledky (popis úspěšnosti a zdůvodnění neúspěšnosti, závěry)

6 Dotazník R-U-Ž Dotazník pro učitele, rodiče, žáky (1.stupeň a 2.stupeň) Hlavní zdroj informací Zpracován školním psychologem Elektronické vyplnění i hodnocení Škála otázek – Uzavřených (ano, spíše ano, spíše ne, ne) – Otevřených (zaměřeno na klíčová slova a jejich četnost v textu)

7 Vazby Vlastní hodnocení má úzkou vazbu na: Koncepční materiály zřizovatele Dlouhodobou koncepci školy Výroční zprávy Vztahy mezi komunitami působícími na školu Vlastní aktivitu školy

8 Co nám dalo? Spoustu práce Uvědomění si řady vlastních předností i nedostatků Možnost podívat se na sebe a školu cizíma očima ( a to někdy dost kriticky) Pochopit očekávání zainteresovaných skupin Možnost připravit se na změnu

9 Co nám vzalo? Čas a iluze (alespoň zpočátku) Přesvědčení, že to co děláme dobře i dobré je

10 Pohled na vlastní hodnocení Po hlubším pochopení může být zajímavým materiálem (pokud bude opravdu sloužit pro prezentaci školy) Většina údajů je již obsažena ve výroční zprávě a jejím vhodným doplněním může tento materiál plnit funkce 2 v 1 Administrativní zátěž školy (bez hlubšího pochopení a pořádné kampaně) Bez aktivního zapojení ostatních aktérů v procesu vzdělávání (rodiče, žáci, zřizovatel, ostatní komunity) zbytečný dokument

11 Závěr Chybí vysvětlení smyslu a významu – Náprava: propagační a mediální kampaň Vzdělání zpracovatelů – Náprava: semináře a školení Síla a ochota škol k další administrativě – Náprava: úprava normativů Zúčastněnost dalších partnerů – Náprava: netuším

12 Vlastní hodnocení školy Základní škola Uničov, Haškova 211 Svatopluk Vlk Díky za pozornost


Stáhnout ppt "Vlastní hodnocení školy Základní škola Uničov, Haškova 211 Mgr. Svatopluk Vlk."

Podobné prezentace


Reklamy Google