Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup škol při vlastním hodnocení PaedDr. Milan Báča © PaedDr. Milan Báča © Gymnázium Svitavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup škol při vlastním hodnocení PaedDr. Milan Báča © PaedDr. Milan Báča © Gymnázium Svitavy"— Transkript prezentace:

1 Postup škol při vlastním hodnocení PaedDr. Milan Báča © PaedDr. Milan Báča © Gymnázium Svitavy bc@gy.svitavy.cz

2 Vlastní hodnocení školy = jeden z několika velkých problémů ve školství: Představy odborníků na problematiku řízení pedagogického procesu Evropské zkušenosti Představy zákonodárců Logika věci x Převažující praxe škol

3 1. Vlastní (převzatá) anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa dotazník anketa 2. Komerční (zakoupená) anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa anketa anketa anketa dotazník anketa anketa dotazník anketa

4 Výsledek - formální přístup k VHŠ - formální výstup (dokument pro dokument) - neefektivní až zbytečný význam VHŠ - vědomí zbytečnosti a zátěže VHŠ - nevyužitelnost výstupu pro řízení školy - volba nejmenšího „zla“ (zakoupení drahých komerčních „sebeevaluačních“ systémů)

5 K čemu nám poslouží vlastní hodnocení školy získání informací pro vlastní rozhodování získání informací pro vlastní rozhodování získání podkladů pro formulování strategické (marketingové) koncepce školy: poslání - vize školy, dlouhodobé a krátkodobé cíle školy a koncepce rozvoje školy získání podkladů pro formulování strategické (marketingové) koncepce školy: poslání - vize školy, dlouhodobé a krátkodobé cíle školy a koncepce rozvoje školy získání podkladů pro evaluaci získání podkladů pro evaluaci získání podkladů pro změnu práce školy získání podkladů pro změnu práce školy

6 Využití výstupu vlastního hodnocení školy Součást dokumentace školy Součást dokumentace školy Podklad pro další diskusi ve sboru, pro vlastní rozhodování Podklad pro další diskusi ve sboru, pro vlastní rozhodování Podklad pro formulování strategie školy (poslání, cíle, úkoly) Podklad pro formulování strategie školy (poslání, cíle, úkoly) Materiál pro partnery školy (včetně zřizovatele, ČŠI,…) Materiál pro partnery školy (včetně zřizovatele, ČŠI,…) Materiál pro veřejnost (včetně rodičů) Materiál pro veřejnost (včetně rodičů)

7 Možné chybné kroky při vlastním hodnocení školy (VHŠ) VHŠ proběhne bez důkladné přípravy VHŠ proběhne bez důkladné přípravy VHŠ proběhne ve velmi krátkém časovém úseku VHŠ proběhne ve velmi krátkém časovém úseku VHŠ je záležitostí pouze několika členů pedagogického sboru VHŠ je záležitostí pouze několika členů pedagogického sboru

8 Subjekty VHŠ Vedení školy Vedení školy Učitelé Učitelé Ostatní zaměstnanci školy (vybraní) Ostatní zaměstnanci školy (vybraní) Žáci Žáci Poradní orgány školy (vnitřní i vnější) Poradní orgány školy (vnitřní i vnější) Veřejnost (zejména rodiče, dále instituce,komunity…) Veřejnost (zejména rodiče, dále instituce,komunity…)

9 Objekty VHŠ Dáno Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Dáno Vyhláškou č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Část čtvrtá VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY § 8 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy

10 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních škol a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

11 Podmínky ke vzdělávání Vnější podmínky Vnitřní podmínky

12 Vnější podmínky II. Demografické Demografické Ekonomicko-technologické Ekonomicko-technologické Přírodní Přírodní Politické Politické Kulturní Kulturní Konkurenční prostředí školy Konkurenční prostředí školy Veřejnost Veřejnost

13 Demografické podmínky Porodnost Porodnost Průměrná délka života Průměrná délka života Hustota obyvatelstva Hustota obyvatelstva Rodinné faktory Rodinné faktory Migrace obyvatelstva Migrace obyvatelstva Dopravní obslužnost Dopravní obslužnost

14 Ekonomicko-technologické podmínky (Ne) Zaměstnanost (Ne) Zaměstnanost Trh práce Trh práce Platové podmínky Platové podmínky Konkurence Konkurence Podíly na trhu Podíly na trhu Vývoj v podnikatelských sektorech Vývoj v podnikatelských sektorech Informační systémy Informační systémy Školský rozpočet Školský rozpočet Možnosti sponzoringu a mimorozpočtových zdrojů Možnosti sponzoringu a mimorozpočtových zdrojů

15 Přírodní podmínky Přírodní zdroje Přírodní zdroje Stav životního prostředí Stav životního prostředí Ochrana životního prostředí Ochrana životního prostředí

16 Politické podmínky Legislativa Legislativa Školská legislativa Školská legislativa Autonomie Autonomie Financování Financování Politická situace v regionu, obci Politická situace v regionu, obci §

17 Kulturní podmínky Úroveň vzdělávání a vzdělanosti Úroveň vzdělávání a vzdělanosti Převažující hodnoty Převažující hodnoty Životní styl v regionu Životní styl v regionu Zájem o celoživotní vzdělávání Zájem o celoživotní vzdělávání Sekularizace Sekularizace Volný čas Volný čas Rekreace Rekreace Média Média

18 Konkurenční prostředí školy Struktura školství v regionu Struktura školství v regionu Vývoj oboru v regionu Vývoj oboru v regionu Spádová oblast školy Spádová oblast školy Zájem o školu, obor Zájem o školu, obor Uplatnění (úspěšnost) absolventů Uplatnění (úspěšnost) absolventů Vztahy mezi školami v regionu Vztahy mezi školami v regionu

19 Veřejnost Rodiče Rodiče Masmédia Masmédia Poradní orgány Poradní orgány Komunity Komunity Sponzoři Sponzoři Komunální politikové Komunální politikové

20 Vnitřní podmínky Personální Personální Finanční Finanční Zařízení a technologie Zařízení a technologie Informační systémy Informační systémy Systémy hodnocení kvality Systémy hodnocení kvality Řízení školy Řízení školy Koncepční záměry školy Koncepční záměry školy „Nehmotné faktory“ „Nehmotné faktory“

21 Personální problematika Složení pedagogického sboru Složení pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru DVPP DVPP Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita managementu Kvalita managementu Existence personální strategie školy Existence personální strategie školy

22 Finanční problematika Množství Množství Autonomie Autonomie Efektivita Efektivita Rezervy Rezervy Mimorozpočtové zdroje Mimorozpočtové zdroje

23 Zařízení a technologie Kvalita Kvalita Kvantita Kvantita Využitelnost Využitelnost Dostupnost Dostupnost

24 Informační systémy Formy Formy –Osobní kontakt –Písemné formy –ICT Efektivita Efektivita

25 Systémy hodnocení kvality škola žáci vedení školy učitelé škola veřejnost škola zřizovatel, ČŠI

26 Řízení školy Struktura řízení Struktura řízení Manažerské činnosti Manažerské činnosti Odborné řízení Odborné řízení Pedagogické řízení Pedagogické řízení Poradní orgány Poradní orgány Žáci a řízení Žáci a řízení

27 Koncepční záměry školy Poslání školy Poslání školy Strategické cíle Strategické cíle Konkrétní cíle a úkoly Konkrétní cíle a úkoly Koncepce rozvoje školy Koncepce rozvoje školy

28 „Nehmotné faktory“ Pověst, image Pověst, image Charakter a tradice Charakter a tradice Domácí kontakty Domácí kontakty Mezinárodní kontakty Mezinárodní kontakty Schopnost provést změny Schopnost provést změny

29 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

30 Průběh vzdělávání Realizace vzdělávacího programu/vyučovaného oboru Realizace vzdělávacího programu/vyučovaného oboru Organizace, metody a formy práce Organizace, metody a formy práce Odborná praxe Odborná praxe

31 Realizace vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Používané učební dokumenty Používané učební dokumenty Profil absolventa Profil absolventa Soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem Soulad školního vzdělávacího programu s rámcovým vzdělávacím programem Priority Priority Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Nabídka volitelných a nepovinných předmětů Možnosti získávání profesních licencí či osvědčení Možnosti získávání profesních licencí či osvědčení Problematika ICT Problematika ICT Environmentální výchova Environmentální výchova Individuální výuka Individuální výuka ……… ………

32 Organizace, metody a formy práce Organizace školního roku Organizace školního roku Formy výuky Formy výuky Vztah teoretické a praktické složky Vztah teoretické a praktické složky Školní řád Školní řád Metody výuky Metody výuky Možnosti konzultace žáků s vyučujícími Možnosti konzultace žáků s vyučujícími Samostatná práce žáků Samostatná práce žáků Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podpůrná opatření při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Prevence sociálně-patologických jevů Prevence sociálně-patologických jevů ………. ……….

33 Odborná praxe Cíle a organizace praxe Cíle a organizace praxe Formy, délka Formy, délka Podmínky pro odbornou praxi Podmínky pro odbornou praxi Provázanost teoretického vyučování s praktickou přípravou Provázanost teoretického vyučování s praktickou přípravou Monitorování praxe Monitorování praxe …… ……

34 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

35 Vnitřní a vnější vztahy 1. Podpora školy žákům a studentům 2. Spolupráce s rodiči 3. Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

36 Podpora školy žákům a studentům Poradenství pro žáky (VP, školní psycholog, OPPP,….) Poradenství pro žáky (VP, školní psycholog, OPPP,….) Nabídka mimoškolních aktivit (zájmová, sportovní činnost, kroužky,…) Nabídka mimoškolních aktivit (zájmová, sportovní činnost, kroužky,…) Ubytování a stravování žáků (DM, možnosti privátního ubytování,…) Ubytování a stravování žáků (DM, možnosti privátního ubytování,…) Služby žákům (školní bufet, možnosti kopírování, přístup k VT, …) Služby žákům (školní bufet, možnosti kopírování, přístup k VT, …) Přístup k informacím (žákovská knihovna, studovna,…) Přístup k informacím (žákovská knihovna, studovna,…) Žáci a řízení školy Žáci a řízení školy …… ……

37 Spolupráce s rodiči Formy spolupráce (komunikace) s rodiči Formy spolupráce (komunikace) s rodiči Třídní schůzky a konzultace s rodiči Třídní schůzky a konzultace s rodiči Sdružení rodičů při školách Sdružení rodičů při školách Školská rada Školská rada Účast rodičů na akcích školy Účast rodičů na akcích školy Problémy ve spolupráci s rodiči Problémy ve spolupráci s rodiči

38 Vzájemné vztahy školy, žáků, rodičů a dalších osob Účast žáků na řízení školy (žákovské rady, samosprávy, členství žáků ve školské radě, …) Účast žáků na řízení školy (žákovské rady, samosprávy, členství žáků ve školské radě, …) Účast rodičů na řízení školy (poradní orgány, sdružení rodičů, členství rodičů ve školské radě, …) Účast rodičů na řízení školy (poradní orgány, sdružení rodičů, členství rodičů ve školské radě, …) Řešení připomínek, stížností Řešení připomínek, stížností Vztahy k představitelům obce, firem, institucí Vztahy k představitelům obce, firem, institucí Vliv těchto vztahů na vzdělávání Vliv těchto vztahů na vzdělávání

39 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

40 Výsledky vzdělávání žáků a studentů Přehled výsledků prospěchu žáků Přehled výsledků prospěchu žáků Vztah výsledků prospěchu a absence Vztah výsledků prospěchu a absence Ukončování studia (maturity, absolutorium, závěrečné zkoušky) Ukončování studia (maturity, absolutorium, závěrečné zkoušky) Komisionální a opravné zkoušky Komisionální a opravné zkoušky Předčasné ukončení studia Předčasné ukončení studia Přijímací řízení Přijímací řízení Kritická místa studia Kritická místa studia Zjišťování názorů žáků Zjišťování názorů žáků Uplatnění absolventů (úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, uplatnění v praxi, nezaměstnanost absolventů) a způsoby zjišťování Uplatnění absolventů (úspěšnost při přijímacím řízení na VŠ, uplatnění v praxi, nezaměstnanost absolventů) a způsoby zjišťování Výsledky žáků v soutěžích, olympiádách Výsledky žáků v soutěžích, olympiádách

41 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

42 Řízení školy a kvalita personální práce Složení pedagogického sboru Složení pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru Kvalita pedagogického sboru DVPP DVPP Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita nepedagogických pracovníků Kvalita managementu Kvalita managementu Existence personální strategie školy Existence personální strategie školy Struktura řízení Struktura řízení Manažerské činnosti Manažerské činnosti Odborné řízení Odborné řízení Pedagogické řízení Pedagogické řízení Poradní orgány Poradní orgány Žáci a řízení Žáci a řízení viz výše

43 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

44 Úroveň výsledků práce školy (zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům) Formulace slabých a silných stránek školy (na základě analýzy vnitřních podmínek školy) + příležitostí a hrozeb (na základě analýzy vnějších podmínek školy)

45 Příležitosti a hrozby Příležitosti Příležitosti = síly, které mohou vést ke konkurenčním výhodám, silné finanční pozici či pověsti školy Hrozby Hrozby = síly s možným negativním dopadem

46 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy 1) 1) podmínky ke vzdělávání, 2) 2) průběh vzdělávání, 3) 3) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání, 4) 4) výsledky vzdělávání žáků a studentů, 5) 5) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 6) 6) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

47 Etapy VHŠ 1. Příprava 2. Monitorování (sběr a třídění informací) 3. Analýza informací 4. Utváření pracovní verze analýzy 5. Diskuse 6. Kompletace a závěrečná redakce VHŠ

48 Příprava motivace, stanovení a uvědomění si cíle motivace, stanovení a uvědomění si cíle informování pedagogického sboru informování pedagogického sboru formulace kritérií analýzy vnějších a vnitřních zdrojů (využití existující metodiky, vytvoření vlastní) formulace kritérií analýzy vnějších a vnitřních zdrojů (využití existující metodiky, vytvoření vlastní) získání koordinátorů (nejlépe z managementu školy, případně z řad schopných a ochotných učitelů - celkem max. 5 osob) a jejich motivace získání koordinátorů (nejlépe z managementu školy, případně z řad schopných a ochotných učitelů - celkem max. 5 osob) a jejich motivace vytvoření časového harmonogramu vytvoření časového harmonogramu

49 Monitorování (sběr a třídění informací) určit zdroje informací určit zdroje informací personální zajištění personální zajištění určení kompetencí koordinátorů, zodpovědných za monitorování jednotlivých oblastí určení kompetencí koordinátorů, zodpovědných za monitorování jednotlivých oblastí vytvoření pracovních skupin (čím více členů pedagogického sboru bude vtaženo o analýzy, tím lépe) vytvoření pracovních skupin (čím více členů pedagogického sboru bude vtaženo o analýzy, tím lépe) „rozdělení práce“ - kdo bude co shromažďovat, monitorovat „rozdělení práce“ - kdo bude co shromažďovat, monitorovat průběžné sledování práce jednotlivých pracovních skupin průběžné sledování práce jednotlivých pracovních skupin třídění informací třídění informací vyřazení nepotřebných informací vyřazení nepotřebných informací stanovení nutnosti dodatečných informací stanovení nutnosti dodatečných informací

50 Zdroje informací pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) ankety a dotazníky (žákům, učitelům, absolventům, rodičům) ankety a dotazníky (žákům, učitelům, absolventům, rodičům) rozhovory rozhovory pozorování pozorování písemné poklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, kronika školy apod.) písemné poklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, kronika školy apod.) vnitřní statistické ukazatele (počty uchazečů o studium, studijní výsledky apod.) vnitřní statistické ukazatele (počty uchazečů o studium, studijní výsledky apod.) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.) informace získané z regionálních či jiných medií informace získané z regionálních či jiných medií

51 Analýza informací záležitost nejužšího a zodpovědného týmu - koordinátorů záležitost nejužšího a zodpovědného týmu - koordinátorů na základě analýzy vnitřních a vnějších zdrojů určení silných a slabých stránek školy a příležitostí a hrozeb na základě analýzy vnitřních a vnějších zdrojů určení silných a slabých stránek školy a příležitostí a hrozeb

52 Utváření pracovní verze VHŠ Utváření pracovní verze VHŠ provádí nejužší vedení školy provádí nejužší vedení školy práce s maticí příležitostí a hrozeb práce s maticí příležitostí a hrozeb

53 Diskuse zveřejnění pracovní verze VHŠ zveřejnění pracovní verze VHŠ organizování veřejné diskuse (v pedagogickém sboru, v poradních orgánech školy) organizování veřejné diskuse (v pedagogickém sboru, v poradních orgánech školy) zaznamenávání připomínek zaznamenávání připomínek

54 Kompletace a závěrečná redakce sebehodnotící zprávy provádí ředitel školy na základě připomínek z veřejné diskuse provádí ředitel školy na základě připomínek z veřejné diskuse zveřejnění konečné verze výsledků VHŠ zveřejnění konečné verze výsledků VHŠ

55 Doporučená literatura: Bacík, F., Kalous, J., Svoboda, J. et al.: Úvod do teorie a praxe školského managementu. Praha, UK 1998. Báča, M.: Praktická aplikace analýzy SWOT v rámci evaluačních procesů. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2005. Báča, M.: Vlastní hodnocení školy. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2006. Karpíšek, M.: Metodické pokyny k evaluaci škol vyššího studia. Praha, SŠVS 1995. Kitzberger, J.: Autoevaluace školy. In: Vedení školy v praxi, Raabe 2004. Kratochvílová, J., Tomášek, F. : SWOT analýza. In: Vedení školy, Raabe 2000. Průcha, J.: Pedagogická evaluace. Masarykova univerzita v Brně 1996. Rýdl, K. a kol.: Sebehodnocení školy. Strom 1998 Světlík, J.: Marketingové řízení školy. ASPI 2006.

56 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Postup škol při vlastním hodnocení PaedDr. Milan Báča © PaedDr. Milan Báča © Gymnázium Svitavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google