Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká školní inspekce a vlastní hodnocení školy Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI 485 234 400,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká školní inspekce a vlastní hodnocení školy Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI 485 234 400,"— Transkript prezentace:

1 Česká školní inspekce a vlastní hodnocení školy Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI karel.barta@csicr.czkarel.barta@csicr.cz, 485 234 400, 728 856 512

2 Vlastní hodnocení školy § 12 zákona č.561/2004 Sb. § 8 vyhlášky č.15/2005 Sb, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

3 Rámcová struktura vlastního hodnocení školy a kritéria vlastního hodnocení školy Vlastní hodnocení školy je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve ŠVP, a jejich reálnost a stupeň důležitosti b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným v RVP a odpovídajících právních předpisech

4 c) Oblasti uvedené v odstavci 2,ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení

5 Hlavními oblastmi vlastního hodnocení školy jsou vždy: Podmínky ke vzdělávání Průběh vzdělávání Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání Výsledky vzdělávání žáků a studentů, v případě středních a vyšších odborných škol také uplatnitelnost absolventů na trhu práce Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6 Pravidla a termíny vlastního hodnocení školy Vlastní hodnocení školy se zpracovává průběžně za období 3 školních roků Návrh struktury vlastního hodnocení školy projedná ředitel školy s pedagogickou radou nejpozději do konce září školního roku, v němž se má vlastní hodnocení školy uskutečnit Vlastní hodnocení školy se projedná v pedagogické radě do 31. října následujícího školního roku

7 Předškolní vzdělávání rozvoj systému vnitřní kontroly a vlastního hodnocení školy patří k nejobtížnějším činnostem vedoucích pedagogických pracovníků velmi dobré úrovně dosáhla pouze čtvrtina sledovaných škol naopak značné problémy v jeho nastavení inspekce zjistila v 15 % škol, dílčí i četnější nedostatky ve třech pětinách škol nové zkušenosti motivují ředitelky ke směřování své činnosti včetně vzdělávacích aktivit mateřské školy začínají aktivně využívat výstupy vlastního hodnocení a vnitřního kontrolního systému ke zvyšování kvality vzdělávání a činnosti školy

8 Vlastní hodnocení školy ve školních vzdělávacích programech MŠ (v %) Škola má stanoveny oblasti vlastního hodnocení 61 Škola má stanoveny cíle vlastního hodnocení 70 Škola má stanovena kritéria vlastního hodnocení 51 Škola má vypracovány nástroje vlastního hodnocení 61 Škola má stanoven časový plán vlastního hodnocení 59

9 Využití výstupů vlastního hodnocení mateřské školy školy ANO ČÁSTEČNĚ Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzdělávání 58 23 VH je podkladem pro výroční zprávu o činnosti školy 68 14 Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem pro opatření ke zvyšování kvality školy 64 19

10 Základní vzdělávání ve více než 32 % z celkového počtu sledovaných základních škol inspekce shledala vlastní hodnocení školy a vnitřní kontrolní systém jako nadprůměrně účinný téměř 47 % základních škol člení vlastní hodnocení na jednotlivé oblasti vzdělávání (jazykové vzdělávání, přírodovědné vzdělávání, výuka matematiky a výuka českého jazyka a čtení) v práci s výstupy vlastního hodnocení výuky cizích jazyků vyniklo jen necelých 9 % ZŠ s výstupy VH společenskovědních předmětů příkladně pracovalo 17 % profesionálních testů jako nástroje vlastního hodnocení kvality matematické výuky nadprůměrně využívalo 28 % ZŠ

11 Vlastní hodnocení školy ve školních vzdělávacích programech ZŠ Četnost v % Škola má stanoveny oblasti vlastního hodnocení 86 Škola má stanoveny cíle vlastního hodnocení 80 Škola má stanovena kritéria vlastního hodnocení 71 Škola má vypracovány nástroje vlastního hodnocení 83 Škola má stanoven časový plán vlastního hodnocení 75

12 Využití výstupů vlastního hodnocení základní školy Plně Částečně v % Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzdělávání 75 12 VH je podkladem pro výroční zprávu o činnosti školy 74 12 Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem pro opatření ke zvyšování kvality školy 78 13

13 Střední vzdělávání nadprůměrně účinné bylo vlastní hodnocení a vnitřní kontrolní systém ve více než 32 % středních škol téměř tři čtvrtiny středních škol využily výstupy vlastního hodnocení pro zvýšení kvality vzdělávání 77 % škol využilo VH jako podklad pro výroční zprávu o činnosti školy opatření ke zvyšování kvality školy přijímalo na základě výstupů vnitřního kontrolního systému téměř 80 % středních škol

14 Využití výstupů vlastního hodnocení školy Plně Částečně v % Škola využívá výstupy VH pro zvyšování kvality vzdělávání 74,9 12,9 VH je podkladem pro výroční zprávu o činnosti školy 77,1 8,9 Výstupy vnitřního kontrolního systému jsou podkladem pro opatření ke zvyšování kvality školy 79,8 12,6


Stáhnout ppt "Česká školní inspekce a vlastní hodnocení školy Karel Bárta, ředitel Libereckého inspektorátu ČŠI 485 234 400,"

Podobné prezentace


Reklamy Google