Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 6.5.2013 3. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 6.5.2013 3. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum,"— Transkript prezentace:

1 Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 6.5.2013 3. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

2 Investiční priority 1.Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. 2. Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy.

3 Investiční priorita 1 Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Specifické cíle: 1.Rozvoj inkluzívního vzdělávání 2.Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 3.Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 4.Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 5.Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků

4 Investiční priorita 2 Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy Specifické cíle: 1.Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 2.Propojení počátečního a dalšího vzdělávání

5 Tématická setkání Tématická setkání – externí skupina 2.4.2013 SC5 - Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků 4.4.2013 SC 7 - Propojení počátečního a dalšího vzdělávání 5. 4. 2013 SC1 - Rozvoj inkluzívního vzdělávání, SC2 - Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 12. 4. 2013 SC6 - Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce 11. 4.2013 SC4 - Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání 19.4.2013 SC 3 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

6 Tématická setkání – externí účastníci Zástupci : –školských asociací a sdružení –NNO –státní správa –krajů –místních samospráv –místních akčních skupin –podnikatelských komor a zaměstnavatelských svazů –vysokých škol

7 Podněty z tématických setkání Zásadní – vypořádání do aktuání verze programového dokumentu Ostatní -vypořádání do květnové verze programového dokumentu OP VVV -vypořádání do prováděcího dokumentu (1. draft v červnu 2013) K intervenční logice -vypořádání do prováděcího dokumentu (1. draft v červnu 2013) Připomínky byly vstřícné - podněty, které rozvíjejí kvalitu programu. Děkujeme za aktivní partnerský přístup všem účastníkům.

8 Hlavní změny po zapracování zásadních připomínek

9 1. Důraz na rozvoj partnerství škol a mimoškolního vzdělávání „Jedním z klíčových principů prioritní osy 4 je posílení spolupráce mezi počátečním, neformálním a zájmovým vzděláváním dětí a mládeže při tvorbě, realizaci a vyhodnocení vzdělávacích programů.“ (OPVVV k 30.4.2013, str. 45)

10 1. Důraz na rozvoj partnerství škol a mimoškolního vzdělávání Princip bude uplatňován pouze v případech, kdy partnerství: - aktivně napomáhá dosažení specifického cíle (nestačí, že je v souladu) - aktivně přispívá k dosažení očekávaných výsledků vzdělávacích programů - soustředí se na zlepšování výsledků a procesů učení se, výuky a výchovy jednotlivých dětí/žáků - posiluje roli školy jako centra celoživotního učení (zvyšuje kompetence pracovníků školy pro rozvoj partnerství) - zaměřuje se na propojení vzdělávání a výchovy ve škole a mimo školu - aplikuje a rozvíjí v praxi koncept uznávání výsledků mimoškolního vzdělávání Dále pouze za předpokladu, že: -projekt je výsledkem již navázené spolupráce - partneři se podílejí společně na realizaci projektu -partneři a cílové skupiny se společně podílejí na evaluaci projektu

11 2. Rozvoj všech klíčových kompetencí dětí a žáků U dětí a žáků bude podporován v OP VVV rozvoj všech klíčových kompetencí ve smyslu doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2008 o klíčových schopnostech pro celoživotní učeni, tedy: 1.komunikace v mateřském jazyce, 2.komunikace v cizích jazycích, 3.matematická schopnost, základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, 4.schopnost práce s digitálními technologiemi, 5.schopnost učit se, 6.sociální a občanské schopnosti, 7.smysl pro iniciativu a podnikavost, 8.kulturní povědomí a vyjádření.

12 3. Podpora nadání a talentu napříč všemi vzdělávacími oblastmi Nadání a talent dětí, žáků a studentů budou systémově a komplexně rozvíjeny napříč všemi vzdělávacími oblastmi, včetně nadání a talentu ve sportu, umění a v manuální zručnosti. Vycházíme z třísložkového modelu – nadání zahrnuje: - nadprůměrné schopnosti/znalosti/dovednosti alespoň v jedné z těchto oblastí: kognitivní, pohybová, manuální, umělecká, sociální - (vysokou) angažovanost v úkolu (tj. silnou vnitřní motivaci vykonávat činnosti, v nichž se tyto schopnosti/znalosti/dovednosti mohou realizovat) - vysokou míru tvořivosti. (Renzulli, 2011, Urban a spol., 2003).

13 Postup dalších prací do 30. 6. 2013 Zapracování všech podnětů a připomínek -do Programového dokumentu OP VVV -do prováděcího / implemementačního dokumentu Návrh systému monitoringu, evaluací a indikátorů výstupů a výsledků Aktualizace intervenční logiky na základě provedených změn Spolupráce na návrzích implementace Integrované přístupy v sociálně vyloučenách lokalitách (zejména spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování)

14 Děkujeme za spolupráci


Stáhnout ppt "Prioritní osa 4 Podpora celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání 6.5.2013 3. jednání Řídicího výboru Operačního programu Výzkum,"

Podobné prezentace


Reklamy Google