Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675."— Transkript prezentace:

1 Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou

2 ZÁKLADNÍ INFORMACE Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou

3 Zveřejnění avíza výzvy: duben 2016 Ukončení příjmu žádostí: nejpozději polovina roku 2017 ukončení fyzické realizace: 2. polovina roku 2019 Délka trvání projektu: 24 měsíců Udržitelnost: nerelevantní MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou ČASOVÝ PLÁN

4 VÝŠE PODPORY NA PROJEKT MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou Základní sazba na zařízení (MŠ / ZŠ): 200 000 Kč + Další podpora: počet dětí/žáků školy x 2112 Kč

5 Případ MŠ+ZŠ (vedené pod jedním IČO): 200 000 Kč za MŠ + 200 000 Kč za ZŠ = 400 000 Kč + (počet dětí/žáků školy x 2112 Kč) MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou POSTUP VÝPOČTU PODPORY

6 Zapsané v rejstříku škol a školských zařízení Ve školním roce, v němž žádost o podporu podávají, musí mít minimálně jedno dítě/žáka Partnerství není povoleno MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou Mateřské školy Základní školy Mateřské a Základní školy 1 subjekt (IČ) = jedna žádost Oprávnění žadatelé:

7 MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou Děti v MŠŽáci v ZŠ Pedagogičtí pracovníci MŠ a ZŠ včetně vedoucích pracovníků Rodiče dětí a žáků Cílové skupiny

8 MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou Cíl výzvy a podporované aktivity Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování Personální podpora Osobnostně profesní rozvoj pedagogů Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ Čtenářské a matematické kluby Doučování žáků Setkávání s rodiči

9 MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH ŠABLON

10 MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou

11 1.Personální podpora a) Školní asistent b) Školní speciální pedagog c) Školní psycholog d) Sociální pedagog MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou i. AKTIVITY PRO ZŠ A MŠ

12 1.Personální podpora a) Chůva 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ b) OSR Individuální c) OSR Týmový d) Profesní rozvoj prostřednictvím supervize e) Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv f) Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou ii. AKTIVITY PRO MŠ

13 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a) Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ b) Individualizace vzdělávání v MŠ c) Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou ii. AKTIVITY PRO MŠ

14 1. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a) CLIL ve výuce na ZŠ b) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ–DVPP v rozsahu 20 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze) c) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ–DVPP v rozsahu 40 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) d) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi–DVPP v rozsahu 40 hodin MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou iii. AKTIVITY PRO ZŠ

15 e) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ–DVPP v rozsahu 60 hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) f) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi– DVPP v rozsahu 60 hodin g) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ–DVPP v rozsahu 80hodin (téma: Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) h) Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi– DVPP v rozsahu 80 hodin MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou iii. AKTIVITY PRO ZŠ

16 Ch) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ i) Tandemová výuka na ZŠ j) Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv k) Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin l) Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze iii. AKTIVITY PRO ZŠ

17 2. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ a. Čtenářský klub pro žáky ZŠ b. Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ c. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou iii. AKTIVITY PRO ZŠ

18 II/2.1 OSR předškolních pedagogů MŠ – individuální II/2.2 OSR předškolních pedagogů MŠ – týmový II/2.3 Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize II/2.4 Sdílení zkušeností předškolních pedagogů z různých MŠ prostřednictvím vzájemných návštěv II/2.5 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ II/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou Speciální MŠ

19 III/1.2 DVPP v rozsahu 20 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost) III/1.3 DVPP v rozsahu 40 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) III/1.5 DVPP v rozsahu 60 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) III/1.7 DVPP v rozsahu 80 hodin (téma Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring) III/1.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ III/1.11 Sdílení zkušeností pedagogů z různých ZŠ prostřednictvím vzájemných návštěv MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou SPECIÁLNÍ ZŠ

20 III/2.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ III/2.2 Klub zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti pro žáky ZŠ III/2.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem III/3.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675 71 Náměšť nad Oslavou kancelář: Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou SPECIÁLNÍ ZŠ

21 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I MAS Oslavka, o.p.s. sídlo: Masarykovo náměstí 104 675."

Podobné prezentace


Reklamy Google