Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji Most 14. 12. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji Most 14. 12. 2007."— Transkript prezentace:

1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji Most 14. 12. 2007

2 Prioritní osy OP VK Prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 3 Další vzdělávání Prioritní osa 4 Systémový rámec celoživotníh o vzdělávání

3 Typy projektů  Individuální projekty ostatní předkládají se přímo na MŠMT  Globální granty – Osa 1 a Osa 3 globální grant = grantové schéma Zprostředkující subjekt = kraj grantové projekty – předkládaní na KÚ

4 Ústecký kraj = Zprostředkující subjekt pro Prioritní osu 1: Oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními1.2 Rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávacími potřebami 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Prioritní osu 3: Oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

5 Globální grant pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivity zaměřené na: využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech spolupráci s aktéry trhu práce s uplatněním inovativních forem rozvoj podnikatelských znalostí a dovedností žáků na ZŠ a SŠ podpora technického vzdělávání podporu výuky cizích jazyků vzdělávání pro udržitelný rozvoj

6 Cílové skupinyCílové skupiny žáci základních a středních škol; pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci základních škol, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci středních škol; vedoucí pedagogičtí pracovníci základních škol, vedoucí pedagogičtí pracovníci středních škol;

7 Oprávnění příjemci města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; profesní organizace zaměstnavatelů; profesní organizace odborové, zaměstnanecké, zaměstnavatelské, oborové; zaměstnavatelé; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství; nestátní neziskové organizace vysoké školy

8 Globální grant pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Aktivity zaměřené na: Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánůUplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Minimální garantovanou péči o děti se sociokulturním znevýhodněním.Minimální garantovanou péči o děti se sociokulturním znevýhodněním. Multikulturní výchovu a vzdělávání.Multikulturní výchovu a vzdělávání. Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.Vzdělávání cizinců (především jazykové) žijících na území ČR. Zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného časuZdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času

9 Cílové skupinyCílové skupiny děti se speciálními vzděl. potřebami z MŠ a ZŠ děti a žáci mimořádně nadaní rodiče dětí a žáků se sociálním znevýhodněním žáci ZŠ a SŠ se speciálním vzděl. potřebami pracovníci organizací působících v obalsti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času

10 Oprávnění žadatelé města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; organizace působící ve vzdělávání a kariérovém poradenství organizace působící v oblasti volného času a mládeže nestátní neziskové organizace vysoké školy ostatní vzdělávací instituce

11 Globální grant pro oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Aktivity zaměřené na: Podporu systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení Realizace DVPP podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů ( výuka cizích jazyků a využívání ICT ve výuce) a řídících pracovníků škol a školských zařízení Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

12 Cílové skupiny pracovníci škol a školských zařízení vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Oprávnění žadatelé města a obce školy a školská zařízení; sdružení asociace škol; nestátní neziskové organizace vysoké školy ostatní vzdělávací instituce

13 Globální grant pro oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Aktivity zaměřené na: Podporu kvalitu a rozsah nabídky v oblasti dalšího vzdělávání. Podporu provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzdělávání.

14 Cílové skupiny Lektoři Pracovníci vzdělávacích institucí Účastníci dalšího vzdělávání Oprávnění žadatelé vzdělávací instituce školy a školská zařízení; nestátní neziskové organizace vysoké školy

15 Alokace na jednotlivé GG Globální grant - Prioritní osa 137 910 194 EUR Oblast podpory 1. 1 20 850 607 EUR 1. vlna – do 31. 12. 201112 510 364 EUR Oblast podpory 1. 2 7 582 039 EUR 1. vlna – do 31. 12. 20114 549 223 EUR Oblast podpory 1. 3 9 477 549 EUR 1. vlna – do 31. 12. 20115 686 529 EUR Globální grant - Prioritní osa 313 020 048 EUR Oblast podpory 3. 213 020 048 EUR CELKEM 50 930 242 EUR

16 Harmonogram 22. 11. 2007 slavnostní vyhlášení všech OP financovaných z ESF 4. 12. 2007 slavnostní vyhlášení OP VK 1.čtvrtletí 2008 – zpracování GG a předložení na MŠMT 2.čtvrtletí 2008 – vyhlášení výzvy Ústeckým krajem k předkládání žádostí pro GG 1.1, 1.2, 1.3

17 1.vlna globálních grantů ukončení GP do 31. 12. 2011 alokace na GP : Prováděcí dokument: minimální výše 400 000 Kč maximální výše 25 000 000 Kč konkrétní výše vždy ve výzvě max. délka trvání GP - 3 roky křížové financování vykazování položek tzv. paušálem ( ke schválení u EK) předkládání žádosti on-line na www.eu-zadost.czwww.eu-zadost.cz příspěvkové organizace – souhlas zřizovatele jako povinná příloha

18 Výkon role Zprostředkující subjekt pro ÚK Odbor regionálního rozvoje KÚ Kontakt: opvk@kr-ustecky.cz cerna.martina@kr-ustecky.cz 475 657 499 opvk.kr-ustecky.cz


Stáhnout ppt "Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji Most 14. 12. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google