Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Pracovní skupiny: Předškolní vzdělávání Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Pracovní skupiny: Předškolní vzdělávání Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Pracovní skupiny: Předškolní vzdělávání Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání 2. - 3. 5. 2016 ZŠ a MŠ Zd. Petříka 1756, Kladno 1

2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno MAP je místní akční plán vzdělávání, který bude prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání a zájmového a neformálního vzdělávání. Nositelem projektu je Statutární město Kladno. Partnerem projektu je Místní akční skupina Svatováclavsko, z.s. 2

3 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. - Společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Výstupem MAP je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Podmínkou realizace investičních projektů ZŠ z IROP je soulad se schváleným strategickým rámcem. Bude specifickým kritériem přijatelnosti. 3

4 Rozdělení území pro řešení MAP 4

5 Struktura MAP Struktura dokumentu: Analytická část Strategický rámec MAP Opatření Povinná opatření MAP 1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 5

6 Doporučená a volitelná témata  Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání  Kariérové poradenství v základních školách  Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků  Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků  Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka  Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků  Investice do rozvoje kapacit základních škol 6

7 Pracovní skupiny Kladna Předškolní vzdělávání – 26 členů Čtenářská gramotnost – 22 členů Matematická gramotnost – 20 členů Inkluzivní vzdělávání – 22 členů 7

8 Problémy školství (šetření MMK) Nevyhovující vybavení (rychlé zastarávání stávajícího zejména v oblasti IT). Nedostatečné vybavení pomůckami pro vzdělávání žáků se SVP. Nedostatek finančních prostředků na zajištění školního psychologa a asistentů pedagogů. Potřeba investic do rekonstrukce objektů (havarijní stavy, zateplování budov a zejména střech, odborných učeben). Nedostatečná spolupráce mezi školami zejména v oblasti sdílení zkušeností a spolupráce v oblasti vzdělávání pedagogů. 8

9 Vyhodnocení dotazníku MŠMT Základní školy Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory: 1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2. Podpora rozvoje matematické gramotnosti 3. Podpora polytechnického vzdělávání 4. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti 5. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory: 1. Jazykové vzdělávání 2. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí) 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 9

10 Vyhodnocení dotazníku MŠMT Mateřské školy Pořadí potřeb v jednotlivých oblastech podpory Hlavní oblasti podpory: 1. Rozvoj infrastruktury školy, včetně rekonstrukcí a vybavení 2. Podpora inkluzivního/společného vzdělávání 3. Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti 4. Podpora rozvoje matematické pregramotnosti 5. Podpora polytechnického vzdělávání 6. Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků Další oblasti podpory: 1. ICT včetně potřeb infrastruktury (podpora digitálních kompetencí) 2. Jazykové vzdělávání 3. Sociální a občanské dovednosti a další klíčové kompetence 10

11 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Výzva č. 02_16_022 Plánované datum vyhlášení výzvy: 1. června 2016 Alokace 4,5 mld. Kč Oprávnění žadatelé: Mateřské školy Základní školy ZŠ + MŠ (jeden zřizovatel) Max. výše podpory: 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200 Kč) (V případě ZŠ+MŠ = 200 000 Kč + 200 000 Kč + (počet dětí/žáků x 2 200Kč) Počet dětí/žáků školy k 30.9. 2015, resp. K 30.9. 2016 bude zveřejněn u vyhlášené výzvy na webových stránkách MŠMT 11

12 Základní přehled šablon 12

13 Konzultace k přípravě žádosti o podporu ◦ Jak šablony fungují, jak se s nimi pracuje? ◦ Které šablony vybírat podle možností a potřeb školy? ◦ Jak využít projekt na podporu vybavení školy? ◦ Jak takový projekt podat? 13

14 Workshopy a semináře Plán vzdělávacích aktivit – obsah musí souviset s tvorbou MAP 1. Rozvoj dětského čtenářství v běžné školní praxi Termíny: 19.5., 23.5., 30.5. Matematika – metoda prof. Hejného Inkluzivní vzdělávání Manažerské vzdělávání pro ředitele – strategické řízení, plánování a rozvoj lidských zdrojů Kariérové poradenství Spolupráce s rodinou 14

15 Kontakty Ing. Věra Kučerová – manažerka projektu reditel@voskladno.cz Ing. Jitka Placatová – koordinátorka projektu jitka.placatova@mestokladno.cz Informace na: http://www.mestokladno.cz/map/ 15

16 Děkujeme za pozornost. 16


Stáhnout ppt "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP KLADNO Pracovní skupiny: Předškolní vzdělávání Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google