Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

I. zasedání ŘV MAP Hlučínsko východ 25. Ledna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "I. zasedání ŘV MAP Hlučínsko východ 25. Ledna 2016."— Transkript prezentace:

1 I. zasedání ŘV MAP Hlučínsko východ 25. Ledna 2016

2 Program zasedání ŘV 1.Zahájení 2.Představení členů realizačního rýmu 3.Seznámení účastníků s podstatou a cílem místního akčního plánování rozvoje vzdělávání (MAP) 4.Seznámení s významem a rolí řídícího výboru (ŘV) 5.Seznámení s úlohou realizačního týmu a plánem MAP 6.Schválení jednacího řádu 7.Schválení statutu řídícího výboru 8.Schválení organizační struktury 9.Volba předsedy řídícího výboru 10.Schválení zástupců řídícího výboru a vedoucích pracovních skupin 11.Schválení periodicity zasedání ŘV 12.Usnesení 13.Diskuze

3 Podstata a hlavní cíl MAP novela zákona č. 561/2004 Sb podstata MAP dílčí cíle MAP povinná opatření doporučená opatření průřezová a volitelná opatření

4 REALIZAČNÍ TÝM 1. REALIZAČNÍ TÝM 2. PRACOVNÍ SKUPINY DOTČENÁ VEŘEJNOST ANALÝZA STRATEGICKÝ RÁMEC PRIORIT INVESTIČNÍ PRIORITY AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ 3. ŘÍDÍCÍ VÝBOR B) PŘIPOMÍNKOVÁNÍ SCHVALOVACÍ A KOMUNIKAČNÍ PROCES MAP

5 Význam a role ŘV Význam ŘV hlavní pracovní orgán partnerství v oblasti vzdělávání v regionu Role ŘV plánování, tvorba a schvalování MAP ŘV schvaluje strategický rámec vzdělávání žadatel výzvy IROP povinně předkládá kopii strategického rámce)… pokud investice není zahrnuta ve Strat.rámci, žadatel dotaci nezíská! ŘV po ukončení projektu (hlavní přínos MAP) fungující systém plánování a efektivní komunikace mezi aktéry vzděl.

6 Význam a role RT RT zabezpečuje činnost ŘV a činnost organizační struktury MAP (graf 2) komunikuje a spolupracuje s PS a všemi aktéry vzdělávání v regionu zajišťuje potřebné podkladové materiály a ty pak předkládá Řídícímu výboru MAP a PS podílí se na budování komunikační platformy a rozvoji partnerství a konzultačním procesu RT předkládá náměty k diskusi, seznamuje dotčené skupiny s výsledkem rozhodnutí ŘV RT realizuje projekt v souladu s definovaným harmonogramem MAP (graf3)

7 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MAP HLUČÍNSKO VÝCHOD PRACOVNÍ SKUPINY (PS)

8 Zastoupení členů ŘV Zástupci: Kraje KAP MěÚ Hlučín zřizovatelů škol vedení ZŠ a MŠ výborné pedagogy ZŠ a MŠ zástupci družin zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání + církve zástupci aktivních rodičů

9 PROCES REALIZACE MAP ROZVOJ PARTNERSTVÍ DOHODA O PRIORITÁCH (vazba na opatření) - ANALÝZA - STRATEGICKÝ RÁMEC 2023 - INVESTIČNÍ PRIORITY

10 Opatření MAP POVINNÁ OPATŘENÍ Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem DOPORUČENÁ OPATŘENÍ Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách PRŮŘEZOVÁ A VOLITELNÁ OPATŘENÍ např. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj aktivního používání cizího jazyka Rozvoj soc. a občanských kompetencí

11 I. zasedání ŘV MAP Schválení jednacího řádu Schválení statutu řídícího výboru Schválení organizační struktury Volba předsedy řídícího výboru Schválení zástupců řídícího výboru a vedoucích pracovních skupin Schválení periodicity zasedání ŘV Usnesení Diskuze

12 Děkujeme za účast realizační tým projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000291


Stáhnout ppt "I. zasedání ŘV MAP Hlučínsko východ 25. Ledna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google