Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 26. srpna 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 26. srpna 2016."— Transkript prezentace:

1 Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 26. srpna 2016

2 MAP a IROP Název výzvy:  46. Infrastruktura základních škol  47. Infrastruktura základních škol (SVL) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016 Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016 Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017

3 MAP a IROP Podporované aktivity: Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, zájmové a neformální vzdělávání Cílové skupiny: žáci, osoby sociálně vyloučené, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogičtí pracovníci

4 MAP a IROP Typy příjemců: školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, NNO, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit

5 MAP a IROP Specifická kritéria: -Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 -Projekt je v souladu s akčním plánem vzdělávání - místní akční plán do roku 2023 nebo Strategický rámec schválený Řídícím výborem MAP -Projekt je zaměřen alespoň na jednu z klíčových kompetencí: komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd, práce s digitálními technologiemi -Projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu -Projekt není zaměřen na výstavbu nové školy -Projekt zajistí fyzickou dostupnost a bezbariérovost vzdělávacích zařízení. -Kritéria pro příjem do zařízení nejsou diskriminační pro žádnou skupinu uchazečů -

6 MAP a IROP Specifická kritéria: -Projekt nepodporuje opatření, která vedou k diskriminaci a segregaci marginalizovaných skupin, jako jsou romské děti a žáci a další děti a žáci s potřebou podpůrných opatření (děti a žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním) -Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu -Výdaje na stavbu a vybavení v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám -Projekt nezískal podporu z Národního fondu pro podporu MŠ a ZŠ -Projekt s vazbou na schválenou strategii Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám je v souladu s cíli této strategie

7 MAP a IROP Kritéria věcného hodnocení: -Výstupy projektu budou využity více školami -Projekt je zaměřen na rozšíření kapacit školy mimo vazbu na klíčové kompetence ve správním obvodu obce s rozšířenou působností se sociálně vyloučenou lokalitou za účelem sociální inkluze (Relevantní pouze pro výzvu pro sociálně vyloučené lokality.) -Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu -Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže -Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný -Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň)

8 MAP a IROP Název výzvy:  51.Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání  52. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) Specifický cíl: 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Plánované datum vyhlášení výzvy: 10/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11/2016 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 04/2017

9 MAP a IROP Název výzvy:  67. Komunitně vedený místní rozvoj - vzdělávání Specifický cíl: 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu Plánované datum vyhlášení výzvy: 12/2016 Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 01/2017 Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu : 10/2022

10 MAP a IROP Podporované aktivity: Podpora vzdělávání dětí v předškolním věku Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků, rozšiřování kapacit základních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu, Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje studentů, rozšiřování kapacit středních škol, podpora sociální inkluze, zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje klíčových kompetencí formou zájmového a neformálního vzdělávání v oblastech komunikace v cizích jazycích, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a ve schopnosti práce s digitálními technologiemi, stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání

11 MAP a IROP Cílové skupiny: Obyvatelé a návštěvníci venkovských oblastí, území MAS Typy příjemců: Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje) na území MAS, kategorie příjemců vychází z jednotlivých specifických cílů IROP


Stáhnout ppt "Ing. Sylva Sládečková, Magistrát města Ostravy, 26. srpna 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google