Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Lucie Veselá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Lucie Veselá."— Transkript prezentace:

1 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Lucie Veselá

2 PRIORITNÍ OSA 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů „LIDÉ“ 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání

3 PRIORITNÍ OSA 2 Koordinovaný přístup v sociálně vyloučených lokalitách – 60 % alokace do sociálně vyloučených lokalit - 40 % alokace do ostatních lokalit - v JMK se jedná o Blansko, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Rosice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Židlochovice, Znojmo

4 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování (výzva č. 7) - příjem žádostí 30.10.2015 14:00 – 31.3.2016 14:00 Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Území dopadu: - celá ČR mimo hl. m. Praha

5 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Podporované aktivity: - deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti Podporováno bude zázemí pro SS definované zákonem o SS: - osobní asistence, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, odlehčovací služba, raná péče, průvodcovské a předčitatelské služby, tísňová péče, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna, sociální rehabilitace, centrum denních služeb, služba následné péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem.

6 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příjemci: - nestátní neziskové organizace - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji - obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi - dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí - církve, církevní organizace

7 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Způsobilé výdaje: - hlavní – min. 85 % celkových způsobilých výdajů projektu  nákup nemovitostí (domů, bytů)  rekonstrukce a úpravy objektu  pořízení vybavení  nákup automobilu (pouze pokud se jedná o terénní službu) - vedlejší – max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu  demolice původního objektu, ve kterém probíhala ústavní péče  nákup pozemků (max. 10 % celkových způsobilých výdajů)  zabezpečení výstavby  projektová dokumentace, studie proveditelnosti  osobní náklady manažera projektu (max. 1 přepočtený úvazek, max. 2 pracovníci)  pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu (zadávací řízení)  povinná publicita  nákup služeb, které jsou součástí pořízení dld. hmotného a nehmotného majetku

8 DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Výše podpory: Kraje a jimi zřizované organizace 90 % Obce a jimi zřizované organizace 90 % Organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace 100 % Nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizace zakládané kraji/obcemi/dobrovolnými svazky obcí 95 % Ostatní 85 % Výše způsobilých výdajů: 500 tis. Kč – 90 mil. Kč

9 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Sociální podnikání pro SVL Sociální podnikání - příjem žádostí: 10/2015 – 2/2016 Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, osoby se zdravotním postižením, osoby v bytové nouzi Území dopadu - ORP na jejichž území se nachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.m. Praha - ORP na jejichž území se nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.m. Praha

10 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Podporované aktivity: - výstavba, rekonstrukce, rozšíření a vybavení soc. podniků Způsobilé výdaje: - investice – pravděpodobně nákup, výstavba, úprava a rekonstrukce nemovitostí, jejich vybavení

11 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Příjemci: - osoba samostatně výdělečně činná - obchodní korporace: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost) - nestátní neziskové organizace - církve, církevní organizace

12 SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Výše podpory: Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost max. 95 % Ostatní max. 85 % - de minimis - sociální podniky musí splňovat principy sociálního podnikání

13 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Ing. Lucie Veselá."

Podobné prezentace


Reklamy Google