Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Ministerstvo pro místní rozvoj) Konference o sociálním bydlení 27. 1. 2015 Senát Parlamentu ČR Sociální bydlení z pohledu investiční podpory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Ministerstvo pro místní rozvoj) Konference o sociálním bydlení 27. 1. 2015 Senát Parlamentu ČR Sociální bydlení z pohledu investiční podpory."— Transkript prezentace:

1 (Ministerstvo pro místní rozvoj) Konference o sociálním bydlení 27. 1. 2015 Senát Parlamentu ČR Sociální bydlení z pohledu investiční podpory

2 Stávající podpora bydlení z rozpočtu MMR Podpora bydlení Pomoc při odstranění následků živelní pohromy Program Podpora bydlení Regenerace panelových sídlišť Výstavba podporovaných bytů Výstavba technické infrastruktury Oprava olověných domovních rozvodů Příspěvek k hypotečnímu úvěru osobám do 36 let

3 Program Podpora bydlení pro rok 2015: Rozpočet 2015 a aktuální informace Název podprogramů Schválený rozpočet v tis. Kč Rozpočet navýšený o přislíbené NNV v tis. Kč Podpora regenerace panelových sídlišť50 000100 000 Podpora výstavby technické infrastruktury14 00020 000 Podpora výstavby podporovaných bytů160 000420 000 Podpora domovních olověných rozvodů10 000 Celkem234 000550 000

4 Dotační tituly 1. Pečovatelský byt 2.Vstupní byt 3.Komunitní dům seniorů KoDuS Příjemce dotace: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba vč. obcí Vznik podporovaných bytů: – Výstavba: novostavba bytového domu, nástavba nebo přístavba, přestavba nebytového prostoru jíž vznikne nový byt; přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení – Pořízení (pouze Vstupní byty): koupě, dražba (veřejná; soudní) Výstavba podporovaných bytů

5 Výše dotace – dána typem a způsobem vzniku bydlení 600 000,- KčPečovatelský byt a Vstupní byt (musí splňovat parametry upravitelného bytu) 550 000,- KčVstupní byt vzniklý výstavbou Pořízení bytu – 80 % z ceny kupní nebo vydražené a odhadní – maximálně však 400 000,- Kč Maximálně 200 tis. € – dotace je poskytována v režimu „de minimis“

6 Nový dotační titul: podpora komunitního bydlení seniorů 650 000 Kč na bj. v komunitním domě seniorů Dotaci lze použít i na sdílené prostory v domě, které jsou centrem společných aktivit Max. 500 tis. € – dotace je poskytována v režimu SOHZ „de minimis“ Pozdější vyhlášení – po schválení navýšení rozpočtu na rok 2015. Komunitní dům seniorů

7 V letech 1998 – 2013 vzniklo s podporou poskytnutou z rozpočtů MMR a SFRB 20 tis. nájemních bytů určených pro domácnosti s nízkými příjmy či jinak vymezené skupiny ohrožené sociálním vyloučením Podpora výstavby sociálních bytů

8 Programové období 2014–2020 IROP – Integrovaný regionální operační program Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů – specifický cíl 2.1:Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi – specifický cíl 2.5:Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení Podpora bydlení – fondy EU

9 NV 284/20011 Sb. Výstavba nájemních bytů Zvýhodněný úvěr: max.70% nákladů, splatnost do 30 let Cílová skupina: senioři 65 +, osoby se zdravotním postižením, s nízkými příjmy a postižené živelní pohromou Podpora sociálního bydlení ze SFRB

10 Pokračování programu Podpora bydlení – příprava nové dokumentace na období 2016 - 2021 Podpora bydlení seniorů – investice do bydlení seniorů, které nelze financovat z evropských fondů Podpora bydlení sociálně vyloučených osob – investice do oblastí, kde sociální bydlení nelze financovat z evropských fondů (mimo ORP se sociálně vyloučenou lokalitou (cca 30 % území ČR) Zákon o sociálním bydlení – naplnění závazků, které vyplynou ze zákona a schválení Koncepce sociálního bydlení Předpokládané investice do bydlení z národních zdrojů v roce 2015

11 Podpora malého rozsahu – „de minimis“ - tj.- max. 200 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu tří let SOHZ „de minimis“ - tj.- max. 500 tis. EUR pro jednoho žadatele v průběhu tří let (plánuje se u KoDuS a v IROP) SOHZ – služby obecného hospodářského zájmu - zatím nebyla využita pro investice do sociálního bydlení Veřejná podpora

12 Harmonogram: 1. Koncepční řešení problematiky sociálního bydlení odpovědnost: MPSV, spolupráce: MMR a MLR termín: 28. 2. 2015 2. Zákon o sociálním bydlení odpovědnost: MPSV, spolupráce MMR a MLR termín: 2. Q. 2015 věcný záměr zákona, 2. Q. 2016 návrh zákona, předpokládaný termín nabytí účinnosti 1. 1. 2017. Zákon o sociálním bydlení

13 Děkuji za pozornost Ing. Klára Dostálová náměstkyně pro regionální rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz www.mmr.cz


Stáhnout ppt "(Ministerstvo pro místní rozvoj) Konference o sociálním bydlení 27. 1. 2015 Senát Parlamentu ČR Sociální bydlení z pohledu investiční podpory."

Podobné prezentace


Reklamy Google