Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina."— Transkript prezentace:

1

2 Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina

3 Fond Vysočiny NázevZaměřeníUzávěrka Jednorázové akce 2008 Podpora volnočasových a sportovních akcí dětí a mládeže 11.3.2008 Sportoviště 2008 Nezbytná údržba sportovišť – nátěry, drobné stav úpravy apod. 31.3.2008 Čistá voda 2008 Studie a projektová dokumentace související se zásobováním pitnou vodou a čištěním odp. vod. 31.3.2008 Diagnoza památek 2008 Předprojektová dokumentace, průzkumy a posudky 21.3.2008 Metropolitní sítě VIII. 2008 Vytváření základní komunikační infrastruktury 12.3.2008

4 Zásady ZK NázevZaměřeníUzávěrka Datové úložiště veřejné správy Podpora bezpečného ukládání dat a archivace 1.10.2008 Oprava a údržba válečných hrobů a pietních míst Nezbytná údržba těchto míst vztahujících se k 1. sv. válce 31.3.2008 Pasporty místních komunikací Pořízení případně aktualizace pasportů místních komunikací jejichž vlastníky jsou obce 16.4.2008 Hospodaření v lesích Obnova lesů poškozených emisemi Zajištění a výchova lesních porostů Ekologické a k přírodě šetrné technologie Digitální podoba lesních plánů 30.6.2008

5 MMR ČR NázevZaměřeníUzávěrka Regenerace panelových sídlišť Obnova panelových domů 31.3.2008 Výstavba technické infrastruktury Dopravní a technická infrastruktura k budoucí výstavbě bytových domů a RD 31.3.2008 Podporované byty Pro handicapované občany – sociálně zdravotně 31.3.2008 Opravy olověných rozvodů v domech Výměna těchto rozvodů za účelem snížení obsahu olova v pitné vodě 30.6.2008 Program obnovy venkova - regionální Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 28.3.2008

6 Státní fond dopravní infrastruktury NázevZaměřeníUzávěrka Zvýšení bezpečnosti dopravy Projektové dokumentace a vlastní realizace 15.3.2008 Výstavba a údržba cyklostezek 31.3.2008

7 Skupina opatření III.1 - Diverzifikace hospodářství venkova (50 %) – projekty v obcí do 2000 obyvatel Skupina III.2 - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (48 %) Skupina III.3 - Vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III (2 %) III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 575 mil. Kč III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 383 mil. Kč III.1.3 Podpora cestovního ruchu – 319 mil. Kč III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby – 997 mil. Kč III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic – 797 mil. Kč III.2.1.2. Občanské vybavení a služby – 200 mil. Kč III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – 230 mil. Kč Program rozvoje venkova – osa III.

8 Lead-Partner Sdružení obcí Vysočiny (SOV) Projektpartner: EU Plattform Pro Waldviertel Regionaler Entwicklungsverband NÖ West Fond malých projektů/Dispoziční fond Vysočiny 2007 -2013

9 Zaměření projektů: „people-to-people“ projekty zaměřené na setkávání lidí Malé investiční projekty Musí mít silný přeshraniční dopad Lead partner princip nebude vyžadován po konečných příjemcích Maximální doba pro realizaci 15 měsíců

10 Vysočina – dispoziční fond 2007 - 2013 Alokace = 1 112 000,- € Celkové náklady projektu:Min 2.352,- € Max. 40.000,- € EFRE-podpora v %:max. 85 % EFRE-podpora v €:min. 2.000 € - max. 20.000 € Předpokládané vyhlášení programu je II. pololetí 2008

11 Děkuji za pozornost Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina 567578500, 606706823 skarkova@rrav.cz www.rrav.cz


Stáhnout ppt "Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google