Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina."— Transkript prezentace:

1

2 Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina

3 Fond Vysočiny NázevZaměřeníUzávěrka Jednorázové akce 2008 Podpora volnočasových a sportovních akcí dětí a mládeže Sportoviště 2008 Nezbytná údržba sportovišť – nátěry, drobné stav úpravy apod Čistá voda 2008 Studie a projektová dokumentace související se zásobováním pitnou vodou a čištěním odp. vod Diagnoza památek 2008 Předprojektová dokumentace, průzkumy a posudky Metropolitní sítě VIII Vytváření základní komunikační infrastruktury

4 Zásady ZK NázevZaměřeníUzávěrka Datové úložiště veřejné správy Podpora bezpečného ukládání dat a archivace Oprava a údržba válečných hrobů a pietních míst Nezbytná údržba těchto míst vztahujících se k 1. sv. válce Pasporty místních komunikací Pořízení případně aktualizace pasportů místních komunikací jejichž vlastníky jsou obce Hospodaření v lesích Obnova lesů poškozených emisemi Zajištění a výchova lesních porostů Ekologické a k přírodě šetrné technologie Digitální podoba lesních plánů

5 MMR ČR NázevZaměřeníUzávěrka Regenerace panelových sídlišť Obnova panelových domů Výstavba technické infrastruktury Dopravní a technická infrastruktura k budoucí výstavbě bytových domů a RD Podporované byty Pro handicapované občany – sociálně zdravotně Opravy olověných rozvodů v domech Výměna těchto rozvodů za účelem snížení obsahu olova v pitné vodě Program obnovy venkova - regionální Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

6 Státní fond dopravní infrastruktury NázevZaměřeníUzávěrka Zvýšení bezpečnosti dopravy Projektové dokumentace a vlastní realizace Výstavba a údržba cyklostezek

7 Skupina opatření III.1 - Diverzifikace hospodářství venkova (50 %) – projekty v obcí do 2000 obyvatel Skupina III.2 - Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech (48 %) Skupina III.3 - Vzdělávání a informování hospodářských subjektů působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III (2 %) III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 575 mil. Kč III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 383 mil. Kč III.1.3 Podpora cestovního ruchu – 319 mil. Kč III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby – 997 mil. Kč III Obnova a rozvoj vesnic – 797 mil. Kč III Občanské vybavení a služby – 200 mil. Kč III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – 230 mil. Kč Program rozvoje venkova – osa III.

8 Lead-Partner Sdružení obcí Vysočiny (SOV) Projektpartner: EU Plattform Pro Waldviertel Regionaler Entwicklungsverband NÖ West Fond malých projektů/Dispoziční fond Vysočiny

9 Zaměření projektů: „people-to-people“ projekty zaměřené na setkávání lidí Malé investiční projekty Musí mít silný přeshraniční dopad Lead partner princip nebude vyžadován po konečných příjemcích Maximální doba pro realizaci 15 měsíců

10 Vysočina – dispoziční fond Alokace = ,- € Celkové náklady projektu:Min 2.352,- € Max ,- € EFRE-podpora v %:max. 85 % EFRE-podpora v €:min € - max € Předpokládané vyhlášení programu je II. pololetí 2008

11 Děkuji za pozornost Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina ,


Stáhnout ppt "Zdroje financování – vybrané oblasti pro obce + Dispoziční fond Ing. Zdeňka Škarková, RRA Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google