Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420732359358.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420732359358."— Transkript prezentace:

1 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

2 Program setkání: Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Informace o činnosti MAS Informace o dotačních možnostech v programovacím období 2014–2020 z hlediska komunitně řízeného rozvoje Místní akční plány škol Animace, tvorba šablon Diskuze o potřebách území MAS Lanškrounsko z hlediska vzdělávání Sběr projektových záměrů

3 Informace o činnosti MAS Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Místní akční skupina (dále MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

4 MAS Lanškrounsko, z.s. Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Vznik v roce 2013 15 obcí, 18 600 obyvatel 29 členů předsedkyně Lenka Kněžourová, Dosavadní činnost – projekt Získávání dovedností, Projekt spolupráce, příprava SCLLD pro období 2014 - 2020

5 Operační programy s alokací v CLLD Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Integrovaný regionální operační program Financování projektů koncových žadatelů Animace a tvorba šablon pro školy Program rozvoje venkova Financování projektů koncových žadatelů Provoz MAS, administrace projektů Operační program zaměstnanost Financování projektů koncových žadatelů Operační program životní prostředí

6 Integrovaný regionální operační program IROP alokace: 24,5 mil. Kč Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

7 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro předškolní vzdělávání – podpora zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol - Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení. Součástí projektu na stavbu či stavební úpravy infrastruktury pro předškolní zařízení mohou být úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky). - Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov, učeben a venkovních prostor, pořízení vybavení, kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám

8 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. - Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. - Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

9 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách - Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

10 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání - Stavební úpravy, pořízení vybavení pro zajištění rozvoje žáků v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. - Rozšiřování kapacit základních škol mimo vazbu na klíčové kompetence je možné pouze na území správního obvodu ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. - Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu – rozvoj vnitřní konektivity v prostorách škol a školských zařízení a připojení k internetu.

11 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro střední a vyšší odborné vzdělávání - Podpora sociální inkluze prostřednictvím stavebních úprav budov a učeben, školních poradenských pracovišť, pořízení vybavení a kompenzačních pomůcek a kompenzačního vybavení pro děti se SVP, nezbytných pro zajištění rovného přístupu ke vzdělávání sociálně vyloučeným osobám.

12 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Specifický cíl 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení IROP – financování projektů koncových žadatelů Podpora infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích: v oblastech komunikace v cizích jazycích, v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd, ve schopnosti práce s digitálními technologiemi. -Stavební úpravy, pořízení vybavení pro vybudování a zkvalitnění kapacity pro účely dalšího vzdělávání ve vazbě na potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce. Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání

13 Podpora regionálního školství (především MŠ a ZŠ) při implementaci OP VVV alokace: 1,2 mil. Kč Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

14 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Podpora regionálního školství (především MŠ a ZŠ) při implementaci OP VVV IROP – animace Sběr informací/podnětů od ZŠ a MŠ v území MAS, předávání informací ŘO Animační činnost, podněcování zapojení místních aktérů do OP VVV (zřizovatelů, místních iniciativ NNO, ZŠ, MŠ) Metodická pomoc s výběrem vhodných šablon pro ZŠ/MŠ Kontrola správnosti projektové žádosti Školení realizátorů ZŠ/MŠ (monitorovací systém, příručka pro žadatele a příjemce, …)

15 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Podpora regionálního školství (především MŠ a ZŠ) při implementaci OP VVV IROP – animace Průběžná konzultační činnost při realizaci projektu, sledování a dodržování povinné publicity, monitorovacích indikátorů apod. Metodická pomoc ZŠ/MŠ při zpracování monitorovacích zpráv, zadávání do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů, sledování průběhu realizace projektu, dodržování časového harmonogramu.

16 Operační program zaměstnanost OPZ alokace: 12,5 mil. Kč Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

17 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Sociální služby a sociální začleňování Komunitní sociální práce Další činnosti v rámci sociálního začleňování (mimo režim zákona č. 108/2006) Zaměstnanost Sociální podnikání Prorodinná opatření - podpora školních družin, - kluby, dětské skupiny - Příměstské tábory OPZ – financování projektů koncových žadatelů

18 Místní akční plány škol Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

19 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Místní akční plány škol Územní působnost – ORP Lanškroun Zpracovatel Město Lanškroun (jako obec s rozšířenou působností)

20 Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358 Místní akční plány škol zaměřeny na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15-ti let zahrnují oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání vybudování udržitelného systém komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území stanovují priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území podklad pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy (OP VVV) v IROP je soulad s akčními plány rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti

21 Diskuze Projektové záměry Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358

22 Děkuji za pozornost ! Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun www.maslanskrounsko.cz info@maslanskrounsko.cz +420732359358


Stáhnout ppt "Místní akční skupina Lanškrounsko, z.s. Nám. J. M. Marků 12 563 01 Lanškroun +420732359358."

Podobné prezentace


Reklamy Google