Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální výzvy z operačních programů. Integrovaný regionální operační program Srpen –silnice II. a III. tříd (průběžná výzva) –Provozní a animační náklady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální výzvy z operačních programů. Integrovaný regionální operační program Srpen –silnice II. a III. tříd (průběžná výzva) –Provozní a animační náklady."— Transkript prezentace:

1 Aktuální výzvy z operačních programů

2 Integrovaný regionální operační program Srpen –silnice II. a III. tříd (průběžná výzva) –Provozní a animační náklady MAS (průběžná výzva Září –Deinstitucionalizace soc. služeb (včetně SVL) (do března 2016) –Sociální podnikání (v SVL) (do prosince 2015) –Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání (průběžná) –Územní plány (průběžná) Říjen –Sociální podnikání (mimo SVL) (do prosince 2015) –Územní studie a regulační plány (průběžná) Listopad –Předškolní vzdělávání (do března 2016) –Revitalizace vybraných památek (do března 2016) Prosinec –Podpora veřejné dopravy – zvýšení bezpečnosti (do března 2016) –Technika pro IZS – exponovaná území (průběžná výzva) –Energetické úspory v bytových domech (do června 2016)

3 Operační program Životní prostředí Srpen –Kanalizace/ČOV, pitná voda (fázovací výzvy) –Povodňová ochrana, protipovodňová opatření (do 13. listopadu 2015) –Emise stacionárních zdrojů (do 13. listopadu 2015) –Využití odpadů, ekologické zátěže (do 13. listopadu 2015) –Chráněná území (do 31/12/2016) –Biodiverzita (do 14 října 2015) –Přirozená funkce krajiny – otevřená výzva (do 14/10/2015) –Kvalita prostředí v sídlech (do 14. října 2015) Říjen –Kanalizace/ČOV, pitná voda (do 5. ledna 2016) –Emise lokálního vytápění(kotlíkové dotace) – výzva pro kraje (do 5. ledna 2016) –Systém sledování kvality ovzduší (do 5. ledna 2016) –Rekultivace skládek, environmentální rizika –Energetické úspory veřejných budov (do 5. ledna 2016)

4 Operační program Zaměstnanost Červen –Budování kapacit sociálních partnerů Srpen –Podpora služeb péče o děti mladšího školního věku (dětské kluby při základních školách) –Podpora sociálního podnikání –Projekty veřejné správy zaměřené na inovace v tematických oblastech OPZ Září –Podpora aktivit a programů v rámci soc. začleňování –Výzva zaměřená na poskytování služeb - procesy ve službě ve vazbě na kvalitu (zvyšování kvality služeb) a efektivitu, včetně profesního rozvoje zaměstnanců (vzdělávání), a na posílení výkonu sociální práce ve službách, včetně vzdělávání soc. pracovníků –Sociální inovace v obl. soc. začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny na trhu práce –Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) – uzavřená výzva (soutěž pouze na území v rámci příslušného SPSZ) –implementace strategie pro rovnost žen a mužů na krajích –Posilování kapacit NNO dobrovolníky z firem, zkušenostmi ze zahraničí či z ostatních NNO (mezinárodní spolupráce) Říjen –Mezinárodní spolupráce v oblastech: sociální začleňování, mobilita –Efektivní veřejná správa (výzva pro ÚSC) –Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace na vybudování a provoz

5 Harmonogram zveřejňován po monitorovacím výboru 19. 6. 2015 Připravované výzvy –Smart Accelerator –Krajský akční plán –Místní akční plány Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

6 Operační program Technická pomoc Říjen: výzva pro sekretariáty regionálních stálých konferencí –Červenec / srpen: příprava parametrů výzvy ve spolupráci s kraji

7 Děkuji za pozornost www.dotaceeu.cz www.rskjmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz - téma „Evropská unie“ www.dotaceeu.cz www.rskjmk.cz www.kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Aktuální výzvy z operačních programů. Integrovaný regionální operační program Srpen –silnice II. a III. tříd (průběžná výzva) –Provozní a animační náklady."

Podobné prezentace


Reklamy Google