Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ SITUACE V PROJEKTU RIS – ČASOVÝ HARMONOGRAM červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ SITUACE V PROJEKTU RIS – ČASOVÝ HARMONOGRAM červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze."— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ SITUACE V PROJEKTU RIS – ČASOVÝ HARMONOGRAM červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze 2 – strategie, implementace, hodnocení, pilotní projekty WP 1 – Tvorba struktury řízení projektu WP 2 – Dohoda s hlavními aktéry na cílech, práci a metodologiích WP 3 – Vytvoření povědomí o projektu a konsenzus na regionální úrovni WP 4 – Zhodnocení dostupných dat týkajících se inovací a potřeb firem v kraji WP 5 – Analýza regionální nabídky v oblasti výzkumu WP 7 – Tvorba SWOT analýzy WP 6 – Analýza potřeb místních firem v oblasti inovací WP 8 – Definice cílů a struktury Regionální inovační strategie WP 9 – Tvorba Regionální inovační strategie WP 10 – Prezentace Regionální inovační strategie a tvorba Akčního plánu WP 11 – Realizace Akčního plánu WP 12 – Předávání zkušeností a vytvoření podmínek pro meziregionální spolupráci podnikatelů WP 13 – Hodnocení projektu červen 2006 – květen 2007

2 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROJEKTU – OČEKÁVANÁ SITUACE PŘÍLEŽITOSTI ZE STUKTURÁLNÍCH FONDŮ PRO OBDOBÍ 2007 – 13 V OBLASTI INOVACÍ: Kromě možností pro individuální projekty podnikatelů z operačních programů v oblasti inovací bude Zlínský kraj a partneři realizovat projekty, které mají vytvářet příznivé inovační prostředí Může se jednat o projekty v oblasti lidských zdrojů pro inovace, efektivního poradenství, různých forem spolupráce, rizikového financování, budování infrastruktury pro inovační podnikání a vědeckovýzkumné aktivity, … RIS a Akční plán stanoví, do kterých z výše uvedených oblastí budou tyto projekty orientované, aby byly přínosné pro podnikání ve Zlínském kraji – POTŘEBUJEME POMOCI DEFINOVAT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ OBLASTI

3 Akademický sektor Technologické rozvojové instituce Kapitálová podpora Fiskální Pobídky Průmysl Financování výzkumu Poradci v technologickém transferu ZnalostiObchodní firmaProdukt/SlužbaRizikový kapitál Podpora inovačního procesu Obchodní a odborní poradci Inkubátory & Inovační centra Manažerské know-How Vědecké znalosti Podnikatel. know-how Finance Technolog. znalosti Partnerstv í Obchodní sítě Rozvoj hodnotového řetězce Tvorba sítě přístupu k trhu Regionálně a národně organizované týmy globálně rozmístěné, s podporou na úrovni EU Regionální sítě, s rostoucími meziregionálními týmy a podporou EU Pouze v někt. vedoucích regionech a zemích Regionálně rozdělené, sdílející zkušenosti na úrovni EU Národní pro velké firmy a regionální pro MSP Regionálně nebo sektorově rozmístěné, uvnitř národního rámce Národní Regionální Regionální uvnitř národního rámce Zdroj: Martin Wassell (PERA, Velká Británie) – konference Regionální inovační strategie ve Zlínském kraji Systémový model inovační struktury v regionu

4 Časová osa realizace nejdůležitějších aktivit současné fáze 1: 20062007 060708091011120102030405 dokončení výzkumu od stolu Návrh SWOT analýzy Dopracování SWOT analýzy Příprava a realizace dotazníkového šetření mezi podnikateli a institucemi v oblasti vědy, výzkumu a podpory inovací workshopy s podnikateli zpracování návrhu dokumentu RIS diskuse s místními klíčovými hráči a zahraničními partnery o podobě inovační strategie Březen – červen 2007: klíčové období pro vzájemnou komunikaci s cílem definovat priority, cíle, potřeby a konkrétní akce pro podnikatele a vědeckovýzkumný sektor INFORMACE O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ V PROJEKTU RIS

5 Časový harmonogram aktivit projektu RIS:  Proběhlo šetření – jsou k dispozici výsledky a návrh SWOT analýzy  Květen 2007 – první návrh dokumentu RIS na základě SWOT analýzy – opatření pro intervence  Červen 2007 – prezentace návrhu dokumentu, připomínky, workshopy  Srpen 2007 – první návrh Akčního plánu RIS – konkrétní akce  Září 2007 – finální verze RIS, konference  Říjen 2007 – finální verze Akčního plánu RIS, příprava pilotních akcí

6 Časový harmonogram aktivit projektu RIS:  Listopad 2007 – zpracování Regionální nabídky Zlínského kraje v oblasti spolupráce v inovacích – výstupy z šetření a další informace – kroky k rozvoji meziregionální spolupráce v inovacích  Leden 2008 – Konference k meziregionální spolupráci v inovacích, ukončení projektu RIS  2008 – 2013 – realizace Regionální inovační strategie – akce k podpoře posilování inovačního prostředí v kraji za pomoci (nejen) zdrojů z EU Více se dozvíte, pokud budete kontaktovat informační místo projektu – Inovační centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, můžete také sledovat aktuální informace o projektu na stránkách www.inovace-zlinskykraj.cz či formou pravidelného newsletteru projektu ve Vaší e-mailové schránce.www.inovace-zlinskykraj.cz INFORMACE O DALŠÍM POSTUPU PRACÍ V PROJEKTU RIS

7 Ing. Ivan Matulík Vedoucí manažer projektu RIS Zlínský kraj +420 577 043 401 ivan.matulik@kr-zlinsky.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ SITUACE V PROJEKTU RIS – ČASOVÝ HARMONOGRAM červen 2005 – květen 2006červen 2007 – leden 2008 Fáze 0 – definice projektu Fáze 1 - analýza Fáze."

Podobné prezentace


Reklamy Google