Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.. 14 obcí 25000 obyvatel 43 členů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.. 14 obcí 25000 obyvatel 43 členů."— Transkript prezentace:

1 MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.

2 14 obcí 25000 obyvatel 43 členů

3 Hlavní výstupy SCLLD „Region s nejlepšími vyhlídkami“

4 Na přípravě strategie se podíleli: -ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. -Pracovní skupina ze členů MAS (cca 10 osob) -E-rozvoj s.r.o. – oponentura pracovní části -Agentura pro sociální začleňování - připomínkování -Seal spol s r.o. – vizualizace dat -Labyrinth Pro s.r.o – facilitace veřejných projednání

5 Proces tvorby ISRÚ ● 2x dotazníkový sběr podnětů ● 2x kulatý stůl ● řada jednání pracovní skupiny ● 4x veřejná projednání ● prezentace zastupitelům

6 Výstupy ze strategické části Definování klíčových oblastí rozvoje území 1.Optimalizovaná, kvalitní dopravní, technická a ostatní veřejná infrastruktura 2.Bezpečný a spokojený život v obcích 3.Pestrý hospodářský a ekonomický rozvoj 4.Šetrný cestovní ruch 5.Kvalitní příroda, zdravé životní prostředí, osvěta k udržitelnému rozvoji 6.Rozvíjející se občanská společnost, partnerství a spolupráce 7.Kvalitní veřejná správa implementující principy udržitelného rozvoje Klíčové oblasti jsou shodné se stanovenými strategickými cíli

7 Strategické cíle a specifické realizační cíle 1. Optimalizovaná a kvalitní dopravní, technická a ostatní veřejná infrastruktura 1.1. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná silniční doprava a síť 1.2. Optimalizovaná, kvalitní a bezpečná železniční doprava a infrastruktura, jejich propojení s ostatními druhy dopravy 1.3. Optimalizovaná a stabilizovaná dopravní obslužnost 1.4. Vhodné podmínky pro ekologicky šetrné formy dopravy, včetně související infrastruktury 1.5. Dostačující, kvalitní sítě technické a protipovodňové infrastruktury 1.6. Vyhovující síť, dostupnost a kvalita občanské vybavenosti 1.7. Dostupnost bydlení a regenerace bytového fondu 1.8. Zkvalitnění, revitalizace a bezpečnost veřejného prostoru

8 2. Bezpečný a spokojený život v obcích 2.1. Vhodné možnosti celoživotního kvalitního vzdělávání a osvěty 2.2. Aktivity přispívající k zaměstnanosti a zaměstnatelnosti 2.3. Dostatečně dostupné, zajištěné a kvalitní služby zdravotní a sociální, včetně aktivit podporujících zdravý životní styl 2.4. Aktivity rozvíjející kvalitu života obyvatel ve společenském dění, kultuře, sportu, udržování tradic, v dobrovolných a zájmových činnostech

9 3. Pestrý hospodářský a ekonomický rozvoj 3.1. Rozvoj výrobních a hospodářských aktivit, napojených na technickou základnu, s cílem snižovat nezaměstnanost, provozní náklady i znečištění 3.2. Využívání potenciálu místních obnovitelných zdrojů, místních produktů, výrobků a potravin pro rozvoj regionu 3.3. Pomoc podnikání s dopadem na rozvoj obcí a podnikatelské aktivity se zaměřením na vyváženou celoroční nabídku služeb, včetně sociálního podnikání 3.4. Eliminace/revitalizace brownfields, vybydlených objektů

10 4. Šetrný cestovní ruch 4.1. Vyvážená celoroční nabídka produktů a služeb v oblasti cestovního ruchu, šetrně využívajících potenciálu území 4.2. Dostatečné technické zázemí a vybavenost území pro cestovní ruch 5. Kvalitní příroda, zdravé životní prostředí, osvěta k udržitelnému rozvoji 5.1. Péče o přírodu, ekosystémy a krajinu, s cílem posilovat jejich kvalitu a funkčnost 5.2. Předcházení a řešení negativních vlivů a dopadů lidské činnosti na životní prostředí a veřejné zdraví 5.3. Zvyšování znalostí, osobní angažovanosti a zodpovědnosti za kvalitní život, prostředí, zdraví i udržitelný rozvoj

11 6. Rozvíjející se občanská společnost, partnerství a spolupráce 6.1. Posilování občanské společnosti 6.2. Rozvoj partnerství a spolupráce 7. Kvalitní veřejná správa implementující principy udržitelného rozvoje 7.1. Zkvalitňování výkonů a provozu veřejné správy 7.2. Rozvoj regionu MAS, kvality života v něm, dle komunitně vzniklých strategicko - rozvojových dokumentů a dokumentů územního plánování, respektujících principy udržitelného rozvoje 7.3. Řízení rozvoje regionu MAS, nejen na základě pravidelného vyhodnocování údajů, monitorovaných dat a indikátorů UR

12 Děkuji za pozornost Josef Kucin MAS Rozvoj Tanvaldska z.s. Jiřetín p. Bukovou 103, 468 43 Albrechtice v J.h. tel. 728761585 kucin@jiretinpb.cz


Stáhnout ppt "MAS Rozvoj Tanvaldska z.s.. 14 obcí 25000 obyvatel 43 členů."

Podobné prezentace


Reklamy Google