Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Podrobnosti zpracování ÚEK dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Podrobnosti zpracování ÚEK dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb."— Transkript prezentace:

1

2 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Podrobnosti zpracování ÚEK dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.

3 Státní energetická koncepce a kraje Územní energetická koncepce kraje je povinným dokumentem kraje. Povinně vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie – na 20 let – kontrola po 4 letech Územní energetická koncepce je neopomenutelným podkladem pro politiku územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci. Podrobnosti zpracování ÚEK upravuje Nařízení vlády č. 195/2001 Sb.

4 Obsah územní energetické koncepce (dle odstavce 5 článku 4 zákona 406/200 Sb.) a)rozbor trendů vývoje poptávky po energii, b)rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, c)hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, zvláště se vyhodnotí vhodnost vytápění a chlazení využívajících obnovitelné zdroje energie v místní infrastruktuře, d)hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů e)hodnocení ekonomicky využitelných úspor z hospodárnějšího využití energie, f)řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a posouzení vlivů na životní prostředí a návrh opatření

5 Limity a příležitosti Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Sociální a ekonomické podmínky (obyvatelstvo, veřejné rozpočty, podnikatelský sektor) Rozdílné podmínky jednotlivých částí území Potenciál energetického rozvoje kraje, měst a jeho území Identifikace investičních příležitostí a tvorba pracovních míst: o Zvyšování energetické účinnosti o Využívání OZE a lokálních zdrojů energie

6

7

8

9 Analýza trendů vývoje poptávky po energii a) analýza území  počet obyvatel  Sídelní struktura vč. výhledu  geografické údaje  klimatické údaje  domovní a bytový fond b) analýza spotřebitelských systémů a jejich nároků v dalších letech  určení spotřebitelů a spotřebitelských systémů bytová sféra, občanská vybavenost, podnikatelský sektor  kvantifikace jejich energetické náročnosti

10 Rozbor zdrojů a nakládání s energií Zdroje pro výrobu elektřiny a tepla Distribuční systémy a jejich kapacity /rezervy Vývoj v dodávkách – minulost a výhled Klasická paliva a energie a ODZE Způsob využití a možné varianty využití, sektory, účel užití, efektivita, dopady, apod. Poptávka po energii (stávající a budoucí a její uspokojení – efektivita a vývoj v požadavcích a v technologiích a jejich vývoji Cenový vývoj, spolehlivost, bezpečnost, rizika, řešení havarijních a nouzových stavů….

11 Hodnocení úspor Úspory ve spotřebě paliv a energie – po sektorech, podle způsobu užití, časové rozložení realizace potenciálu úspor, náklady Distribuční systémy a možné úspory, náklady Výrobní systémy a úspory (ve zdrojích – účinnost), náklady Potenciály úspor – nejen sektorové, ale i územní rozčlenění – ekonomická zdatnost sektorů

12 Řešení energetického hospodářství území a) zabezpečení energetických potřeb územních obvodů  využívání obnovitelných a druhotných zdrojů a úspor energie  ekonomická efektivnost  respektování státní energetické koncepce a regionálních omezujících podmínek  zabezpečení spolehlivosti dodávek b) formulace variant technického řešení rozvoje místního energetického systému  uspokojení požadavků definovaných prognózou vývoje energetické poptávky řešeného územního obvodu  a požadavků na kvalitu ovzduší a ochranu klimatu  princip dvoucestného zásobování energií, IRP, územní soběstačnost, spolehlivost, efektivnost, proveditelnost

13 Způsob zpracování ÚEK a její využití a)Využití GIS a dalších SW nástrojů pro mapování možností území (úspory, využití OZE, využití lokálně dostupných zdrojů), současného stavu v zásobování energií a spotřebě – usnadňuje využití ÚEK pro potřeby územně plánovací dokumentace b)Řešení jednotlivých systémů a variant jejich možného rozvoje, kompatibility, promítnutí vhodných variant do zásad územního rozvoje c)Provázanost s dalšími koncepčními dokumenty kraje a obcí – zejména rozvoj území d)Stanovení variant ve způsobu zásobování jednotlivých částí kraje palivy a energií, účinků a nákladů e)Návrh opatření pro realizaci koncepce včetně otevření možností pro nacházení investic, zaměstnanosti …


Stáhnout ppt "Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. Podrobnosti zpracování ÚEK dle zákona č. 406/2000 Sb., v platném znění, a Nařízení vlády č. 195/2001 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google