Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 / Ing. Milan Machač Pohled Moravskoslezského kraje na „Energeticky nezávislý kraj“ Ing. Milan Machač Krajský úřad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 / Ing. Milan Machač Pohled Moravskoslezského kraje na „Energeticky nezávislý kraj“ Ing. Milan Machač Krajský úřad."— Transkript prezentace:

1 Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 / Ing. Milan Machač Pohled Moravskoslezského kraje na „Energeticky nezávislý kraj“ Ing. Milan Machač Krajský úřad Moravskoslezského kraje

2 Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce Krajská energetická agentura Moravskoslezský energetický klastr Opatření v objektech majetku kraje (3) zdravotnická, sociální, školská zařízení, správa silnic, budova KÚ apod. Dotační programy (2) podpora přípravy projektových dokumentací a energ. auditů dotační program na výměnu ručně plněných kotlů za nízkoemisní automatické kotle na tuhá paliva Opatření mimo majetek kraje (4) Nepřímo přes integrovaná povolení, stanovení podmínek vycházející z energetických auditů Úloha kraje v energetice

3 Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce MSK – Zákonná povinnost – Podklad pro územní plánování – Význam především v energetické analýze a bilanci – Návrh postupných kroků k možnému zlepšení energetického hospodaření daného územního celku – Stanovení regulativ zásobování energií pro územní jednotky – Výstupy na internetových stránkách kraje: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni- energeticka-koncepce-moravskoslezskeho-kraje-12 http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/temata/koncepce/uzemni- energeticka-koncepce-moravskoslezskeho-kraje-12 /

4 Koncepční strategie ( 2 ) Krajská energetická agentura http://www.keamsk.cz/ – Založení agentury : 4.6.2008, dotace z programu Inteligentní energie – Evropa (Intelligent energy - Europe) – Koncepční strategie regionu, poradenská činnost, technická pomoc s realizací konkrétních projektů pro kraje a obce

5 Koncepční strategie ( 3 ) Moravskoslezský energetický klastr http://www.energetickynezavislykraj.cz/ – Podpora projektu Energeticky nezávislý kraj jehož cílem je v prvé fázi zmapovat zdroje výroby energií, stávající a budoucí energetickou potřebu a navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj Moravskoslezského kraje

6 Dotační programy ( 1 ) Dotační programy kraje v oblasti energetiky od roku 2003 do 2007 (od roku 2007 OPŽP) Poskytnutí investičních dotací na vypracování projektové dokumentace, energetických auditů nebo dokumentací EIA pro realizaci projektů, které jsou uplatňovány pro získávání podpor z Evropské unie a z národních zdrojů s cílem zvýšení absorpční kapacity Moravskoslezského kraje

7 výměna starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový plně automatický kotel na tuhá paliva Dotační programy (2)

8  snížení emisí prachu a persistentních organických látek z lokálních topenišť až o 90 % oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním  snížení provozních nákladů na palivo (výrazně výší účinnost oproti stávajícím kotlům s ručním přikládáním, z 55% na min. 80%)  vyplnění mezery v současných dotačních titulech u fyzických osob  zamezení spalování odpadů v lokálních topeništích  kontrola dotovaných lokálních topenišť Principy dotačního programu Dotační programy ( 3 )

9 Zdroj: POSÍLENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY PRIORITNÍ OSY 2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ANALÝZA NÁRODNÍCH A KRAJSKÝCH KONCEPCÍ, 2011 Průměrné jednotkové náklady na zamezení 1 tuny prachu pro různé typy zdrojů tis. Kč Dotační programy ( 4 )

10 Objekty v majetku MSK Využití OZE v budovách majetku MSK – Vyhodnocení 295 objektů v majetku MSK (školy, nemocnice, apod.) – Ke změně vytápění navrženo jen 8 objektů (především změna vytápění biomasou, využití tepelných čerpadel a solárních systémů)

11 Integrovaná povolení ( 1 ) K regulaci energetického hospodaření podniků přistupuje krajský úřad zprostředkovaně přes energetické audity v rámci integrovaného procesu. Varianty stanovené v energetickém auditu jsou předmětem vyjednávání v rámci integrovaného procesu

12 Integrovaná povolení ( 2 ) Příkladem je využití druhotného zdroje energie (koksárenský plyn), jehož přebytky byly především v létě u dvou koksoven spalovány na fléře bez dalšího energetického využití. Tato situace se řešila v rámci integrovaného povolení a výsledkem je využité těchto přebytků na technologické chlazení provozu a efektivního využití dané energie

13 Hlavní cíle MSK na poli energetické politiky Dodržovat regulativy zásobování energií územních jednotek dle Územní energetické koncepce MSK V oblasti OZE především podpora využívání biomasy jako náhrady za stávající tuhá fosilní paliva Maximální podpora realizace úspor ve výrobních, distribučních a spotřebitelských systémech

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prosper Golf Resort Čeladná | 27.6.2012 / Ing. Milan Machač Pohled Moravskoslezského kraje na „Energeticky nezávislý kraj“ Ing. Milan Machač Krajský úřad."

Podobné prezentace


Reklamy Google