Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická bilance Moravskoslezského kraje tvorba, výstupy, užití

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická bilance Moravskoslezského kraje tvorba, výstupy, užití"— Transkript prezentace:

1 Energetická bilance Moravskoslezského kraje tvorba, výstupy, užití
Energetický kongres MSEK 15. – 16. dubna 2014 V. Henelová, O. Hrubý, L. Prouza

2

3 Obsah Tvorba energetické bilance Moravskoslezského kraje
Projekt „Energeticky nezávislý kraj“ Projekt „Partnerství v oblasti energetiky“ Inovační studie o energetice Výstupy energetické bilance Moravskoslezského kraje Sběr a zpracování vstupních dat Databáze a modelování Tabelární a grafické výstupy Užití energetické bilance Moravskoslezského kraje Aktualizace Územní energetické koncepce Akční plán k Územní energetické koncepci Řešení specifických problémů Moravskoslezského kraje

4 Energeticky nezávislý kraj

5 Energeticky nezávislý kraj
Zmapovat zdroje energie v Moravskoslezském kraji Zmapovat současnou energetickou spotřebu Identifikovat silné a slabé stránky energetického hospodářství kraje Navrhnout novou energetickou koncepci s ohledem na budoucí rozvoj VUPEK – ECONOMY, spol. s r.o. – Bilanční energetická studie (2011) CITYPLAN spol. s r. o. - Výpočet faktorů primární energie (2012)

6 SWOT Analýza

7 SWOT Analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby
Zázemí středních technických škol a VŠB TU Ostrava Zavedené CZT s KVET ve velkých městských aglomeracích Regionální podpora KÚ MSK Slabé stránky Neuspokojivá imisní situace zejména v inverzních stavech Neuspokojivý stav ekologizace malých spalovacích zdrojů Nedostatečná, neadekvátní diverzifikace mixu prvotních zdrojů energie Příležitosti Vypracování a schválení realistického programu budování energetické soběstačnosti Změna palivového a výrobního energetického mixu Hrozby Nevyužívání regionálních zdrojů energie pro krytí potřeb kraje Odliv kvalifikované pracovní síly do jiných krajů nebo zemí Nestabilita energetické politiky

8 Partnerství v oblasti energetiky
Inovační studie o energetice Vstupní údaje Data o provozu stacionárních zdrojů Průměrné kvalitativní znaky pevných paliv Údaje ze sčítání lidu, domů a bytů Klimatické údaje pro přepočet spotřeby paliv a energie Množství distribuovaného zemního plynu Množství distribuované elektřiny Výstupy Bilance primární spotřeby paliv Emisní bilance základních škodlivin a CO2

9


Stáhnout ppt "Energetická bilance Moravskoslezského kraje tvorba, výstupy, užití"

Podobné prezentace


Reklamy Google