Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj energetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj energetiky"— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj energetiky
Modelové techniky k posuzování rozvoje elektrizační soustavy Jiří Ptáček, Vladimír Pištělák EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Praha 10. prosince 2008

2 Modelové techniky k posuzování rozvoje elektrizační soustavy
Pro řešení rozvoje a provozu ES používá EGÚ Brno, a. s. komplexní matematický model MAES – Modelové analýzy elektrizační soustavy V prezentaci se zaměříme na: Stručné představení modelu MAES Způsob jeho využití při řešení projektu URE 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Stručná charakteristika modelu MAES
Modelový systém MAES: Je rozsáhlý komplex simulačních modelů, analytických nástrojů, datových bází, metod a prezentačních programů Má blokovou strukturu a průběžně se rozvíjí podle potřeb energetiky a charakteru řešených problémů Je schopen respektovat jak trh s elektřinou v kategorii nedokonalé konkurence, tak modelovat provoz ES ČR na úrovni středoevropského energetického prostoru Je provázán s podrobnou datovou bází o ES ČR a o energetikách zemí EU. Báze dat je průběžně aktualizována a tvoří nezastupitelný, kvalitativně významný prvek modelového komplexu 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Stručná charakteristika modelu MAES
Jeho bonusem je dokonalá znalost českého energetického prostředí a podrobná znalost a implementace dat o ES ČR Jeho vývoj probíhá kontinuálně. V současné době jsou inovační činnosti zaměřeny do oblasti modelování tržního chování subjektů ES ve specifických podmínkách zvýšeného uplatňování obnovitelných zdrojů s nestandardním provozním chováním Za jeho fundamentální součást lze označit model(y) obchodu a provozu, protože pracují s reálnými technickými a ekonomickými vlastnostmi elektráren respektive sítí Z pohledu mezinárodního srovnání je jeho současná generace metodicky a modelově srovnatelná se špičkovými zahraničními modely 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Struktura modelového komplexu MAES
5 EGÚ Brno, a. s.

6 Způsob využití modelového systému MAES v praxi
6 EGÚ Brno, a. s.

7 Využití modelu MAES při řešení projektu URE
Specifičnost využití spočívá: V požadavku ověřit, zda v podmínkách zadaných výstupy modelu EH je ES provozovatelná V tom, že provoz ES je zadán pouze globálními parametry, a to: Roční úrovní spotřeby elektřiny Skladbou výrobní základny soustavy (vývojem instalovaných výkonů zdrojů) Hodnotami exportu a importu elektřiny 7 EGÚ Brno, a. s.

8 Využití modelu MAES při řešení projektu URE
Při vlastním řešení je nutné: Transformovat zadanou velikost roční spotřeby elektřiny do denních diagramů zatížení a doplnit podrobné provozní parametry zdrojů, které jsou pro použití vybraných modelů potřebné, tj. sestavit novou datovou bázi Provést výpočty spolehlivosti a provozu ES, jejichž výsledky umožní analyzovat provozuschopnost ES Provést analýzu výsledků výpočtů V případě, že nejsou dosaženy potřebné parametry provozovatelnosti navrhnout příslušná opatření 8 EGÚ Brno, a. s.

9 Využití modelu MAES při řešení projektu URE
Analýza provozovatelnosti je založena na: Výkonové bilanci soustavy a určení její spolehlivosti pomocí koeficientu LOLE (dny/rok) Bilanci regulačních výkonů (PpS) podle jednotlivých kategorií (PR, SR, TR, QS 10, DZ 30, DZ 90, DZ 360) Výrobní bilanci soustavy (velikost nedodané energie) Provozních ukazatelích jednotlivých zdrojů (výroba, roční využití instalovaných výkonů) Kontrole velikosti zadaného exportu a importu s ohledem na kapacity mezistátních vedení a výrobní bilanci soustavy 9 EGÚ Brno, a. s.

10 Využití modelu MAES při řešení projektu URE
Zavedení zpětné vazby mezi modely EH a ES Změny parametrů ES ve vstupech do modelu EH, které vyplývají z kontroly provozovatelnosti mohou spočívat: Ve změně sestavy zdrojů a její struktury (nedostatečně dimenzovaná, nebo předimenzovaná) Posun ve využití instalovaného výkonu některých výroben (v návaznosti na ukazatele provozu) Změně velikosti importu a exportu elektřiny (přebytek nebo nedostatek ve výrobní bilanci ES, omezená kapacita mezistátních vedení) 10 EGÚ Brno, a. s.

11 Postup testování provozuschopnosti ES při řešení projektu URE
Výstupy z modelu EH týkající se ES zpětná vazba 11 EGÚ Brno, a. s.

12 Využití modelu MAES při řešení projektu URE
Děkujeme za pozornost EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Praha 10. prosince 2008 12 EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj energetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google