Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní setkání na téma: Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost Datum a místo: 26.8.2015, Královské Poříčí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní setkání na téma: Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost Datum a místo: 26.8.2015, Královské Poříčí."— Transkript prezentace:

1 Pracovní setkání na téma: Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost Datum a místo: 26.8.2015, Královské Poříčí

2 Program setkání Zahájení (14:00 hod.) Představení účastníků Stručné představení podporovaných aktivit OP Zaměstnanost Postup při vyhlašování výzev MAS Sokolovsko v rámci CLLD Informace zástupce Agentury pro sociální začleňování Pracovní část: vyplňování a sběr karet projektů v rámci jednotlivých aktivit, zpětná vazba ke způsobilosti Diskuze Shrnutí výstupů pracovní části a soupis doporučení pro Programový výbor Závěr (cca 17:00 hod.) 2

3 Aktuální alokace pro MAS Sokolovsko Alokace na období 2015-2020 (dočerpání do 2022) + Animace na OPVVV 3,365 mil. Kč Celkem alokace na projekty 184,825 mil. Kč. 3 IROP 121,173 mil. Kč PRV 42,247 mil. Kč OP Zam min. 18,04 mil. Kč max.23,45 mil. Kč

4 Představení přítomných (jméno + organizace) 4

5 5 OP Zaměstnanost

6 Zaměstnanost Bilanční a pracovní diagnostika. Rekvalifikace a další profesní vzdělávání. Zprostředkování zaměstnání. Spolupráce lokálních partnerů na trhu práce. Vytváření nových prac. míst/umístění na volná prac. místa, flexibilní zaměstnávání, prostupné zaměstnávání, zahájení OSVČ. Doprovodná opatření. 6

7 Prorodinná opatření Doplnění kapacity stávajících institucionálních forem (školní družiny), možnost příměstských táborů. Dětské skupiny pro podniky i veřejnost. Individuální péče o děti. 7

8 Sociální služby a sociální začleňování A)Sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. B) Komunitní SP a komunitní centra. C) Programy a činnosti nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. 8

9 Sociální podnikání Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti SP – integrační SP. Vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti SP – environmentální SP. 9

10 Postup při vyhlašování výzev MAS Sokolovsko v rámci CLLD 1.MAS vyhlásí výzvu – web, mail… 2.Žadatelé zpracovávají své záměry – konzultovat! 3.Příjem žádostí – v kanceláři MAS vs. MS2014+. 4.Kontrola žádostí pracovníky MAS – přijatelnost, formální náležitosti. 5.Odstranění připomínek. 10

11 Postup při vyhlašování výzev MAS Sokolovsko v rámci CLLD 6. Zasedání Výběrové komise – hodnotí projekty. 7. Zasedání Programového výboru – seznam projektů doporučených k financování. 8. Doporučené projekty budou předány na ŘO k dodatečné kontrole. 9. Odstranění příp. připomínek. 10. Rozhodnutí o přidělení dotace. 11

12 Informace zástupce Agentury pro sociální začleňování Mgr. Michal Kandler oddělení lokálních koncepcí Odbor pro sociální začleňování 12

13 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 13 Lze žádat: 1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných 1.1.2 Snížit rozdíl v postavení žen a mužů na trhu práce 2.1.1 Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce

14 4 MOŽNOSTI 14 OP Zaměstnanost napřímo MAS IPRÚ ASZ

15 Vyplňování a sběr karet projektů v rámci jednotlivých aktivit, zpětná vazba ke způsobilosti aktivit. 15

16 Shrnutí výstupů pracovní části 16 CELKEM: 18

17 Shrnutí výstupů pracovní části 17 CELKEM: 52,13

18 Shrnutí výstupů pracovní části 18

19 Děkujeme za pozornost. E-mail: info@mas-sokolovsko.eu Mobil: 739 011 869 Pevná linka: 352 629 844 Kancelář: Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov


Stáhnout ppt "Pracovní setkání na téma: Čerpání prostředků realizace SCLLD MAS Sokolovsko v rámci OP Zaměstnanost Datum a místo: 26.8.2015, Královské Poříčí."

Podobné prezentace


Reklamy Google