Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ KONFERENCE „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ Karlovy Vary 8. Února 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ KONFERENCE „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ Karlovy Vary 8. Února 2016."— Transkript prezentace:

1 „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ KONFERENCE „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ Karlovy Vary 8. Února 2016

2 KAP KAP KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

3 CO JE HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU? Cílem je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy Karlovarského kraje a zlepší kvalitu řízení škol a vzdělávání ve školách (SŠ a VOŠ), s důrazem na podporu slabých škol, slabších žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.

4 POVINNÁ TÉMATA KAP 1.PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ; 2.PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ( přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); 3.PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ; 4.ROZVOJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ; 5.ROZVOJ ŠKOL JAKO CENTER DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ; 6.PODPORA INKLUZE; 7.INFRASTRUKTURA SŠ A VOŠ ( oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

5 CÍLOVÉ SKUPINY  Děti a žáci  Studenti vyšších odborných škol  Pedagogičtí pracovníci a pracovní škol a školských zařízení  Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení  Rodiče dětí a žáků  Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice  Pracovníci organizací působících ve vzdělávání a poradenství  Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže  Akademičtí pracovníci vzdělávající budoucí pedagogické pracovníky  Pracovníci popularizující vědu a kutikulární reformu

6 PRACOVNÍ SKUPINA VZDĚLÁVÁNÍ (PSV) V RÁMCI REGIONÁLNÍ STÁLÉ KONFERENCE (RSK) BUDE VYTVOŘENA PRACOVNÍ SKUPINA (PS) VZDĚLÁVÁNÍ, NA JEJÍCHŽ JEDNÁNÍCH BUDOU DISKUTOVÁNA KLÍČOVÁ TÉMATA KAP A DALŠÍ PRIORITY KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ  mapuje situaci a potřeby území, škol, vzdělávacího systému, trhu práce a zaměstnavatelů  projednává návrhy předložené svými členy směřující k naplnění priorit daného území  projednává podklady a metodická doporučení MŠMT pro klíčové oblasti KAP KK (prioritizace potřeb na území kraje) předložené odborným garantem  odsouhlasuje rámec pro podporu infrastruktury a investic  předkládá návrh KAP ke schválení RSK

7 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU  KA01: PŘÍPRAVA 1. KAP  KA02: PŘÍPRAVA 2. KAP  KA03: TEMATICKÁ SETKÁVÁNÍ A MONITORING REALIZACE 1. KAP A 2. KAP  KA04: EVALUACE PROJEKTU  KA05: SPOLUPRÁCE S IPS  KA06: ŘÍZENÍ PROJEKTU

8 SCHÉMA PLÁNOVÁNÍ KAP REALIZACE KAP monitoring evaluace ANALÝZA POTŘEB V ÚZEMÍ ANALÝZA POTŘEB VE ŠKOLÁCH PRIORITIZACE POTŘEB NA ÚZEMÍ KRAJE TVORBA KAP A JEHO SCHVALOVÁNÍ

9 ČASOVÉ NASTAVENÍ VÝZVY  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je nejpozději do 31. 12. 2016  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2022  Minimální délka projektu: 66 MĚSÍCŮ  Maximální délka projektu: 72 MĚSÍCŮ  Celková částka alokovaná na výzvu: 340 000 000 KČ MÍRA PODPORY: Podíl EU – 85% Národní podíl – 10% Spolufinancování ze strany příjemce – 5%

10 DĚKUJI VÁM ZA VAŠI POZORNOST mobil: + 420 736 650 397 e-mail: eva.saligerova@kr-karlovarsky.czeva.saligerova@kr-karlovarsky.cz Eva Saligerová odbor školství, mládeže a tělovýchovy oddělení vzdělávání a evropských programů


Stáhnout ppt "„JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ KONFERENCE „JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ“ Karlovy Vary 8. Února 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google