Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Podpora odborného vzdělávání Petr BANNERT ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstvo školství, mládeže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Podpora odborného vzdělávání Petr BANNERT ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstvo školství, mládeže."— Transkript prezentace:

1 1 Podpora odborného vzdělávání Petr BANNERT ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

2 2 Zaměstnanost v ÚK

3 3 Vzdělanostní struktura žáků a absolventů v ÚK

4 4 Míra nezaměstnanosti v ÚK

5 5 Počty žáků ve SOŠ přijatých do 1. r. (E+H+M+L0 denní) – zdroj statistika NÚV

6 6 Důležitost kompetencí z pohledu zaměstnavatelů

7 7 Systémové vazby – trh práce a vzdělávání

8 8 Podpůrné systémové kroky Koncepční dokumenty -Nová opatření na podporu odborného vzdělávání (2013) -Strategie vzdělávací politiky 2020 -Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015 – 2020 -Strategie digitálního vzdělávání 2020 -Opatření MŠMT na podporu technického vzdělávání (2015) Financování -RP na podporu OV, podpora máločetných oborů vzdělání (od 2013/14) -Reforma financování RgŠ (od 2018) Již platná legislativa -Daňové úlevy pro zaměstnavatele (2014) -Jednotná závěrečná zkouška (2015) -Do výše úvazku 0,5 nemusí mít odborník z praxe pedagogické vzdělání (2014) Připravovaná legislativa -Zavedení povinné zkoušky z matematiky u MZ (od 2021) -Povinné přijímací zkoušky na SŠ (od 2017) -Specializované pozice v rámci zákona o pedagogických pracovnících

9 9 Metodická podpora Daňové úlevy pro zaměstnavatele -„Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“. -http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k- uplatnovani-odpoctu-na-podporu-odbornehohttp://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-k- uplatnovani-odpoctu-na-podporu-odborneho Smlouva mezi firmou a žákem -„Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smluvního vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem střední školy nebo studentem VOŠ, kteří se připravují pro potřeby konkrétního zaměstnavatele.“ -http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo- doporuceni-k-smluvnim-vztahum-mezi-zakem-ahttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo- doporuceni-k-smluvnim-vztahum-mezi-zakem-a

10 10 Krajské akční plány Základním nástrojem pro koordinaci intervencí mezi OP VVV, IROP a OP PPR jsou KAP a MAP KAP Krajské akční plány: Téma podpory technického vzdělávání je jedním z pěti témat, kterými se budou školy a kraje zabývat a intenzivně projednávat v území při přípravě Krajského akčního plánu KAP jsou zaměřené na vzdělávání, včetně neformálního a zájmového vzdělávání, které je vázáno na regionální specifika. Povinná témata KAP: - Podnikavost a iniciativa - Polytechnické vzdělávání (STEM vč. EVVO) - Odborné vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů - Kariérové poradenství - Školy jako centra dalšího vzdělávání - Inkluzivní vzdělávání Další témata: - Např. klíčové kompetence a rozvoj cizích jazyků napříč tématy, regionální specifika

11 11 http://pospolu.rvp.cz/pruvodce-zamestnavatele

12 12 www.infoabsolvent.cz - Zvyšování informovanosti rodičů a studentů o obsahové náplni oborů a odborné profilaci - Propojování informací o vzdělávací nabídce, uplatnitelnosti na trhu práce a kariérového poradenství - Zvyšování atraktivity technických oborů prostřednictvím multimediálních ukázek

13 13 Petr BANNERT ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 E-mail: petr.bannert@msmt.czpetr.bannert@msmt.cz www: http://www.msmt.czhttp://www.msmt.cz Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "1 Podpora odborného vzdělávání Petr BANNERT ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy Ministerstvo školství, mládeže."

Podobné prezentace


Reklamy Google