Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední školství a trh práce Akční program podpory odborného školství.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední školství a trh práce Akční program podpory odborného školství."— Transkript prezentace:

1 Střední školství a trh práce Akční program podpory odborného školství

2 Demografický vývoj Vývoj počtu 15 letých osob v ČR Počty osob ve věku 15 let Zdroj: ČSÚ

3 Počet žáků přijatých ve šk. roce 2007/08 132,8 tis. Zdroj: ÚIV

4 Hospodářské a ekonomické prostředí Požadavky trhu práce ŠKOLA Vlivy působící na vzdělávací systém

5 Současná školská reforma Nový systém vzdělávacích programů: –MŠMT vydává pro každý obor rámcový vzdělávací program a v něm: závazné požadavky pro obor cílové dovednosti žáka –Škola si podle tohoto RVP vytváří svůj školní vzdělávací program ve spolupráci se sociálními partnery i firmami

6 Cíle reformy Zajistit všem žákům srovnatelné vzdělání odpovídající potřebám trhu práce i občanského života Umožnit pružnější profilaci absolventů podle: – konkrétních podmínek škol – potřeb regionálního trhu práce – vývoje oboru – schopností a zájmu žáků

7 Rámcové vzdělávací programy MŠMT je projednává s rezortními ministerstvy, organizacemi zaměstnavatelů a s odbory Většinou zahrnují odborné vzdělávání pro několik příbuzných povolání a širší okruh pracovních činností Původních 823 oborů bude redukováno na cca 220

8 Hospodářské a ekonomické prostředí podíl průmyslu na tvorbě HDP 1/31/5 2 varianty vývoje tradičnímodernizační

9 Hospodářské a ekonomické prostředí Zdroj: Výběrová šetření ČSÚ a Eurostat – Labour Force Survey (LFS) Podíl kvalifikovaných dělníků celkem

10 Faktory ovlivňující vstup na trh práce Uplatnitelnost na trhu práce Pracovní podmínky, profesní perspektiva Možnost dalšího vzdělávání Otevření zahraničních trhů

11 Možnosti dalšího studia na VŠ 2007/2008 Zdroj: ÚIV

12 Faktory dobrého uplatnění absolventů Zdroj: NÚOV

13 Hlavní problémy uplatnitelnosti absolventů škol Zdroj: NÚOV

14 Počet nezaměstnaných absolventů v ČR (2002 – 2007) Zdroj: MPSV, NÚOV

15 Vývoj počtu absolventů Přechod na trh práce – absolventi oborů E a H – ČR /022002/032003/042004/052005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/ /152015/16 Odhadované počty absolventů, kteří ihned po ukončení vzdělávání přejdou na trh práce Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 Varianta P Obory vzdělání skupin s výučním listem vstupujících přímo na trh práce Zdroj: ÚIV

16 Nedostatkové profese (314 oslovených firem) Obráběč25 Technolog20 Konstruktér14 Zámečník13 Obchodník12 Nástrojář11 Seřizovač11

17 Návrhy opatření Zkvalitňování poradenských služeb ve školách – kariérové poradenství – zapojení zaměstnavatelů Zvýšení prostupnosti vzdělávací soustavy: – výuční list + maturita (nástavbové studium) – maturita + výuční list – výuční list + výuční list

18 Návrhy opatření Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů: – Umožnit zaměstnavatelům čerpat finanční prostředky ze státního rozpočtu na praktické vyučování – Podpořit spoluúčast zaměstnavatelů při tvorbě obsahu vzdělávání a při hodnocení výsledků vzdělávání (sektorové rady, maturitní komise…)

19 Návrhy opatření Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů: – Vytvoření právního rámce vztahu mezi zaměstnavatelem a žákem (při praktickém vyučování – poskytování odměny) – Vstup zaměstnavatelů do financování odborného vzdělávání: Možnosti daňových úlev (dohoda s MF)

20 Návrhy opatření Motivační program spolupráce škol a zaměstnavatelů: – Účast odborníků z praxe ve vzdělávání (vytvoření podmínek – úprava statutu lektora) – Uznávání tuzemských i zahraničních stáží učitelů odborných předmětů jako formy vzdělávání pedagogických pracovníků

21 Kapacity škol pro celoživotního učení Spolupráce škol s partnery – úřady práce, zaměstnavateli a dalšími sociálními partnery – Rekvalifikace, vzdělávání zaměstnanců firem, věkové kategorie 50+, vzdělávání seniorů Školy a ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Učit se rozšiřovat svůj vzdělávací potenciál.

22 Zapojení prostředků ESF Rozvoj a implementace NSK Jednotné zadání závěrečné zkoušky VIP Kariéra - informační systém ISA – rozvoj poradenských služeb UNIV proměna škol v centra celoživotního učení a podpora procesů uznávání výsledků neformálního vzdělávání

23 Podpora konkrétním projektům IQ Auto Vzdělávání pedagogů odborných škol Bosch+Škoda+Scania


Stáhnout ppt "Střední školství a trh práce Akční program podpory odborného školství."

Podobné prezentace


Reklamy Google