Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační struktura

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační struktura"— Transkript prezentace:

1

2 Organizační struktura

3

4 Další probíhající projekty núv
CPIV - V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která podporují inkluzi na základních školách. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu : 36 Termín ukončení projektu: Skutečné čerpání limitu 2011: 5,048 Pilot ZUŠ - podporuje umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu: 36 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 0,964 Nová závěrečná zkouška – sjednocují se podmínky pro získání výučního listu ve stejném oboru na různých školách. K novým závěrečným zkouškám se dobrovolně přidaly tři čtvrtiny škol. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu: 36 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 9,599 Kurikulum S – projekt po tři roky pomáhá školám při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich zavádění do výuky. Celkový rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu: ,57 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 8,730

5 Další probíhající projekty núv
Národní soustava kvalifikací 2 – vzniká registr všech dílčích i úplných kvalifikací, které jsou popsány prostřednictvím standardů. NSK umožňuje, aby si lidé mohli složit zkoušku a získat kvalifikaci, i když daný obor nevystudovali, ale naučili se ho např. v praxi. Celkový rozpočet projektu: ,95 Délka trvání projektu: 74 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 30,195 Koncept – usiluje o vytvoření prostředí motivujícího k dalšímu vzdělávání a o zvýšení kvality tohoto vzdělávání, vytváří se zde proto systém ratingu vzdělávacích organizací. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu: 44 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 6,489 Cesta ke kvalitě – pomáhá školám při vlastním hodnocení. Připravil 30 evaluačních nástrojů, které mohou prakticky využít při vlastním hodnocení. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu: 36 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 3,930

6 Další probíhající projekty núv
VIP II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – připravuje informace o školách, oborech vzdělání a absolventech, které využívá veřejnost i pedagogové při poradenské práci. Celkový rozpočet projektu: ,00 Délka trvání projektu: 36 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 8,463 WYNPSI - Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni. Celkový rozpočet projektu: ,00 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 1,204 DIS - je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Celkový rozpočet projektu: ,00 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 0,975

7 Univ2kraje pomáhá středním školám rozšířit svou činnost také na dospělé zájemce a přetvořit se tak v centra celoživotního učení. Jde o projekt velmi mnohostranný - dává učitelům možnost k profesnímu růstu, školám pomáhá při současném úbytku žáků a přitom vznikají velmi potřebné vzdělávací kurzy pro dospělé. (Tento projekt blíže představí jeho pracovníci.) Celkový rozpočet projektu: ,96 Délka trvání projektu: 42 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 33,388

8 Univ3 podpora procesů uznávání
Právě zahájený projekt má přispět ke zkvalitnění rekvalifikací a zároveň podpořit uznávání výsledků neformálního vzdělávání. Bude vytvořeno 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, které budou i po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Celkový rozpočet projektu: ,76 Délka trvání projektu: 30 Počet měsíců do konce projektu: 28 Skutečné čerpání limitu 2011 : 29,70

9 Další zahájené a připravované projekty
RAMPS (VIP III) Projekt podporuje práci psychologů a speciálních pedagogů na školách a metodicky ji řídí. Celkový rozpočet projektu: ,20 Délka trvání projektu: 24 Termín ukončení projektu : Skutečné čerpání limitu 2011 : 4,00 Nová závěrečná zkouška 2 pokračování práce na jednotných zadáních, inovace informačního systému pro jejich zpřístupnění, e-learningové vzdělávání pro učitele příprava legislativních podmínek pro celoplošné zavedení NZZ v učebních oborech. Celkový rozpočet projektu: ,51 Délka trvání projektu: 27 Počet měsíců do konce projektu: 27 Předpokládané zahájení Podpora odborného vzdělávání Cílem projektu je posílit informovanost pedagogů o inovacích v technických a přírodovědných oborech a průběžně aktualizovat obsah vzdělávání v těchto oborech. Projekt chce zároveň podnítit zájem žáků 2. stupně ZŠ o technické a přírodovědné obory. Má být proto navázána intenzivní spolupráce mezi základními a odbornými školami. Na středních školách vzniknou tzv. Otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování pro žáky ZŠ.

10 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "Organizační struktura"

Podobné prezentace


Reklamy Google