Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÚV se představuje Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením: Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÚV se představuje Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením: Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického,"— Transkript prezentace:

1 NÚV se představuje Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením: Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství. Věnuje se odbornému i všeobecnému vzdělávání, uměleckému a jazykovému školství, pedagogicko-psychologickému, výchovnému a kariérovému poradenství, klade důraz na celoživotní učení a spolupráci s EU.

2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

3 CPIV - V rámci projektu vznikla tzv. Centra podpory inkluzivního vzdělávání, která podporují inkluzi na základních školách. Celkový rozpočet projektu: 140 786 415,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 6 Skutečné čerpání limitu 2011: 5,048 Pilot ZUŠ - podporuje umělecké školy při zavádění nového kurikula do praxe. Celkový rozpočet projektu: 8 171 795,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 5 Skutečné čerpání limitu 2011 : 0,964 Nová závěrečná zkouška – sjednocují se podmínky pro získání výučního listu ve stejném oboru na různých školách. K novým závěrečným zkouškám se dobrovolně přidaly tři čtvrtiny škol. Celkový rozpočet projektu: 72 852 682,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 3 Skutečné čerpání limitu 2011 : 9,599 Kurikulum S – projekt po tři roky pomáhá školám při tvorbě školních vzdělávacích programů a jejich zavádění do výuky. Celkový rozpočet projektu: Celkový rozpočet projektu: 56 269 632,57 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 3 Skutečné čerpání limitu 2011 : 8,730 DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY NÚV

4 Národní soustava kvalifikací 2 – vzniká registr všech dílčích i úplných kvalifikací, které jsou popsány prostřednictvím standardů. NSK umožňuje, aby si lidé mohli složit zkoušku a získat kvalifikaci, i když daný obor nevystudovali, ale naučili se ho např. v praxi. Celkový rozpočet projektu: 639 077 028,95 Délka trvání projektu: 74 Počet měsíců do konce projektu: 42 Skutečné čerpání limitu 2011 : 30,195 Koncept – usiluje o vytvoření prostředí motivujícího k dalšímu vzdělávání a o zvýšení kvality tohoto vzdělávání, vytváří se zde proto systém ratingu vzdělávacích organizací. Celkový rozpočet projektu: 68 601 846,00 Délka trvání projektu: 44 Počet měsíců do konce projektu: 14 Skutečné čerpání limitu 2011 : 6,489 Cesta ke kvalitě – pomáhá školám při vlastním hodnocení. Připravil 30 evaluačních nástrojů, které mohou prakticky využít při vlastním hodnocení. Celkový rozpočet projektu: 61 115 619,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 4 Skutečné čerpání limitu 2011 : 3,930

5 DALŠÍ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY NÚV VIP II – Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy – připravuje informace o školách, oborech vzdělání a absolventech, které využívá veřejnost i pedagogové při poradenské práci. Celkový rozpočet projektu: 58 234 803,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 24 Skutečné čerpání limitu 2011 : 8,463 WYNPSI - Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni. Celkový rozpočet projektu: 7 112 259,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 6 Skutečné čerpání limitu 2011 : 1,204 DIS - je projektem spolufinancovaným Evropským sociálním fondem a státní rozpočtem České republiky. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, realizátorem projektu je Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky. Celkový rozpočet projektu: 18 523 514,00 Délka trvání projektu: 36 Počet měsíců do konce projektu: 19 Skutečné čerpání limitu 2011 : 0,975

6 UNIV2KRAJE pomáhá středním školám rozšířit svou činnost také na dospělé zájemce a přetvořit se tak v centra celoživotního učení. Jde o projekt velmi mnohostranný - dává učitelům možnost k profesnímu růstu, školám pomáhá při současném úbytku žáků a přitom vznikají velmi potřebné vzdělávací kurzy pro dospělé. (Tento projekt blíže představí jeho pracovníci.) Celkový rozpočet projektu: 295 795 277,96 Délka trvání projektu: 42 Počet měsíců do konce projektu: 13 Skutečné čerpání limitu 2011 : 33,388

7 UNIV3 PODPORA PROCESŮ UZNÁVÁNÍ Právě zahájený projekt má přispět ke zkvalitnění rekvalifikací a zároveň podpořit uznávání výsledků neformálního vzdělávání. Bude vytvořeno 350 modulových rekvalifikačních programů podle standardů NSK, které budou i po ukončení projektu k dispozici všem subjektům poskytujícím rekvalifikační vzdělávání. Celkový rozpočet projektu: 450 866 513,76 Délka trvání projektu: 30 Počet měsíců do konce projektu: 30 Skutečné čerpání limitu 2011 : 29,70

8 DALŠÍ ZAHÁJENÉ A PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY VIP III (RAMPS) Projekt podporuje práci psychologů a speciálních pedagogů na školách a metodicky ji řídí. Celkový rozpočet projektu: 244 445 813,20 Délka trvání projektu: 24 Počet měsíců do konce projektu: 23 Skutečné čerpání limitu 2011 : 4,00 Nová závěrečná zkouška 2 pokračování práce na jednotných zadáních, inovace informačního systému pro jejich zpřístupnění, e-learningové vzdělávání pro učitele příprava legislativních podmínek pro celoplošné zavedení NZZ v učebních oborech. Celkový rozpočet projektu: 64 907 249,51 Délka trvání projektu: 27 Počet měsíců do konce projektu: 27 Skutečné čerpání limitu 2011 : 10,20 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání Cílem projektu je posílit informovanost pedagogů o inovacích v technických a přírodovědných oborech a průběžně aktualizovat obsah vzdělávání v těchto oborech. Projekt chce zároveň podnítit zájem žáků 2. stupně ZŠ o technické a přírodovědné obory. Má být proto navázána intenzivní spolupráce mezi základními a odbornými školami. Na středních školách vzniknou tzv. Otevřené dílny, které umožní pracovní vyučování pro žáky ZŠ.

9 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "NÚV se představuje Národní ústav pro vzdělávání vznikl 1. července 2011 sloučením: Národního ústavu odborného vzdělávání, Výzkumného ústavu pedagogického,"

Podobné prezentace


Reklamy Google