Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111"— Transkript prezentace:

1 1 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Střední školství v Jihomoravském kraji Brno, 10. listopadu 2014

2 2 leden 2012Josef Dobeš rozhodnutí o zpracování strategie 17. 1. – 30. 6. 2013Petr Fiala veřejná konzultace k přípravě Strategie 17. 1. 2014Dalibor Štys první verze schválena poradou vedení MŠMT 9. 7. 2014Marcel Chládek schválení vládou ČR (usnesení č. 538/2014) Příprava Strategie www.vzdelavani2020.cz

3 3 Vize vzdělávání je považováno za významnou hodnotu, lidé využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života, kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, děti, žáci a studenti vědí, co se od nich očekává, učí se rádi a jsou motivováni k celoživotnímu učení, učitelé jsou dobře připraveni pomáhat dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností, školy jsou otevřeny spolupráci s vnějším světem, úpravy v organizaci, struktuře a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené poznatky.

4 4 Strategické priority ODPOVĚDNĚ A EFEKTIVNĚ ŘÍDIT VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM PODPOROVAT KVALITNÍ VÝUKU A UČITELE SNIŽOVAT NEROVNOSTI VE VZDĚLÁVÁNÍ

5 5 Střední školství ve Strategii 2020 Struktura středního vzdělávání jako neuralgický bod české vzdělávací soustavy - viz diskuze v Orbis scholae 7 (2013), č. 3 Řešení Strategie 2020: stabilizace oborové struktury posilování společného základu oborů středního vzdělávání modernizace systému odborného vzdělávání (včetně rozvoje spolupráce škol a zaměstnavatelů) ukončování středního vzdělání (maturitní, závěrečná a mistrovská zkouška)

6 6 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-2020 Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol na léta 2016 – 2020 Strategie digitálního vzdělávání

7 7 Další kroky 2014Indikátory 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 2015Dlouhodobý záměr pro oblast vysokých škol 2015Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2016První vyhodnocení naplňování Strategie

8 8 Děkuji Vám za pozornost! Petr Černikovský Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy e-mail: petr.cernikovsky@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111"

Podobné prezentace


Reklamy Google