Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Workshop s řediteli a zástupci škol 27. května 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Workshop s řediteli a zástupci škol 27. května 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Workshop s řediteli a zástupci škol 27. května 2016 1

2 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území - dokument  Vytvořený dokument v rámci KAP  Regionální úroveň analýzy – vyplývá s postupů KAP  Popisuje problematiku potřeb území v rámci vzdělávání v Jihomoravském kraji  Předmětem je vývoj vzdělávání a trhu práce  Definice klíčových oblastí, specifik, záměrů, cílů a problémů 2

3 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území - příprava  Příprava začala po zahájení projektu  Analýzu připravoval celý realizační tým + tématické skupiny  Členové tématických skupin jsou zástupci veřejných i soukromých škol SŠ z celého kraje, zástupci ZŠ, vysokých škol, neziskových organizací, hospodářské komory, svazu průmyslu a obchodu, úřadu práce a dalších zástupců 3

4 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území - dokumenty Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy JmK 2016 -2020 Krajské akční plány rozvoje vzdělávání (KAP) Postupy KAP Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje 2014-2015 Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 – 2017 Regionální akční plán Jihomoravského kraje Regionální inovační strategie Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2015 Regionálně specifická data pro Jihomoravský kraj 2015 NÚV Trh práce v ČR - časové řady – 1993 -2013 Měsíční statistiky ÚP Národní soustava kvalifikací 4

5 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území - struktura  Úvod do problematiky  Vstupní analýza a širší kontext problematiky  Demografický vývoj  Odvětvová struktura hospodářství  Vzdělávací systém  Trh práce  Zhodnocení aktuálních potřeb území na základě Klíčových témat KAP  Závěr 5

6 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území – vstupní analýza 1)Demografický vývoj  Počty obyvatel  Úroveň vzdělávání 2)Odvětvová struktura hospodářství  Struktura ekonomických subjektů  Klíčoví zaměstnavatelé 3)Vzdělávací systém  Síť škol  Struktura po oborech  Další vzdělávání 4)Trh práce  Regionální statistika trhu práce  Absolventi a trh práce 6

7 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území – klíčová témata KAP  Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů  Podpora inkluze  Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné a technické vzdělávání)  Rozvoj výuky cizích jazyků  ICT kompetence  Škola jako centrum celoživotního vzdělávání  Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ)  Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (vč. environmentálního vzdělávání) 7

8 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území – klíčová témata KAP  Klíčová témata jsou shodná s tématickými skupinami  Stejná struktura u všech klíčových témat  Úvodní text  Swot analýza  Tabulka problém – příčina – návrh řešení – kroky ke změně 8

9 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analýza potřeb území – stav  Připomínkování od 12. – 20. 5. 2016  Zaslané připomínky  Vypořádání připomínek  Finální verze  Zveřejnění na webových stránkách KAP  Jihomoravský kraj/granty a dotace/granty a dotace EU/Krajský akční plán vzdělávání http://www.kr- jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2http://www.kr- jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2 9

10 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Následující kroky  Analýza potřeb území  Analýza potřeb škol  Prioritizace území  Rámec podpory infrastruktury a investic  Vytvoření 1. KAP 10

11 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Děkuji za pozornost Ing. Erika Dittrichová, DiS. Tel.: +420 541 658 305 dittrichova.erika@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz 11


Stáhnout ppt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Workshop s řediteli a zástupci škol 27. května 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google