Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Martina Vojtěchová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Martina Vojtěchová"— Transkript prezentace:

1 KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Martina Vojtěchová martina.vojtechova@kraj-lbc.cz

2 KAP – Základní informace  Programovací období 2014 – 2020 - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání  Základní nástroj pro řešení oblasti vzdělávání s ohledem na čerpání prostředků z ESI fondů  Realizátor bude Liberecký kraj  Řeší prioritně SŠ a VOŠ (všechny ZŠ a MŠ řeší MAP)  Ke spolupráci budou přizvány všechny důležité subjekty  MŠMT bude na základě jednotlivých KAP vyhlašovat cílené výzvy k naplňování opatření  Výstupem bude koncepční dokument včetně přehledu opatření (víceméně projektových záměrů) k jednotlivým prioritním oblastem ve vzdělávání

3 KAP – Témata Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě - také pro ZŠ a MŠ Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání) – také pro ZŠ a MŠ Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů Rozvoj kariérového poradenství – i pro ZŠ Rozvoj škol jako center celoživotního učení Podpora inkluze Infrastruktura (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání – také pro ZŠ, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání). Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence Čtenářská a matematická gramotnost Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované

4 KAP – Spolutvůrci  Realizační tým – administrativní (proj. manažeři) + odborní pracovníci (zaštitují jednotlivá témata vzdělávání)  Odborný garant – součástí projektu na metodickou podporu KAP  PS Vzdělávání – součástí Regionální stálé konference, definice obsahu KAP, předkládá ke schválení RSK  Ředitelé a zástupci škol  Pracovní skupiny k jednotlivým tématům

5 KAP - Fáze, harmonogram  Realizace projektu, tj. počátek tvorby KAP – cca začátek listopadu 2015  Příprava 1. KAP (cca do poloviny roku 2016): Analýza potřeb v území – RT, odb. garant Analýza potřeb ve školách – hlavně odb. garant Prioritizace potřeb – RT, odb. garant, pracovní sk. Zpracování a schválení KAP – RT, PS Vzdělávání, RSK  Realizace a evaluace KAP (do konce roku 2018)  2. KAP (stejné fáze, 2019 – 2021)

6 KAP – role a zapojení škol  Součástí KAP budou definované potřeby škol v uvedených tématech, vč. investičních – zjištění formou šetření ve školách (dotazník + případná doplnění) – povede odb. garant, bude kontaktovat školy  Ukazatele: posun mezi výchozí a výslednou situací ve školách (např. mezi 1. a 2. KAP)  Tvorba Akčního plánu školy a Školního akčního plánu – ve spolupráci s odb. garantem (nebudou součástí KAP, ale budou navazovat na analýzy)  Workshopy (ředitelé všech SŠ a VOŠ) – informace o pokroku přípravy KAP, výměna zkušeností, příklady dobré praxe  Vzdělávání (ředitelé a zástupci všech SŠ a VOŠ) – a) ze strany odb. garanta, b) ze strany RT – témata: řízení, plánování, hodnocení kvality vzdělávání  Jednání v rámci PS Vzdělávání a pracovních skupin – školy budou mít své zástupce  Další formy komunikace: konference, www.edulk.cz, zřejmě i sdílený prostor/úložištěwww.edulk.cz

7 KAP – Kontakty Oddělení projektů ve vzdělávání Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu  Bc. Jana Stará jana.stara@kraj-lbc.czjana.stara@kraj-lbc.cz 485 226 255  Ing. Martina Vojtěchová martina.vojtechova@kraj-lbc.czmartina.vojtechova@kraj-lbc.cz 485 226 719  Mgr. Korčáková Alžběta, Ph.D. alzbeta.korcakova@kraj-lbc.czalzbeta.korcakova@kraj-lbc.cz 485 226 818 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Martina Vojtěchová"

Podobné prezentace


Reklamy Google