Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice

2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - MAP Přeštice Spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol a neziskových organizací v ORP Přeštice na konkrétní témata Nástroj pro zaměření dotací z OP VVV a IROP Strategický dokument Zpracování VI 2016 – V 2018

3 Zaměření MAP Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let Oblasti: včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání.

4 Zaměření MAP - opatření povinná a doporučená Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách

5 Zaměření MAP - opatření průřezová a volitelná – Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků – Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků – Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků – Investice do rozvoje kapacit základních škol – Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP – ………

6 MAP výstupy Podpora spolupráce a komunikace mezi zřizovateli, ZŠ, MŠ a ostatními aktéry ve vzdělávání Dohoda o prioritách ve vzdělávání na území ORP (Strategický rámec MAP) Vzdělávací aktivity (semináře, stáže, výměny zkušeností) pro školy podle potřeb a jiné projekty/aktivity k řešení místně specifických problémů

7 MAP význam pro IROP a OP VVV OP VVV – Regionálně specifické výzvy (projekty spolupráce a sítě) – Nové šablony pro školy „šité na míru“ IROP – koordinace investičních akcí, řízení efektivního využití investic v území – V IROP je v oblasti základního školství soulad s MAP specifickým kritériem přijatelnosti

8 Partnerství MAP Řídící výbor MAP: přichází s návrhy a požadavky, projednává podklady a schvaluje výstupy Pracovní skupiny: dle potřeby ke konkrétním tématům Realizační tým: servis, příprava analýz a podkladů pro jednání ŘV a PS, zpracování výstupů, koordinace aktivit

9 Partnerství MAP Řídící výbor: – Složení: zástupci ZŠ a MŠ (vedení, výborní učitelé, družina), zástupci zřizovatelů, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (DDM, neziskové organizace, sdružení, ZUŠ), zástupci MAS, rodičů, kraje, KAP, mikroregionu a další – Termíny jednání: 23.června, září, říjen/listopad

10 MAP ORP Přeštice - harmonogram VI 2016Ustanovení ŘV (partnerství) VI-IX 2016 Zpracování analýz: Analýza stávajícího stavu Vyhodnocení problémů, silných a slabých stránek ve vzdělávání na území ORP Sběr projektových záměrů pro investice z IROP IX-XI 2016 Zpracování Vstupního strategického rámce MAP (podklad pro IROP)

11 MAP ORP Přeštice - harmonogram III 2017 Dopracování cílů, opatření a akčního plánu 2017 - dál dle výstupů MAP, požadavků a potřeb vedení a učitelů škol, školek a dalších aktérů ve vzdělávání Tematicky zaměřená setkávání a školení (např. Hejného metoda, tandemová výuka, CLIL…) Sdílení praktických zkušeností (stáže, výměna informací a zkušeností mezi školami, poradenství, apod.) Kurzy a semináře k různým tématům...

12 ŘV jednání 2016 VI 2016 Ustanovení ŘV ustanovení pracovních skupin IX 2016 Stanovení vize a priorit X/XI 2016 Schválení Vstupního Strategického rámce

13 Realizační tým Koordinátor MAP Mgr. Martina Hanzlíková 721 759 772 info@mas-aktivios.cz Ing. Hana Bouchnerová MAS Aktivios 728 168 248 info@mas-aktivios.cz Odborný konzultant Mgr. Dana Hanušová 377 332 560 hanusova@prestice-mesto.cz Garant Pavla Dusíková, MSc. 774 497 871 aktivios@seznam.cz


Stáhnout ppt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice."

Podobné prezentace


Reklamy Google