Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice."— Transkript prezentace:

1 Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice

2 Místní akční plán rozvoje vzdělávání - MAP Přeštice Spolupráce ředitelů, učitelů, zřizovatelů škol a neziskových organizací v ORP Přeštice na konkrétní témata Nástroj pro zaměření dotací z OP VVV a IROP Strategický dokument Zpracování VI 2016 – V 2018

3 Zaměření MAP Rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let Oblasti: včasná péče, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání.

4 Zaměření MAP - opatření povinná a doporučená Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků v oblasti vědy a technologií – polytechnické vzdělávání Kariérové poradenství v základních školách

5 Zaměření MAP - opatření průřezová a volitelná – Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků – Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka – Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků – Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků – Investice do rozvoje kapacit základních škol – Aktivity související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP – ………

6 MAP výstupy Podpora spolupráce a komunikace mezi zřizovateli, ZŠ, MŠ a ostatními aktéry ve vzdělávání Dohoda o prioritách ve vzdělávání na území ORP (Strategický rámec MAP) Vzdělávací aktivity (semináře, stáže, výměny zkušeností) pro školy podle potřeb a jiné projekty/aktivity k řešení místně specifických problémů

7 MAP význam pro IROP a OP VVV OP VVV – Regionálně specifické výzvy (projekty spolupráce a sítě) – Nové šablony pro školy „šité na míru“ IROP – koordinace investičních akcí, řízení efektivního využití investic v území – V IROP je v oblasti základního školství soulad s MAP specifickým kritériem přijatelnosti

8 Partnerství MAP Řídící výbor MAP: přichází s návrhy a požadavky, projednává podklady a schvaluje výstupy Pracovní skupiny: dle potřeby ke konkrétním tématům Realizační tým: servis, příprava analýz a podkladů pro jednání ŘV a PS, zpracování výstupů, koordinace aktivit

9 Partnerství MAP Řídící výbor: – Složení: zástupci ZŠ a MŠ (vedení, výborní učitelé, družina), zástupci zřizovatelů, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (DDM, neziskové organizace, sdružení, ZUŠ), zástupci MAS, rodičů, kraje, KAP, mikroregionu a další – Termíny jednání: 23.června, září, říjen/listopad

10 MAP ORP Přeštice - harmonogram VI 2016Ustanovení ŘV (partnerství) VI-IX 2016 Zpracování analýz: Analýza stávajícího stavu Vyhodnocení problémů, silných a slabých stránek ve vzdělávání na území ORP Sběr projektových záměrů pro investice z IROP IX-XI 2016 Zpracování Vstupního strategického rámce MAP (podklad pro IROP)

11 MAP ORP Přeštice - harmonogram III 2017 Dopracování cílů, opatření a akčního plánu dál dle výstupů MAP, požadavků a potřeb vedení a učitelů škol, školek a dalších aktérů ve vzdělávání Tematicky zaměřená setkávání a školení (např. Hejného metoda, tandemová výuka, CLIL…) Sdílení praktických zkušeností (stáže, výměna informací a zkušeností mezi školami, poradenství, apod.) Kurzy a semináře k různým tématům...

12 ŘV jednání 2016 VI 2016 Ustanovení ŘV ustanovení pracovních skupin IX 2016 Stanovení vize a priorit X/XI 2016 Schválení Vstupního Strategického rámce

13 Realizační tým Koordinátor MAP Mgr. Martina Hanzlíková Ing. Hana Bouchnerová MAS Aktivios Odborný konzultant Mgr. Dana Hanušová Garant Pavla Dusíková, MSc


Stáhnout ppt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Přeštice."

Podobné prezentace


Reklamy Google