Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Aktuální informace o přípravě KAP 22. března 2016 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Aktuální informace o přípravě KAP 22. března 2016 1."— Transkript prezentace:

1 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Aktuální informace o přípravě KAP 22. března 2016 1

2 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Harmonogram projektu Začátek projektu: 1.12.2015 Ukončení projektu: 30.11.2021 Zpracování analytické části 1.KAP do konce dubna 2016 Prioritizace potřeb území do konce května 2016 Rámec podpory infrastruktury a investic – červen 2016 Schválení 1. KAP – do konce září 2016 Tvorba 2. KAP -1. pololetí 2019 2

3 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Komunikace s MAP navázali jsme kontakty se všemi potenciálními předkladateli projektů MAP – nastavení komunikace na společném jednání 10.3.2016 seznam kontaktních osob a základních dat o projektech MAP viz. web JMK v sekci Granty a dotace/Granty a dotace EU/KAP vše na adrese: http://www.kr- jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=295913&TypeID=2 3

4 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Nastavení komunikace s NÚV dle původního plánu měl být souběžně s projekty KAP realizován také „střešní“ projekt NÚV na poskytování metodické pomoci krajům při tvorbě KAP projekt byl však spuštěn až od 1.3.2016 – kontaktní osoba pro JMK je paní Řeháková z NÚV jsou průběžně zasílána data vztahující se k výsledkům dotazníkového šetření na SŠ a VOŠ + regionálně specifická data (např. údaje o nezaměstnanosti absolventů, situaci na trhu práce apod.) 4

5 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Prioritní témata KAP JMK Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě + EVVO (včetně ZŠ, minoritně MŠ) Podpora inkluze Rozvoj kariérového poradenství (včetně ZŠ) Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické vzdělávání) – také pro oblast MŠ a ZŠ Škola jako centrum celoživotního vzdělávání Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů 5

6 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Prioritní témata KAP JMK Volitelná témata: Rozvoj výuky cizích jazyků ICT kompetence ke každému prioritnímu tématu je vytvořena tematická skupina, kterou vede člen odborného týmu projektu KAP 6

7 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Úvodní jednání tematických skupin ve dnech od 22. do 25.2. probíhala první jednání tematických skupin pro všechny stanovené priority KAP –vzájemné seznámení všech členů –představení DZ JMK na roky 2016-2020 –diskuze k navrženým připomínkám ze strany veřejnosti pro dané priority –návrhy vypořádání připomínek –případně nové dodatečné návrhy na změny navržených opatření 2. jednání tematických skupin proběhnou do konce března 7

8 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Analytická část KAP analýza potřeb území + analýza potřeb škol realizační tým zpracovává návrh analýzy potřeb území –podklady z analytické části DZ JMK, analytické části SRLZ JMK –regionálně specifická data pro JMK z NÚV – nezaměstnanost, žáci/absolventi, charakteristika pracovní síly –základní parametry analýzy potřeb území definuje Metodika tvorby KAP –práce v tematických skupinách v týdnu od 21.3. –zápisy z jednání tematických skupin jsou na webu projektu –podněty k jednání je možné zasílat metodikům tematických skupin 8

9 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Rámec podpory infrastruktury a investic schvalovat by se měl v PS vzdělávání v průběhu června investiční priority JMK v návaznosti na zpracovanou analytickou část KAP a strategické dokumenty JMK (zejména DZ JMK, Program rozvoje JMK, RIS JMK) oficiální oslovení všech zřizovatelů SŠ a VOŠ v JMK – zpětná informace, zda mají zájem realizovat projekt ve výzvě IROP SC 2.4. v roce 2016 – info o výzvě návrh stručného popisu navrhovaného projektu do poloviny dubna – vzorový formulář 9

10 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Základní informace o výzvě IROP pro SŠ a VOŠ Vyhlášení: 18.5.2016 Sběr projektových žádostí: 31.5. – 31.10.2016 Datum ukončení realizace projektů: 31.12.2018 Min. a max. způsobilé výdaje : 750 tis. – 60 000 tis. Kč Alokace výzev: 1 000 000 tis. Kč (ORP se SVL) 547 000 tis. Kč (ORP bez SVL) Spolufinancování projektů: 85% ERFD, 5% státní rozpočet, 10% zřizovatel 10

11 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Základní informace o výzvě IROP pro SŠ a VOŠ Typy podporovaných projektů: Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol. 11

12 Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Základní informace o výzvě IROP pro SŠ a VOŠ Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit. (platí jen ve výzvě pro ORP se sociálně vyloučenými lokalitami) Monitorovací indikátory: 5 00 00 počet podpořených vzdělávacích zařízení 5 00 01 kapacita podporovaných vzdělávacích zařízení 12


Stáhnout ppt "Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje Aktuální informace o přípravě KAP 22. března 2016 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google