Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Vzdělávání

2 Místní akční skupina Podřipsko Kdo jsme? – Spolek sdružující 45 členů – Založený v roce 2011 Co chceme? Rozdělovat dotace z fondů EU Implementace Integrované strategie území V Dohodě o partnerství pro období 2014 – 2020 v dubnu schválené vládou je pro MASky vyčleněno minimálně 20 mld. Kč – částka stoupá MASky budou rozdělovat dotace z OP Zaměstnanost a IROP

3 Závěry analytické části SCLLD Vysoká nezaměstnanost Vysoký podíl osob se základním vzděláním nebo bez vzdělání Nízký podíl osob s vysokoškolským vzděláním Nedostatečná kapacita mateřských škol Nízká účast dětí ze sociálně vyloučených lokalit na předškolním vzdělávání Nedostatek finančních prostředků na rekonstrukce, modernizace a provoz základních škol Podmínky neodpovídající potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Nedostatečná spolupráce škol, rodin a spolků Snížené motorické schopnosti dětí

4 Závěry analytické části SCLLD Absence materiálového vybavení pro výuku žáků se zdravotním postižením Pokles matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, informační gramotnosti a jazykových kompetencí Nízký zájem ze strany žáků o obory požadované trhem práce Nedostatečné využití digitálních technologií ve výuce Nedostatečné materiálně-technické vybavení škol s vazbou na získávání dovedností využitelných v praxi Nízká spolupráce škol se zaměstnavateli Nedostatečná nabídka dalšího vzdělávání

5 IROP = podpora investic do – Vybudování, modernizace a rekonstrukce odborných učeben, laboratoří, dílen a pozemků včetně vybavení pomůckami; 1.modernizace a pořízení vybavení se zaměřením na přírodovědné a technické obory; 2.výstavba a technické a technologické vybavení laboratoří a odborných učeben pro přírodovědné a technické obory; 3.vybavení dílen pomůckami a nástroji k rozvoji technických a řemeslných dovedností; 4.výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní praktickou přípravu žáků a studentů pro potřeby požadavků trhu; 5.rozvoj zařízení pro celoživotní vzdělávání; 6.výstavba a technické a technologické vybavení center praktické přípravy, která umožní výuku dospělých v celoživotním učení pro potřeby požadavků trhu práce – Zkvalitnění kapacit pro předškolní vzdělávání – Vybudování, úpravy budov a učeben pro potřeby žáků a studentů se SVP a pořízení kompenzačních pomůcek – Rozvoj vnitřní konektivity škol a připojení k internetu; – Modernizace a rekonstrukce v návaznosti na klíčové kompetence 1.modernizace vybavení zařízení pro výuku českého jazyka a cizích jazyků, českého jazyka pro cizince a osoby vyrůstající v odlišném jazykovém prostředí; 2.zpřístupnění digitalizovaných zdrojů a sítí i mimo vyučování; 3.vybavení na podporu čtenářské a matematické gramotnosti; 4.vybavení na podporu fiktivních firem a inkubátorů podnikatelské činnosti studentů

6 OP Zaměstnanost – Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů; – Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání; – Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s využitím znalosti lokálního prostředí; – Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni;

7 OP VVV – Specifický cíl 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků se SVP – Podporované aktivity: 1.Tvorba a realizace místních plánů pro rozvoj vzdělávání v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami 2.Vzdělávání pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol pro posílení jejich kompetencí ve vzdělávání dětí a žáků se SVP 3.Aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a speciálně pedagogického poradenství 4.Podpora spolupráce MŠ a ZŠ při přechodu dětí se SVP 5.podpora neinstitucionálních forem předškolního vzdělávání dětí sociálně znevýhodněných 6.rozvoj spolupráce pedagogických služeb (včetně poradenských), sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání – Investiční priorita 2 1.Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ 2.Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích 3.Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání 4.Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků 5.Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

8 Děkujeme


Stáhnout ppt "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google