Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co chceme (dělat) v letech 2014-2020 Rožmberk jako součást území Místní akční skupiny Sdružení Růže Jiří Guth, Martina Langová a Magdalena Chytrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co chceme (dělat) v letech 2014-2020 Rožmberk jako součást území Místní akční skupiny Sdružení Růže Jiří Guth, Martina Langová a Magdalena Chytrová."— Transkript prezentace:

1 Co chceme (dělat) v letech 2014-2020 Rožmberk jako součást území Místní akční skupiny Sdružení Růže Jiří Guth, Martina Langová a Magdalena Chytrová

2 Co nás čeká Úvod, vysvětlení MAS a SCLLD (kdo jsme a co děláme) Představení dosavadních výsledků: – z projednání v první vlně (jak to viděj´ v D. Dvořišti) – seznam problémů – strategický rámec (co chceme v MASce celkově) Co by se dalo dělat (a podpořit dotací) v Rožmberku a okolí Podle čeho vybírat projekty k podpoře (horizontální témata)

3 Co je to MAS Sdružení Růže Místní akční skupina: spolek od r. 2004, 37 členů, předseda Malík, manažerka Guthová. Území MAS: 22 obcí z. s. p. o. Sdružení Růže + 3 další (Srubec, H. Dvořiště a Rožmberk n. Vlt.), vbrzku i D. Voda u ČB) Co dělá: – Rozděluje peníze (dosud z části Programu rozvoje venkova), „grantová agenturka“ – Vlastní projekty: Venkovská tržnice (web http://www.venkovskatrznice.eu/, nástěnky, katalog), sociální podnikání, renesance ovocnářství… http://www.venkovskatrznice.eu/

4

5 Strategie čili SCLLD Česky asi SKVMR. Hm. SCLLD MAS SR 2014-2020 = Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Sdružení Růže pro programové období 2014-2020 Jaká je SCLLD: pro území MAS, pro rozvoj jako celek (různé zdroje!), participativně čili „zdola“. Obecně z fondů EU: jednak individuální projekty, jednak integrované nástroje (např. CLLD, v okolí ČB asi nějaký přesah tamního IPRÚ, velké aglomerace mají ITI).

6 2007-2013: ISÚ SR od KP Projekt + Strategický plán LEADER MAS SR (vlastními silami); ca 42 mil. Kč pro 107 zájemců 2014 -2020: SCLLD a čtyři programové rámce; 90 – 133 mil. Kč

7 Programové rámce a operační programy – Programové rámce: 1) Integrovaný regionální OP – MMR, 9 mil.Kč/MAS, rok 2) Program rozvoje venkova 2014–2020 – MZe, 3,5 mil.Kč 3) Zaměstnanost – MPSV, 6 mil. Kč 4) Mezinárodní spolupráce (OP přeshraniční s Rakous- kem, nadnárodní a meziregionální) – operační program Životní prostředí – MŽP – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – MŠMT – operační program Podnikání a inovace pro konkurence- schopnost – MPO

8

9 OP Zaměstnanost a CLLD Investiční priorita 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje cíl: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech vytváření nových pracovních míst, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů a spolupráce aktérů; vznik a rozvoj sociálních podniků; vzdělávání a poradenství pro zvýšení lokální zaměstnanosti; začleňování osob sociálně vyloučených a znevýhodněných (= ohrožených sociálním vyloučením); prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek); prorodinná opatření.

10 Kdo Obyvatelé Starostové a jiní zastupitelé, členové MAS Pracovní skupiny (4) Pracovníci MAS (4) a oponentní skupina Orgány MAS (výbor a valná hromada) Zastupitelstva všech obcí

11 Kdy Schválení hlavních prvků koncepce – VH MAS SR 25. 2. 2014 Popis a rozbory – od března (jednání pracovních skupin) Veřejná projednání I. – druhá dekáda dubna Návrh strategického rámce – květen Aktualizace od obcí a veřejná projednání II. – první polovina června Společné pracovní jednání – třetí dekáda června Návrhy operačních programů – vláda ČR do 17. 7. Úplný návrh SCLLD a zveřejnění – do konce července Sběr a vypořádání připomínek – první polovina srpna Finalizace – druhá dekáda srpna Projednání v zastupitelstvech obcí – během září Schválení SCLLD valnou hromadou MAS – do konce října 2014

12 mas.sdruzeniruze.cz


Stáhnout ppt "Co chceme (dělat) v letech 2014-2020 Rožmberk jako součást území Místní akční skupiny Sdružení Růže Jiří Guth, Martina Langová a Magdalena Chytrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google